Conference “Methods and techniques for motivating human resources”

0
280

Conference Methods and techniques for motivating human resourceshighlights some aspects according to which entrepreneurs and managers are increasingly concerned with identifying ways to increase employee performance, finding and using methods and techniques to motivate staff to contribute to setting and achieving the objectives of each job, of the department to which they belong and, as far as possible, to achieving organisational objectives. Staff motivation methods and techniques fall into two groups:

1. Salary motivation methods and techniques: Piece work, bonus plan, merit pay, share option, long-term rewards.

2. Non-wage motivation methods and techniques: creating a positive organisational climate, work attractiveness, consultation and participation in decision making, participative management, quality circles, autonomous work groups.

Previous articleAOSR DEBATES
Next articleEternal light to Doctor Radu CIUCEANU!
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11 din 1943 al ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Hans Fischer , Friedrich Bergius (chimisti germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR. Conform evaluării instituționale Scimago/ ELSEVIER , bazată pe vizibilitatea științifică internațională a membrilor săi, AOSR ocupă locul 22/Romania și 775/lume în clasamentul instituțiilor de cercetare și învățământ superior.