Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATECercetarea științifică sub semnul excelenței, premiată de Academia Oamenilor de Știință din...

Cercetarea științifică sub semnul excelenței, premiată de Academia Oamenilor de Știință din România

În data de 24 septembrie 2020, Academia Oamenilor de Știință din România a acordat premiile anuale pentru cele mai importante realizări obținute în domeniile cercetării științifice. În această ediție, în urma unei riguroase selecții, au fost decernate premiile pentru anul 2018. Gala de premiere s-a desfășurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, în prezența unui public restrâns, format din premianți și reprezentanți ai AOSR, cu respectarea condițiilor de siguranță și protecție impuse de starea de alertă. Ca și la edițiile anterioare, premiile au avut o valoare strict onorifică, fără a implica o componentă pecuniară, reprezentând un act de recunoaștere și evidențiere a valorii în știință și cercetare.

În debutul evenimentului, a fost decernată DIPLOMA DE EXCELENȚĂ Dlui Prof. univ. dr. ing. DAN ŞCHIOPU, Membru Titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în semn de omagiu pentru bogata activitate ştiinţifică şi academică, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani.

În cadrul SECȚIUNII ȘTIINȚE MILITARE, au fost acordate două premii: Premiul MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN lui Florian TUCĂ, Cristache GHEORGHE, Eugen SITEANU pentru cartea Monumente și însemne memoriale dedicate eroilor români din Marele Război de Reîntregire Națională, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 2018 și Premiul VALENTIN ARSENIE lui Gheorghe BOARU, Iulian Marius IORGA pentru cartea Securitatea sistemelor informaționale militare, Editura Universităţii de Apărare Naţională „Carol I”, București, 2018.
Secțiunea ȘTIINȚE MATEMATICE a acordat Premiul DIMITRIE POMPEIU lui Constantin P. NICULESCU și Lars-Erik PERSSON pentru cartea Convex Functions and Their Applications, CMS Books in Mathematics vol. 23, xvii + 415 pp, Springer International Publishing AG, 2018.
În cadrul SECȚIUNII ȘTIINȚE FIZICE, a fost decernat Premiul ŞERBAN ŢIŢEICA lui Dumitru MIHALACHE, Virgil BĂRAN, Bogdan CONSTANTINESCU, Onuc COZAR, Dan DASCĂLU, Alexandru I. NICOLIN, Aureliu SĂNDULESCU pentru lucrarea The Founders of Modern Physics in Romania as Seen from the Archive of Revue Roumaine de Physique, publicată în Romanian Journal of Physics, vol. 63, 113 (2018), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2018.
Secțiunea Științe Tehnice a acordat trei premii: Premiul HERMANN OBERTH lui Tudor DEACONESCU pentru cartea Pneumatică aplicată, Editura Lux Libris, Braşov, 2018, Premiul MARTIN BERCOVICI lui Mircea IGNAT pentru cartea Initiation into the Scientific Research, Editura Electra, Bucureşti, 2018 și Premiul GOGU CONSTANTINESCU lui Radu CORNESCU pentru cartea Arh. Victor Ștephănescu între stilul național și modernism, Editura „Andrei Şaguna”, Bucureşti, 2018.
SECŢIUNEA ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: Premiul ŞTEFAN ODOBLEJA lui Ruby SRIVASTAVA (editor) pentru cartea Recent Development in Optoelectronic Devices și dnei Andreea Rodica STERIAN pentru capitolul “Nonlinear Dynamics in Optoelectronic Structures with Quantum Well”, Editura IntechOpen, 2018.
Două premii au fost decernate de SECŢIUNEA ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE: Premiul ANDREI OŢETEA lui Ioan CRISTESCU, Mireille RĂDOI, Adina BERCIU DRĂGHICESCU pentru cartea Eroinele României Mari. Destine din linia întâi, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2018 și Premiul AURELIAN SACERDOŢEANU lui Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS pentru cartea Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Brâncoveni și la localități din județele Olt și Romanați (1688-1713), Editura Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, Slatina, 2018.
Tot două premii a acordat și SECŢIUNEA ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE, SOCIOLOGIE: Premiul ANGHEL RUGINĂ, Alina Mihaela DIMA (editor) pentru cartea Doing Business in Europe: Economic Integration Processes, Policies, and the Business Environment, Springer International Publishing AG, 2018 și Premiul TUDOR POPESCU dnei Verginia VEDINAŞ pentru Tratat teoretic şi practic de drept administrativ, Vol.I-II, Editura Universul Juridic, București, 2018. Premiul CONSTANTIN NOICA al Secțiunii Filosofie, Teologie şi Psihologie a fost obținut de Adrian GORUN pentru lucrarea Pedagogie si doctrine pedagogice, Editura Universitaria, Craiova, 2018.
Trei premii a acordat SECŢIUNEA ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE: Premiul GHEORGHE BUZATU lui Valeriu AVRAM, Marius-Adrian NICOARĂ pentru cartea În zbor, spre Marea Unire, Editura Alpha MDN, Buzău, 2018; Premiul GRIGORE GAFENCU lui Iulian RUSANOVSCHI pentru cartea Războiul monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria din perioada 1918-1944, Editura Cu Drag, Chişinău, 2018; Premiul DIMITRIE CANTEMIR lui Ioan VLAD pentru lucrarea Braşovul şi Marea Unire, Vol.I-III, Editura Pastel, Braşov, 2018.

În cadrul Galei de premiere 2020, prof. univ. dr. ing. Adrian BADEA, președintele AOSR, a declarat: „Academia Oamenilor de Știință din România rămâne consecventă crezului său conform căruia educația, știința și cultura sunt factorii modernizării și dezvoltării țării, pilonii destinului ei european. Este principiul fundamental al Academiei noastre, în baza căruia și-a desfășurat activitatea de la înființarea ei, în 1935, până astăzi. Și anul acesta, în urma unui proces de selecție realizat pe criterii exigente și obiective, AOSR a ținut să premieze rezultatele remarcabile din domeniile cercetării științifice ca un mod de apreciere a eforturilor și performanțelor realizate de cercetători. Avem convingerea că, prin recunoașterea valorii, prin promovarea meritocrației, la nivel extins în societatea românească, în special prin încurajarea tinerilor talentați în ariile științei și cercetării, vom reuși să contribuim la progresul european al țării.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA