Aproximări și alte aplicații ale matematicii în fizică și inginerie