Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAOSR, partener asociat în proiectul SafeEngine

AOSR, partener asociat în proiectul SafeEngine

În data de 03.03.2023, în cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu a avut loc evenimentul de diseminare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului SafeEngine – Blended Learning through Innovative Tools for Sustainable and Safety Engineering and Social Inclusion. Proiectul a beneficiat de sprijinul specialiştilor din cadrul Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în calitate de partener asociat.

Elementul central al proiectului a fost angajamentul de a promova siguranța în educația și formarea inginerească, încurajând în același timp incluziunea socială. Au fost dezvoltate instrumente și strategii inovatoare care să permită cursanților din toate mediile să-şi dezvolte competenţele profesionale în aceste domenii.

Considerăm că absolvenţii cu competenţele obţinute în cadrul proiectului, cerute pe piaţa muncii, contribuie la creşterea durabilă, accelerează inovarea şi îmbunătăţesc competitivitatea organizaţiilor.

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa partenerilor proiectului, al angajatorilor, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi al reprezentanţilor Universităţii Transilvania din Braşov, Universitatea din Petroşani, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, INSEMEX Petroşani, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernes Lupan” din Cluj-Napoca, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA