ALEGERI AOSR

Conform art. 12 alin. 5 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al AOSR, la expirarea mandatului Prezidiului AOSR, Consiliul onorific primeşte noile candidaturi pentru funcţiile de Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar ştiinţific cu 15 zile înainte de data Adunării Generale, astfel că până la data de 11 mai 2016, Consiliul Onorific a primit 4 cereri de candidaturi pentru funcţiile din cadrul Prezidiului AOSR.

În şedinţa din data de 16 mai 2016, Consiliul Onorific al AOSR a validat dosarele candidaţilor şi a hotărât în unanimitate să propună Adunării Generale spre analiză şi vot pe următorii candidaţi:

 

La funcţia de Preşedinte, Prof. dr. ing. Adrian Badea

La funcţiile de Vicepreşedinte, Dr. ing. Ion Basgan, CS1 de. Doru-Sabin Delion, Prof. dr. Margarit Pavelescu

La funcţia de secretar ştiinţific, CS1 dr. Dan Tiba

Materialele prezentate de candidaţi sunt făcute publice pentru consultare de către membrii AOSR în cele ce urmează:

 

Prof. dr. ing. Adrian Badea

 

Dr. ing. Ion Basgan

 

CS1 dr. Doru-Sabin Delion

 

Prof. dr. Mărgărit Pavelescu

 

CS1 dr. Dan Tiba