Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAcademia Oamenilor de Știință din România – o nouă epocă de dezvoltare,...

Academia Oamenilor de Știință din România – o nouă epocă de dezvoltare, un nou angajament pentru știință și pentru „România Cunoașterii”

În data de 24 mai, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, s-a întrunit Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România pentru o serie de teme importante în existența instituției, la sfârșitul mandatului 2020-2024 și la începutul mandatului 2024-2028. Ordinea de zi a Adunării Generale a cuprins următoarele puncte: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2023 și a Raportului financiar pentru anul 2023; 2. Cuvântul domnului Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea la încheierea a două mandate în funcția de Președinte al AOSR; 3. Supunerea la vot a alegerii Președintelui de Onoare al AOSR; 4. Votarea candidaților pentru calitatea de membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare ai AOSR; 5. Alegerea noului Prezidiu al AOSR pentru mandatul 2024-2028.

Conform Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2023, prezentat de dl. Doru-Sabin Delion, cercetător științific I, vicepreședinte al AOSR și președintele Filialei București a AOSR, Academia Oamenilor de Știință din România a avut în anul trecut o activitate științifică substanțială și complexă, concretizată în manifestări științifice naționale și internaționale, contracte de cercetare, proiecte destinate tinerilor la nivel postdoctoral. Activitatea științifică prodigioasă a AOSR se reflectă în prezența în baza de date ISI – Web of Science, în numărul de citări și vizibilitatea internațională ale instituției. Rezultatele activității științifice situează AOSR pe locul 7 în topul instituțiilor de cercetare din România conform prestigiosului clasament SCIMAGO.

Președintele Adrian Badea a prezentat evoluția AOSR de-a lungul mandatelor de președinte 2016-2020 și 2020-2024, viziunea care a stat la originea acesteia, în linia fondatorilor instituției, începând cu Profesorul Constantin Angelescu și continuând cu Profesorul General Vasile Cândea, a evidențiat coordonatele de dezvoltare, programele, proiectele și manifestările sub egida instituției și a reliefat statutul de instituție academică de elită al acesteia în Spațiul Cunoașterii la nivel național și internațional. Profesorul Adrian Badea a omagiat memoria Profesorului Vasile Cândea, ilustru profesor și medic, al doilea fondator al instituției, și a anunțat că în anul 2025 Academia Oamenilor de Știință din România va împlini 90 de ani de existență, AOSR fiind continuatorul și unicul legatar al Academiei de Științe din România, înființată în martie 1935. Cele două mandate au fost o perioadă de dezvoltare a AOSR, în ciuda dificultăților pe care instituția le-a întâmpinat, un cadru de desfășurare a unei activități științifice prolifice sub semnul valorii științifice și al excelenței academice.

La încheierea actualului mandat, a fost supusă la vot alegerea Președintelui de Onoare al AOSR. Prin unanimitate de voturi, profesorul Adrian Badea a fost ales Președintele de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România. În continuare, au fost votați candidații pentru calitatea de membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare, din țară și din străinătate, ai AOSR.

Ultimul punct din ordinea de zi l-a constituit Alegerea noului Prezidiu al AOSR pentru mandatul 2024-2028. La funcția de Președinte al AOSR au candidat: prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, președinta Secției de Științe Chimice a AOSR și prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR și directorul general al Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu” al AOSR. În urma votării de către Adunarea Generală, în funcția de Președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România a fost aleasă prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, cu 90 de voturi din 110 exprimate (6 voturi anulate). Alături de noul președinte, au fost aleși vicepreședinții și secretarul științific ai AOSR pentru noul mandat: prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” – vicepreședinte; prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr – vicepreședinte; prof. univ. dr. ing. Petru Andea – secretar științific.

Alegerile desfășurate în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” inaugurează astfel un nou mandat și o nouă perioadă de dezvoltare  a Academiei Oamenilor de Știință din România în domeniile educației, științei și cercetării academice și continuă angajamentul ferm al instituției în realizarea Proiectului Național „România Cunoașterii”, inițiativă a AOSR, cu potențialul de a deveni un adevărat Proiect de Țară.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

București, 24.05.2024

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA