Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAOSR își exprimă adânca tristețe la plecarea dintre noi a Profesorului Anghel...

AOSR își exprimă adânca tristețe la plecarea dintre noi a Profesorului Anghel Stanciu

Academia Oamenilor de Știință din România deplânge plecarea din această lume a Profesorului univ. dr. ing. Anghel Stanciu, personalitate de primă mărime a învățământului superior și a științei românești.  

Născut la 15 august 1949, în județul Giurgiu, Anghel Stanciu a absolvit Institutul de Construcţii Bucureşti, Facultatea Căi Ferate, Drumuri şi Poduri, în anul 1972, iar în 1981 a obținut titlul de doctor inginer în specialitatea „Geotehnică şi Fundaţii”. S-a dedicat, din 1972, carierei universitare, pe care a parcurs-o ca asistent, șef de lucrări, conferențiar și profesor (din 1992). A fost profesor universitar titular al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Hidrotehnică, unde a predate disciplinele „Geotehnică” și „Fundații”. A devenit conducător de doctorat în anul 1996. A desfășurat o susținută activitate științifică, direcționată spre cercetarea în domeniul construcţiilor de drumuri şi poduri, cu aplicabilitate practică: soluţii din pământ armat în realizarea infrastructurilor pentru construcţii, studiu experimental pe model al fundaţiilor prefabricate, impactul alunecărilor de teren asupra căilor de comunicaţii terestre, noi concepte în analiza stabilităţii masivelor de pământ, rezistenţa, stabilitatea, protecţia mediului pentru construcţia de tuneluri, generalizarea teoriei lui Coulomb în calculul împingerilor pe zidurile de sprijin. A participat la realizarea a peste 71 de contracte de cercetare, a coordonat cinci contracte de cercetare de tip grant în calitate de director de proiect, a colaborat în domeniul ştiinţific şi didactic cu organizaţii şi asociaţii internaţionale. A participat, de asemenea, la congrese, sesiuni ştiinţifice, simpozioane naționale și internaționale. Este autorul unei opera științifice care cuprinde cărţi, cursuri universitare, monografii, comunicări ştiinţifice şi compendii în domeniul construcţiilor civile şi industriale (115 lucrări ştiinţifice şi 16 cursuri universitare). Cele mai reprezentative cărți  ale sale (ca autor unic sau colaborator) sunt: Fundaţii – Pământ armat, 1980; Geotehnică şi fundaţii – Exemple de calcul, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983; Beton structural pentru acumulări – Editura Gh. Asachi, Iaşi, 2000; Probleme speciale de geotehnică şi fundaţii, 2002, Editura Junimea, Iaşi; Stanciu A., Lungu I. – Fundaţii I, fizica şi mecanica pământurilor – Editura Tehnică, Bucureşti, 2006.

Profesorul Anghel Stanciu a fost membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România și președintele Filialei Iași al acesteia. De asemenea, a fost doctor honoris causa al U.S.A.M.V. Bucureşti; membru de onoare al ASAS; membru în International Tunneling Association (ITA), din 1993; membru al Asociaţiei Române de Tuneluri ART, din 1993, și membru în consiliul de conducere din anul 2003. A primit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea ştiinţifică şi didactică, în anul 2002 și același ordin pentru merite deosebite în activitatea parlamentară în 2004.

S-a implicat în activitatea politică, fiind una dintre personalitățile românești dedicate construcției naționale și dezvoltării democratice a României. Ca membru al Parlamentului României, deputat de Iași, din 1992, s-a implicat în procesul legislativ şi de guvernare a României, desfăşurând o activitate parlamentară complexă, concretizată prin 53 de propuneri legislative, 227 de luări de cuvânt în plenul celor două Camere, 39 de declaraţii politice, 48 de întrebări şi interpelări, două moţiuni de cenzură. A fost președintele Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților timp de aproape 10 ani, interval în care și-a adus contribuția la procesul de reformare a educației românești în direcția calității și eficienței sistemelor educaționale avansate din Europa.

Ca membru fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, Profesorul Anghel Stanciu a contribuit activ la reconstrucția postdecembristă a instituției – înființată în anul 1935 ca „Academia de Științe din România” – și la procesul de fundamentare juridică a statutului acesteia prin Legea nr. 31/2007, când a devenit instituție de interes public. S-a implicat cu convingere și dăruire în dezvoltarea și afirmarea AOSR în spațiul academic national și international, fiind, prin activitatea academică și opera științifică, unul dintre membrii emblematici ai acesteia. A avut, de asemenea, o contribuție fundamentală la dezvoltarea Secției Iași a AOSR, al cărei președinte a fost.

Prin plecarea dintre noi a Profesorului Anghel Stanciu, personalitate de mare valoare a învățământului superior și cercetării românești, Academia Oamenilor de Știință din România pierde un membru de elită al său și un mare prieten.

Cu adâncă durere în suflet și nesfârșite regrete, comunitatea Academiei Oamenilor de Știință din România deplânge această grea pierdere și transmite condoleanțe familiei îndoliate!

Dumnezeu să-l odihnească și să-l așeze între cei Drepți! 

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

25.06.2023

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA