Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAcademia Oamenilor de Ştiință din România celebrează Ziua Drapelului Național

Academia Oamenilor de Ştiință din România celebrează Ziua Drapelului Național

Academia Oamenilor de Știință din România celebrează, împreună cu întreaga națiune română, din țară și de peste hotare, Ziua Drapelului Național, 26 Iunie, o zi cu profunde semnificații pentru istoria, prezentul și viitorul României.

Instituită prin Legea Nr. 96 din 20 mai 1998, ziua de 26 iunie face trimitere la data de 14/26 iunie 1848, care marchează victoria Revoluției de la 1848 și instaurarea Guvernului provizoriu de la București. Cu acest prilej, a fost promulgat Decretul nr. 1 de instituire a drapelului național, Tricolorul – roșu, galben și albastru –, ca simbol al tuturor românilor. Data de 26 iunie consacrată prin lege reliefează importanța istorică a unei zile situate la începutul procesului de construcție a României Moderne, odată cu Revoluția de la 1848, cadrul european al nașterii statelor naționale. Într-o perspectivă mai amplă asupra istoriei, Ziua Drapelului Național constituie un cadru al omagierii istoriei țării și eforturilor poporului român în direcția emancipării politice și sociale, afirmării identității și conștiinței de neam, a unității, libertății, independenței și demnității naționale. Este un proces continuu, marcat de lupte, sacrificii și jertfe, desfășurat sub faldurile Tricolorului. De-a lungul acestui proces, drapelul românesc a devenit simbolul aspirației poporului român spre afirmarea de sine pe scena istoriei, spre independență, progres și dezvoltare, semnul identității naționale în concertul națiunilor Europei și ale lumii.

Academia Oamenilor de Știință din România consideră că celebrarea Drapelului național constituie un mod de a comemora jertfa de sânge a înaintașilor, de a omagia vizionarismul politic al elitelor, animate de spiritul conștiinței identitare și al patriotismului luminat, lupta poporului pentru înfăptuirea marilor idealuri naționale. Astăzi, într-un prezent deconcertant, deseori haotic, sfâșiat de contradicții și confuzii, într-o perioadă de mari încercări pentru Europa și pentru lume, societatea românească și, în special, tinerele generații au nevoie, mai mult decât oricând, de repere ferme ale evoluției. Un astfel de reper, care exprimă simbolic istoria, identitatea, aspirațiile și sensul devenirii națiunii române, este Drapelul tricolor. Privită din această perspectivă, Ziua Drapelului Național își revelează importanța specială pentru conștiința și identitatea românească în spațiul european și global pentru prezentul țării, pentru evoluția ei în continuitatea unei istorii a luptei, afirmării și dezvoltării.

Cu prilejul Zilei Drapelului Național, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Ziua Drapelului Național este o zi importantă pentru România și națiunea română. Ne bucurăm că această zi a fost instituită la inițiativa unui membru al Academiei noastre, domnul col. dr. ing. Adrian Constantin, președintele Ordinului Militar de România. Ziua Drapelului constituie un moment al comemorării eroilor care s-au jertfit pentru țară, al omagierii celor care au construit România Modernă sub faldurile tricolore. În același timp însă, este și un cadru al reflecției la identitatea noastră, la conștiința de sine și de neam, la cine suntem azi și cine vom fi mâine în Europa și în lume. Istoria drapelului românesc, asociată unei istorii deseori tragice, ne obligă să ne păstrăm și să ne afirmăm identitatea națională în concertul identităților europene, să construim cu viziune, demnitate și patriotism România viitorului. Este o datorie morală a noastră, a tuturor, față de înaintași și față de tinerii de azi, care reprezintă viitorul țării și pe care trebuie să-i educăm în spiritul acestor valori fondatoare. Academia Oamenilor de Știință din România celebrează Ziua Drapelului Național cu adâncă recunoștință față de un trecut de jertfe și glorii și cu un profund sentiment al responsabilității pentru edificarea viitorului european al României.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA