Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteAcademia Oamenilor de Știință din România a premiat excelența științifică

Academia Oamenilor de Știință din România a premiat excelența științifică

În data de 19 mai 2023, începând cu ora 9.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, s-au desfășurat Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România și Gala Premiilor AOSR pentru anul 2021.

Adunarea Generală a AOSR a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea științifică a AOSR în anul 2022 și a Raportului financiar pentru anul 2022;
2. Aprobarea Proiectului de Statut AOSR;
3. Discuție asupra documentelor prezentate;
4. Votarea candidaților pentru calitatea de membru AOSR (membri titulari, membri corespondenți, membri de onoare și membri de onoare post-mortem).

Prezidiul Adunării Generale a fost format din: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte, cercetător științific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific.

Președintele Adrian Badea a prezentat situația generală a Academiei Oamenilor de Știință din România, prioritățile de acțiune și eforturile instituționale concertate pentru îndeplinirea la cele mai înalte standarde academice a misiunii înscrise în Statut, care definește AOSR ca „for național de consacrare științifică”, precum și Raportul financiar pentru anul 2022.

Domnia sa i-a informat pe cei prezenți că AOSR va funcționa în baza unei noi legi, Legea nr. 121/2023, recent promulgată de Președintele României, care consolidează statutul instituției și-i creează un nou cadru de dezvoltare.

Vicepreședintele Doru-Sabin Delion a prezentat activitatea de cercetare științifică a AOSR, care se situează, ca volum și calitate, la un nivel ridicat, certificat de prezența în bazele de date și de numărul de citări. Prin rezultatele obținute în domeniul cercetării, AOSR se bucură de vizibilitate internațională, fiind inclusă în prestigiosul clasament internațional SCIMAGO-Elsevier.

În primele 800 de locuri ale clasamentului mondial, sunt prezente doar două instituții academice  românești: Academia Română și Academia Oamenilor de Știință din România. Un element de importanță majoră al activității AOSR îl constituie Programul anual de cercetare destinat tinerilor cercetători, la nivel postdoctoral, care se bucură de un mare interes și generează o competiție națională. Prin acest program de încurajare și susținere a tinerilor cercetători, AOSR participă la procesul de dezvoltare a cercetării românești. Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR și directorul general al Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”, a prezentat activitatea acestuia, proiectele realizate și aflate în derulare și liniile de dezvoltare ale Institutului, care acordă o atenție specială procesului de digitalizare în domeniile cercetării științifice.

În conformitate cu Legea 121/2023, care prevede că Statutul AOSR este aprobat de Adunarea Generală, în continuarea lucrărilor acesteia, s-au discutat principalele prevederi ale noului Statut. Acesta stabilește, printre altele, noi criterii de admitere și promovare în AOSR, precum și cazurile în care se poate pierde calitatea de membru. După dezbatere, Statutul AOSR a fost aprobat de Adunarea Generală cu unanimitate de voturi, urmând să fie publicat în Monitorul Oficial, Partea I.

Gala Premiilor pentru anul 2021 a fost dedicată excelenței în cercetarea științifică și a cuprins domeniile din structura Academiei Oamenilor de Știință din România. Au fost acordate 20 de premii, după cum urmează:
SECȚIA ȘTIINȚE BIOLOGICE,
– PREMIUL GEORGE EMIL PALADE, Termeni și expresii utilizate în medicina dentară. Dicționar Român-Francez, Francez-Român,
Autori: Norina Forna, Ioana Grecu, Editura Medicală, Număr de pagini 80. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE GEONOMICE,
– PREMIUL DIMITRIE POMPEIU, Dynamical systems and differential geometry via MAPLE,
Autori: Constantin Udriște, Ionel Tevy, Editura Cambridge Scholars Publishing, Număr de pagini 240. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE ECONOMICE,
PREMIUL NICHOLAS GEORGESCU ROEGEN, Capitalism și capitaliști fără capital în România (2 volume), Capitalism and capitalists without capital in Romania, volumul I+II, Autor: prof.univ.dr. Florin Georgescu, Editura Academiei Române, Număr de pagini 631. Anul apariției 2021;
PREMIUL ANGHEL RUGINĂ, Modele economice de gestionare a șocului pandemic COVID-19. Schiță strategică, Autor: Emil Dinga, Editura Economică, Număr de pagini 154. Anul apariției 2021;
PREMIUL TUDOR POPESCU, Dicționar explicativ pentru știință și tehnologie. Managementul integrat al calității, Autori: Prof. univ. emerit dr. ing. Constantin Oprean, dr. ing. Alina Vanu, dr. Sebastian Stan, Editura Agir, Număr de pagini 249. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE MEDICALE,
– PREMIUL C. C. ILIESCU, Patologia vasculară cerebro-spinală curs practic,
Coordonatori: Carmen Adella Sîrbu, Florentina Cristina Pleșa, Editura Universitară „Carol Davila”, Număr de pagini 449. Anul apariției 2021;
PREMIUL CAROL DAVILA, Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională, Autori: Radu Iftimovici, Dana Baran, Editura Academiei Române, Număr de pagini 353. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE CHIMICE,
– PREMIUL MIRCEA BANCIU
, Metode experimentale în termodinamica chimică, Autori: Lucian Cristian Pop, Aurora Mocanu, Andrei Zeno, Maria Tomoaia-Cotișel, Editura Presa Universitară Clujeană, Număr de pagini 167. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE TEHNICE,
– PREMIUL HERMANN OBERTH, Risk Management,
Autori: Muddassar Sarfraz, Larisa Ivașcu, Editura IntechOpen, Număr de pagini 304. Anul apariției 2021;
PREMIUL MARTIN BERCOVICI, Știința și tehnologia – căi ale progresului, Autori: Petru Andea, Attila Simo, Editura Politehnica, Număr de pagini. Anul apariției 2021;
SECȚIA FILOSOFIE,
– PREMIUL CONSTANTIN NOICA, Etică și integritate academică- tehnoetică,
Autori: Petru Andea, Alin Anton, Editura Politehnica, Număr de pagini 192. Anul apariției 2021;
PREMIUL ANTON BACALBAȘA, Filosofia integrativității, Autor: Ioan N. Roșca, Editura Fundației Române de mâine, Număr de pagini 190. Anul apariției 2021;
SECȚIA ȘTIINȚE MILITARE,
– PREMIUL VALENTIN ARSENIE, Etică și leadership,
Autor: Aura Codreanu, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Număr de pagini 194. Anul apariției 2021;
PREMIUL MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN, TURCIA – Evoluția situației politice și de securitate și implicațiile la nivel regional. Studiu de specialitate, Autor: Dr. Mirela Atanasiu, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, Număr de pagini 184. Anul apariției 2021;
SECȚIA INFORMATICĂ,
– PREMIUL CORNELIU PENESCU, Algoritmi clasici și moderni în prelucrarea semnalelor
, Autori: Dan Ștefănoiu, Alexandra Dumitrașcu, Ionuț Șchiopu, Editura Politehnica Press, Număr de pagini 229. Anul apariției 2021;
PREMIUL ȘTEFAN ODOBLEJA, Fractional Modeling and Controller Design of Robotic Manipulators, Autori: Abhaya Pal Singh, Dipankar Deb, Himanshu Agrawal Valentina E. Balas, Editura Springer, Număr de pagini 138. Anul apariției 2021; Handbook of deep learning in biomedical engineering techniques and applications, Autori: Valentina Emilia Balas, Brojo Kishore Mishra, Raghvendra Kumar, Editura Academic Press, Număr de pagini 298. Anul apariției 2021;
SECȚIA ISTORIE,
– PREMIUL GRIGORE GAFENCU, Stalin și poporul rus… Democrație și dictatură în România contemporană. Volumul I: Premisele instaurării comunismului. Volumul II: Stalinismul în România,
Autor: Gheorghe Onișoru, Editura Corint, Număr de pagini 540 + 444. Anul apariției 2021;
PREMIUL GHEORGHE BUZATU, „În centru la San-Georgiu”. Românii din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Autor: Ioan Lăcătușu, Editura Eurocarpatica, Număr de pagini 1136. Anul apariției 2021;
PREMIUL AUREL SACERDOȚEANU, Episcopul dr. Partenie Ciopron (1896-1980), Autori: Aurel Pentelescu, Ionuț-Constantin Petcu, Editura Editgraph, Număr de pagini 663. Anul apariției 2021;
PREMIUL DIMITRIE CANTEMIR, Între pace și război. Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale (1774-1812), Autor: Vlad Mischevca, Editura Cartdidact, Număr de pagini 429. Anul apariției 2021.

În această perioadă densă în evenimente, în zilele de 19 și 20 mai, s-a desfășurat un alt eveniment de marcă al științei și cercetării: Conferința Științifică de Primăvară a AOSR, actuala ediție având tema „Transformarea digitală în științe”. Conferința a întrunit un număr mare de participanți și lucrări științifice, acoperind o largă gamă tematică, din domenii de cercetare fundamentale și de avangardă, în abordări noi, originale, inter- și transdisciplinare, care vor fi publicate în volumul de proceedings al manifestării. Programul Conferinței și volumul de rezumate pot fi consultate AICI

Cu prilejul acestor evenimente, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat:
Academia Oamenilor de Știință din România, prin membrii săi, este dedicată misiunii de a produce cercetare de calitate într-o largă varietate de domenii și de a-și aduce astfel contribuția la progresul științei și cercetării românești. Ca Academie, înființată în anul 1935, cu peste 88 de ani de existență, ființăm cu un scop bine definit – și nu unul conjunctural –, acela de a concentra inteligențe și valori reale, de a fi un pol de cercetare avansată și de a participa, cu întregul nostru potențial, la dezvoltarea țării prin cunoaștere. Abordăm acest proces cu deplină bună-credință și dăruire, sub autoritatea valorilor eticii și integrității academice, a corectitudinii, conștiinței și responsabilității. Prin întreaga activitate, prin programele și proiectele desfășurate, Academia Oamenilor de Știință din România, care cuprinde personalități de marcă ale științei și educației, este o instituție de valoare a țării pentru care, mai mult decât orice, vorbesc rezultatele, vizibilitatea și clasarea în ierarhiile internaționale.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA