Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteZiua Drapelului Național, celebrată la Academia Oamenilor de Știință din România

Ziua Drapelului Național, celebrată la Academia Oamenilor de Știință din România

Drapelul, factor de polarizare a energiilor națiunii

Academia Oamenilor de Știință din România a celebrat Ziua Drapelului Național, 26 iunie, într-o manifestare intitulată „Drapelul – simbolul unei națiuni”, care a avut loc în data de 22 iunie, începând cu ora 12.00, la sediul AOSR. La eveniment, au participat personalități ale culturii și științei românești, membri ai corpului academic, cercetători și cadre didactice. Invitați speciali au fost: Col. dr. ing. Adrian Constantin, Președintele Ordinului Militar al României, Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu, Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române. În cadrul evenimentului, a fost prezentată cartea Tricolorul în istoria românilor, de Adina Berciu-Drăghicescu, Corneliu M. Andonie, Luminița Iordache, apărută la Editura Muzeului Național al Literaturii Române.

În deschiderea manifestării, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a afirmat că Ziua Drapelului Național este o zi de emulație patriotică, un cadru al bucuriei pentru toți românii. Profund atașată de valorile identității românești, integrate sinergic în concertul european al unității în diversitate, Academia Oamenilor de Știință din România omagiază odată cu drapelul național istoria edificării României Moderne de-a lungul unui proces complex, desfășurat cu aportul unor personalități de elită ale țării și cu sprijinul larg al întregii națiuni. Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte AOSR și directorul general al Institutului de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”, s-a referit la importanța sărbătoririi Drapelului Național ca simbol al luptei unui popor cu rădăcini străvechi pentru supraviețuire într-o istorie plină de provocări și momente tragice, pentru independență, dezvoltare și afirmare ca națiune europeană, alături de celelalte națiuni ale Europei. Asumarea valorii simbolice a Tricolorului în conștiința generațiilor prezentului trebuie să fie o prioritate a educației, de la școală la universitate, a instituțiilor și a întregii societăți. Col. dr. ing. Adrian Constantin, Președintele Ordinului Militar al României și inițiatorul Legii Drapelului Național a vorbit despre geneza ideii de instituire a unei zile dedicate Tricolorului românesc și despre procesul legislativ finalizat prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. La originea inițiativei, a stat conștientizarea importanței simbolice pe care a avut-o și o are Drapelul în istoria devenirii românești. Drapelul a polarizat energiile poporului și a sintetizat aspirațiile acestuia în idealuri cardinale ale evoluției naționale, a însoțit marile momente ale istoriei noastre, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, Revoluția de la 1848, Unirea din 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, cucerirea Independenței României, procesul de creare a României Moderne, realizarea Marii Uniri și făurirea României Mari și întreaga evoluție națională de-a lungul secolului trecut până în prezent. Prof. univ. dr. Adina Berciu-Drăghicescu a prezentat cartea Tricolorul în istoria românilor, Ediția a II-a revăzută și adăugită, o lucrare impresionantă prin volum și substanță, o monografie istorică, științifică și culturală a Drapelului românesc, privit în devenirea și metamorfozele lui de-a lungul timpului. În expunerea domniei sale, a vorbit despre diferențele de interpretare în consemnarea datelor istorice generate de trecerea la calendarul gregorian (1919), despre semnificația celor trei culori, despre asumarea drapelului la nivelul națiunii și contribuția acestuia la coagularea conștiinței naționale. Prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române, a prezentat lucrarea din punctul de vedere al editorului și al editurii MNLR, subliniind complexitatea și valoarea acesteia pentru istoria, cultura și civilizația românească, pentru conștiința de sine a prezentului și, în special, pentru generațiile tinere.

Manifestarea dedicată Drapelului Național organizată de Academia Oamenilor de Știință din România a fost un eveniment științific și cultural de înaltă ținută academică, în cadrul căruia au fost reliefate rolul fundamental al Tricolorului în mobilizarea conștiinței și energiilor poporului de-a lungul istoriei pentru împlinirea aspirațiilor și obiectivelor sale, valoarea morală și forța simbolică ale acestuia în evoluția națiunii în prezent și în viitor.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)
București, 26.06.2023

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA