Valorificarea reziduurilor din vinificație ca aditivi alimentari și antioxidanți în industrie