Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEUnirea Principatelor Române, semnificații naționale și anvergură istorică

Unirea Principatelor Române, semnificații naționale și anvergură istorică

– Simpozion Științific dedicat Unirii de la 24 ianuarie 1859 la Academia Oamenilor de Știință din România –

Academia Oamenilor de Știință din România a celebrat Unirea de la 24 ianuarie 1859 prin Simpozionul științific „Unirea Principatelor Române, semnificații naționale și anvergură istorică”. Evenimentul a fost organizat prin Secția de Ştiinţe Istorice şi Arheologice și cu sprijinul Filialei Iași ale AOSR și s-a desfășurat în ziua de 24 ianuarie 2023, începând cu ora 12.00, în format online. La manifestare au participat istorici, membri ai corpului academic, personalități ale educației, științei și culturii românești.

Simpozionul a fost deschis de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, și moderat de prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologice și al Filialei Iași ale AOSR. Manifestarea a avut o agendă densă, cu prelegeri susținute de istorici de marcă: Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, Geneza programului unionist (Societatea „Unirea” din Iași); Prof. univ. dr. Ștefan Vergatti, Universitatea Valahia, Târgoviște, Atitudinea Angliei față de Unirea Principatelor Române; Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Comisia de la Focșani; Prof. univ. dr. Ion I. Solcanu, Înființarea Secțiunii a II-a, de Științe, a Facultății de Filozofie pentru neîntîrziata formare de ingineri civili, mecanici și arhitecți prin transformarea Școlii reale, 1860; Dr. Horia Dumitrescu, Alexandru Ioan Cuza și Focșanii; Col. (r)  dr. Marius Nicoară, Buzoienii pe timpul Unirii Principatelor Române; Prof. univ. dr. Stoica Lascu, Dr. Constantin Angelescu: „Unirea Principatelor Române, actul decisiv care a încoronat secole de muncă de aspiraţii şi a pus primele baze ale României de astăzi; Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Mihail Kogălniceanu și Dobrogea; Prof. univ. dr. Mihai Drecin, Unirea Principatelor la Cluj în 1959, la un secol de la evenimentul istoric; Prof. univ. dr. Ion Zainea, Sărbătorirea zilei de 24 ianuarie în 1972 de studenții din Oradea.

În deschiderea Simpozionului, prof. univ. dr. Ion I. Solcanu a subliniat că perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza a constituit un moment istoric foarte dens, unic ca semnificație în istoria românească: în numai șapte ani, au fost realizate reforme în toate domeniile și au fost înființate instituții fundamentale ale statutului, care au avut un rol decisiv în edificarea României Moderne. Prin organizarea Simpozionului, organizatorii aduc un omagiu făuritorilor Unirii, celor care au făcut un important pas înainte în împlinirea visului național de secole al românilor.

Prelegerile, solid documentate, prin recursul profesionist la sursele istoriografice și prin interpretarea informației în lumina adevărului și a logicii desfășurării procesului, au abordat evenimentul din perspective tematice diverse, reliefând elementele definitorii ale cadrului istoric pe plan național și internațional, poziția marilor puteri față de Principatele Române și aspirațiile lor, cristalizarea proiectului național și realizarea lui progresivă, rolul major al unor personalități de anvergură în înfăptuirea Unirii, dezvoltarea ulterioară a României Moderne și desăvârșirea idealului unității naționale prin Marea Unire și făurirea României Mari, ecourile în timp ale Unirii, la distanță de un secol sau mai mult, în plin regim totalitar, sub presiunea ideologiei și a cenzurii comuniste, în lumea universitară. Comunicările Simpozionului vor fi disponibile în format video pe canalul de YouTube al AOSR.

În cadrul evenimentului, profesorul Adrian Badea, președintele AOSR, a afirmat: „Iașiul este inima, leagănul Unirii, de aceea l-am ales pentru organizarea Simpozionului. Unirea Principatelor ne oferă o importantă lecție de istorie: un popor și o elită care și-au fixat un Proiect de Țară au reușit să-l îndeplinească progresiv, în mai multe etape. Au fost oameni școliți, patrioți, cu idealuri clare, care au știut să folosească inteligent conjunctura internațională și istorică. Trebuie să învățăm din lecția istoriei nevoia de solidaritate a poporului – „Hai să dăm mână cu mână / Cei cu inima română” – și necesitatea de a ne formula un nou Proiect de Țară, de anvergură, care poate fi dezvoltat în continuitatea celor două mari momente ale Unirii tuturor românilor: Unirea de la 1859 și Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Intelectualii țării joacă în acest proces un rol foarte important.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA