Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteUNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, CELEBRATĂ LA NEW YORK ȘI LA IAȘI 

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE, CELEBRATĂ LA NEW YORK ȘI LA IAȘI 

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România, au avut loc două evenimente dedicate celebrării Unirii Principatelor. În data de 23 ianuarie, la New York, s-a desfășurat Simpozionul Unirii Principatelor Române – a XXIX-a ediție, 163 de ani de la marele eveniment istoric. În ziua Unirii, la Iași, a avut loc Simpozionul Științific „Unirea lui Cuza, un act istoric fundamental în constituirea României Europene”.  

 Simpozionul Unirii Principatelor Române de la New York a fost organizat de Academia Oamenilor de Știinţă din România – Filiala USA împreună cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă – New York și a avut loc duminică, 23 ianuarie, ora 15.00, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din metropola americană.

Principalul organizator și amfitrionul evenimentului a fost Pr. Prof. Dr. Theodor Damian, Preşedintele Filialiei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă. În deschidere, au fost intonate trei cântece istorice cu profunde reverberații istorice și patriotice: „Deşteaptă-te române”„Imnul lui Ştefan Vodă”, „Imnul Basarabiei”.

 Sesiunea de comunicări, moderată de Prof. Nicole Smith, a abordat Unirea Principatelor din mai multe perspective, istorică, politică, culturală, spirituală, conturând o imagine complexă și substanțială a evenimentului. Comunicările, susținute de nume emblematice ale diasporei românești din SUA, au fost: Ştefan STOENESCU (eseist, comparatist şi traducător, Ithaca, New York), „Unirea Principatelor ca eveniment în conştiinţa formativă a lui Eminescu”; N. RUSU (critic şi istoric literar, redactor-şef al revistei Lumină Lină, New York), „Principesa Ileana şi fotograful Alexandru Petit despre spaţiul unitar românesc”; Prof. univ. dr. Doru TSAGANEA (profesor de matematică la Metropolitan College of New York), „24 Ianuarie 1859, moment important pentru crearea statului naţional unitar şi suveran român”; Prof. univ. dr. Valentina CIAPRAZI (scriitoare, profesoară de limba şi literatura franceză, LaGuardia College, New York), „Napoleon al III-lea şi Unirea Principatelor Române”; Dr. Flaviu RIŢIU (Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New York), „Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti în contextul geopolitic european”; Preot prof. univ. dr. Theodor DAMIAN (scriitor; profesor emerit de ştiinţe sociale şi educaţie la Metropolitan College of New York; Preşedintele Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York), „Arhimandritul Melchisedec Ştefănescu şi Unirea Principatelor”.

Simpozionul Științific „Unirea lui Cuza, un act istoric fundamental în constituirea României Europene” a fost organizat de către Academia Oamenilor de Știință din România, cu sprijinul Secției de Științe Istorice și Arheologice, al Filialei Iași a AOSR, și de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași  și s-a desfășurat în data de 24 ianuarie, începând cu ora 10.00, în Casa Costin Catargi, Corpul H, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, în format hibrid (online și cu prezență fizică). Moderatorii manifestării au fost: Prof. univ. dr. Ion SOLCANU, președintele Secției de Științe Istorice și Arheologice a AOSR și președintele Filialei Iași a instituției și Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, Directorul Institutului de Istorie al Academiei Române, Filiala Iași.

Simpozionul a fost deschis de Prof. univ. dr. Adrian BADEA, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, care, referindu-se la sensul fundamental al momentului istoric și la semnificațiile lui pentru România de azi, a afirmat: „Data de 24 ianuarie 1859 rămâne un reper pe harta noastră politică și spirituală desfășurată în timp, un eveniment epocal în lungul și dificilul proces, întins pe secole, al unirii românilor într-o singură țară. Considerăm că trebuie, mereu, să ne întoarcem la evenimentul de la 24 ianuarie nu formal și festivist, ci printr-un act de reflecție științifică substanțială la premisele, cadrul, procesele, personalitățile și semnificațiile marelui act istoric, care ne oferă și acum o înaltă lecție de istorie.” 

Evenimentul a avut un invitat special, în persoana domnului Bogdan Ilie CUZA (stră-strănepot al Domnitorului), care a susținut prelegerea: „Alexandru Ioan Cuza, făuritor al Unirii Principatelor Române și sprijinitor al primei structuri academice în România”.

Simpozionul de la Iași, dens în comunicări substanțiale, susținute de personalități ale educației și cercetării academice, a conturat un cadru al explorării istorice și culturale a unui moment fundamental al constituirii României Moderne din perspective tematice și unghiuri de interpretare diverse.

Programul manifestării a cuprins următoarele comunicări: Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI (Directorul Institutului de Istorie al Academiei Române, Filiala Iași), „Unirea Principatelor și domnia lui Cuza sub garanția europeană”; Prof. univ. dr. Cristian PLOSCARU (Facultatea de Istorie Univ. Al. I. Cuza” Iași), „Unirea Principatelor cu prinț străin. De la strategia diplomației la proiect național românesc”; Prof. univ. dr. Petru ANDEA (Secretar științific al A.O.S.R.), „Reformele din timpul domniei lui Al. I. Cuza”; Prof. univ. dr. Dumitru VITCU (Universitatea „Ștefan cel Mare” – Suceava),  „Cuza și autocefalia Bisericii Ortodoxe Române”; Prof. univ. dr. Mihai COJOCARU (Facultatea de Istorie, Univ. Al. I. Cuza” Iași), „Un luptător pentru unirea Principatelor: Anastase Panu”; Prof. univ. dr. Ion I. SOLCANU (Univ. Al. I. Cuza” Iași), „Școala românească în județele reîntrupate Moldovei – Cahul, Bolgrad și Ismail– și de la sud de Dunăre pe durata domniei lui Alexandru Ioan Cuza”;  Prof. univ. dr. Corneliu LUNGU (Vicepreședinte al Secției de Istorie A.O.S.R.), „Mărturii documentare privind unirea Principatelor și personalitatea lui Al. I. Cuza”; Prof. univ. dr. Radu Ștefan VERGATTI (Director onorific al Centrului de Cercetări Interdisciplinare „D. Stăniloaie”), „Alegerea lui Al. I. Cuza domnitor în București. Realizarea „Micii Uniri” a Principatelor Dunărene – model pentru Europa Occidentală”; Prof. univ. dr. Mihai DRECIN (Universitatea Oradea), „Ecoul Unirii Principatelor Române în Transilvania (1859-1914)”, Comandor (rtg.), Prof. univ. dr. Jipa ROTARU, „Modernizarea Armatei Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza”, Prof. univ. dr. Sorin IVAN, Universitatea „Titu Maiorescu” București – „Contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la modernizarea învățământului românesc”; Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA (Universitatea „Ovidius”, Constanța), „Progresele marinei și porturilor sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza”, Prof. univ. dr. Mihai BĂDESCU (ASE, Facultatea de Drept), „Legislația cu caracter reformator a lui Alexandru Ioan Cuza – premisă a formării sistemului de drept român modern”, Prof. univ. dr. Narcis-Stelian ZĂRNESCU, „Un binom paradigmatic: Cuza – Eminescu. Repere pentru o filozofie a istoriei naționale” 

Cele două manifestări, Simpozionul Unirii Principatelor Române de la New York și Simpozionul Științific „Unirea lui Cuza, un act istoric fundamental în constituirea României Moderne” de la Iași, fac parte din Programul Academiei Oamenilor de Știință din România pe anul 2022, care cuprinde o diversitate de proiecte, activități și evenimente cu participare națională și internațională. Prin programele și activitățile desfășurate, Academia Oamenilor de Știință din România, instituție fondată în anul 1935, participă la procesul de edificare a României Europene prin educație, știință și cercetare.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: 
comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA