Științe Fizice

PAVELESCU MĂRGĂRIT

ANTOHE ŞTEFAN

AVRAM NICOLAE

BUCURESCU DOREL

CIUPINĂ VICTOR

 DELION DORU-SABIN

FARA VLADIMIR LAURENTIU

ION DUMITRU BARBU

MIHALACHE DUMITRU

ONUC COZAR

POPESCU V. ION

RĂDUŢĂ APOLODOR

ARISTOTELŞTEFĂNESCU

ELIADE POPESCU MIHAI

TUDOR TIBERIU

VLAD VALENTIN IONEL

ALEXANDRU HORIA

CIMPOCA GHEORGHE

CIUREA MAGDALENA LIDIA

CUCULEANU VASILE

DRAGOMAN DANIELA

MORARIU MIRCEA