Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteSimpozion național „Biserica și Armata României. Tradițiile Conlucrării”

Simpozion național „Biserica și Armata României. Tradițiile Conlucrării”

Centrul de Cercetare a Conlucrării Bisericii Ortodoxe cu Armata României „General Paul Teodorescu”, director fondator prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent AOȘR, organizează în zilele de 8 și 9 iulie 2022 două evenimente deosebite la Mănăstirea Dintr-un Lemn.

Pe 8 iulie 2022 se va desfășura Simpozionul național „Biserica și Armata României. Tradițiile Conlucrării– Ediția a IX-a. Cadre didactice universitare și profesori din învățământul preuniversitar, muzeografi, arhiviști, militari și preoți vor prezenta roadele cercetărilor științifice.

Programul simpozionului cuprinde și lansarea revistei Misiunea, anul IX, 2022, periodicul centrului care apare sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România și Arhiepiscopiei Râmnicului. Vor avea loc și prezentări de carte.

A doua zi, pe 9 iulie 2022, va fi comemorat generalul Paul Teodorescu (1888-1981), membru AOȘR – corespondent din 21.12.1935 și titular din 27.05.1938. Se va dezveli bustul generalului, operă de artă realizată de maestrul Valentin Tănase, la solicitarea Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, ca semn de prețuire pentru fostul comandant al unității între anii 1928-1932, care a legat unitatea de Sfânta mănăstire prin contribuția adusă de meseriașii Regimentului de Gardă la restaurarea lăcașului.

Așezat în parcul Sfintei mănăstiri alături de monumentele Aviației și Marinei Militare, bustul generalului certifică o realitate istorică, reluată în ultimii 10 ani prin prezența militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” la manifestările organizate aici. Totodată, Mănăstirea Dintr-un Lemn a devenit de facto loc de închinare și pomenire pentru militarii ilustrei și apreciatei unități.  

Academia Oamenilor de Știință din România îl onorează pe generalul Paul Teodorescu prin contribuția adusă la organizarea și desfășurarea evenimentelor a doi membri, Dr. Varsanufie, membru de onoare al AOȘR și prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, membru corespondent AOȘR.

 

† VARSANUFIE

INFLUENȚA ISIHASMULUI ASUPRA SPIRITUALITĂȚII, ARTEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA PRIN CONLUCRAREA DINTRE BISERICĂ ȘI STAT

Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA

MAICA STAREȚĂ STAVROFORĂ EMANUELA OPREA – 40 DE ANI DE STAREȚIE LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA

PRIMII ANI DIN CARIERA MILITARĂ A GENERALULUI PAUL TEODORESCU (1908-1912). PAGINI BIOGRAFICE (II)

Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA

O LUCRARE MONUMENTALĂ

Dr. Luminița GIURGIU

„PĂRINTELE APĂRĂRII PASIVE DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ” UN TRUDITOR LA RESTAURAREA MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN – COLONELUL ION (IOAN) REPANOVICI

Prof. dr. Cornel MĂRCULESCU

COLONELUL TOMA MIHAI TUDORAN (1903-1975) – UN „AS” AL HIPISMULUI ROMÂNESC DIN PERIOADA INTERBELICĂ

Dr. Narcis Dorin ION

REGELE CAROL AL II-LEA – CTITOR DE CATEDRALE

Răzvan Mihai NEAGU

CONSIDERAȚII PRIVIND VIAȚA ȘI ACTIVITATEA UNUI BRAV MILITAR AL ARMATEI REGALE ROMÂNE: GENERALUL IOAN TARAS (1896-1963)

Dr. Dan-Dragoș SICHIGEA

„CEL MAI DE SEAMĂ EVENIMENT DIN ISTORIA MARINEI NOASTRE”

Dr. Alin SPÂNU

RAPOARTE INFORMATIVE ALE COLONELULUI PAUL TEODORESCU, ATAȘAT MILITAR ÎN FRANȚA (1970)

Preot Dorinel NECȘULESCU

CONDICA SFINTEI ȘI DUMNEZEIEȘTII MĂNĂSTIRI CE SE CHEAMĂ DINTR-UN LEMN

Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS

SIGILIUL EPISCOPIEI RÂMNIC IMPRIMAT PE DOUĂ DOCUMENTE, EMISE ÎN 1844 ȘI ÎN 1845

† Emilian CRIȘANUL

TÂNĂRUL CREȘTIN DIN BISERICP ȘI ARMATĂ

Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU

ACTIVITATEA PREOȚILOR TULCENI PE FRONTUL DE LA VATRĂ (1939-1944)

Colonel (r) dr. Alexandru BUCUR

SLUJITORI AI ALTARULUI ÎN/DIN VEȘTEM (JUD. SIBIU), ÎN PERIOADA 1682-2022

Dr. Teodora GIURGIU, Silviu-Daniel NICULAE

EPISCOPUL NICOLAE POPOVICIU – ÎN MISIUNE VOLUNTARĂ, ROMÂNEASCĂ ȘI ORTODOXĂ ÎN TRANSNISTRIA, UCRAINA ȘI CRIMEEA

Stoica LASCU

PATRIARHUL IOACHIM AL III-LEA, RELEVANTĂ CONVORBIRE CU SENATORUL OTOMAN DE ORIGINE AROMÂNĂ („CUȚOVLAHUL”) NICOLAE BAȚARIA (13/26 OCTOMBRIE 1910)

Colonel (r) Remus MACOVEI

CAREUL DE ONOARE FRANCEZ DIN CONSTANȚA

Felicia ȚUCĂ, dr. Cornel ȚUCĂ

UN STUDIU CRITIC AL BROȘURII UN JURNAL NEDIPLOMATIC, ATRIBUIT GENERALULUI AMERICAN HARRY HILL BANDHOLTZ

Dumitru MANOLACHE

MIORIȚA, CREAȚIE REVELATĂ PRIN LOGOS?

Dr. Vasile MARCULEȚ, dr. Ginel LAZAR

SISTEMUL DEFENSIV AL THEMEI PARADOUNAVON ÎN SECOLELE XI-XII

Asist. univ. dr. Maxim Marian VLAD

UITATE FILE DE ISTORIE ȘI DE LEGENDĂ. EROI EPICI AI CULTURII ORTODOXE: DIGENE AKRITAS DIN BIZANȚ, ILIE MUROMEȚ DIN PECERSKA, ALEXANDRU PERESVEȚ ȘI ANDREI OSLEABI DE LA KULIKOVO ȘI MILOȘ OBILICI DE LA KOSOVO

Rasofora Tecla FUIOAGĂ

A TREIA BISERICĂ A MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN

Gabriela TITZ

PROF. UNIV. DR. VALENTIN CIORBEA, PREMIAT DE CĂTRE ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Stoica LASCU

PROFESORUL VALENTIN CIORBEA – SEPTUAGINTA QUINQUE ANNIS!

Stoica LASCU

TESTIMONII DĂRUITE LA 20 DE ANI DE ARHIERIE PE PĂMÂNTUL APOSTOLIC AL ROMÂNIEI DE LA MARE

Stoica LASCU

CONSEMNĂRI MEMORIALISTICE ÎNTR-O CARTE MONOGRAFICĂ DE SUFLET A UNUI MISIONAR „CĂLUGĂR DE VOCAȚIE”

Pr. Constantin OLARIU

CHESARIE GHEORGHESCU, ARHIMANDRITUL ERUDIT ȘI MĂRTURISITORUL DREPTEI CREDINȚE

Dan-Dragoș SICHIGEA

NOTE DE LECTURĂ: NICOLETA PARASCHIV, LUMINIȚA STELIAN (COORD.), PROF. UNIV. DR. VALENTIN CIORBEA LA 75 DE ANI, IN HONOREM. RAPORTUL „UCENICILOR”, CONSTANȚA, EDITURA EX PONTO, 2021

Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA

NARCIS DORIN ION – CAROL II AL ROMÂNIEI. UN REGE CONTROVERSAT, VOL. 1-5, EDITURA MAGIC PRINT, ONEȘTI, 2020, 2097 P.

Pr. Prof. univ. dr. Constantin NECULA

PICĂTURA DE CARTE – O MONOGRAFIE CA UN ICONOSTAS DE LUMINĂ

Dr. Teodora GIURGIU

MASA ROTUNDĂ „BISERICA ȘI ARMATA ROMÂNIEI. TRADIȚIILE CONLUCRĂRII”

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA