Technology and Information Section

Membrii secţiei

Annals of Academy of Romanian Scientists Series on Science and Techology of Information

Raport de activitate al secției STI pe anul 2014.                                  

Plan de activitate al secției STI pe anul 2015.

ȘEDINȚA STI, 28.04.2015
Stimați Colegi,
Vă transmit mai jos Ordinea de zi a Ședinței Secției STI,  din ziua de 28.04.2015.
Cu aleasă considerație,
Paul Sterian
Ședinţa Secţiei de Știinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 28.04.2015, orele 17.00, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”
Ordinea de zi:
1. Comunicare științifică: “O analiză asupra proiectării circuitelor de recepție utilizate in aplicațiile moderne pe cablu co-axial”.
Prezintă: Prof. univ. dr. ing. Mircea C. Bodea – membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România și Dr. ing. Silvian C. Spiridon
2. Colectiv editorial.
3. Diverse.

Ședinţa Secţiei de Știinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 24.02.2015, orele 17.00, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”

Ordinea de zi:
1. Domnul C.S.I. dr. ing. Cornel Cobianu – membru titular al Academiei Oamenilor de Știința din România, prezintă  Comunicarea științifică: “High Efficiency Coupling Devices for Guided Wave Radar Based Level Sensors”.
2. Adoptarea prin votul membrilor Secției STI  a unor Hotărâri.
3. Colectiv editorial.
4. Diverse.

Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 27.01.2015, orele 17.00, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului de activitate al Sectiei STI pe anul 2014.
2. Aprobarea Planului de activitati al Sectiei STI pe anul 2015.
3. Adunarea Generala Aniversara  a AOSR (Vineri 27 Martie 2015)_
3. Propunerile Sectiei STI pentru Planul editorial al AOSR pe anul 2015.
4. Colectiv editorial.
5.  Diverse.
Şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, marți, 25.11.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,
Ordinea de zi:
1. Domnul Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brezeanu- membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prezintă Comunicarea ştiinţificăSurse de alimentare pentru LED-uri”.
2. Sărbătorirea Domnului Prof. univ. dr. ing. Ştefan Iancu, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, Secția de Știința și Tehnologia Informației, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani.
3. Colectiv editorial.
4. Diverse

Şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, marți, 28.10.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,
Ordinea de zi:
1. Domnul Prof. univ. emerit, dr. ing. Paul E. Sterian – membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România prezintă Comunicarea științifică “Quantum modeling of telepathy”.
2. Colectiv editorial.
3. Diverse
1.
Şedinţhttp://aos.ro/_new/wp-admin/edit.phpa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, marți, 30.09.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,
Ordinea de zi:
1. Domnul CS1, dr. ing. Cătălin Spulber – membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România  prezintă Comunicarea ştiinţifică:”Metode de creştere a conţinutului informaţional în imaginile furnizate de aparatura de observare pe timp de noapte şi în condiţii dificile”
2. Sărbătorirea Domnului Profesor Univ. Dr. Dan Alexandru IORDACHE, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, cu ocazia împlinirii varstei de 75 de ani.
3. Colectiv editorial.
4. Diverse

Şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, marți, 24.06.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,

Ordinea de zi:
1. Domnul Prof. univ.dr. ing. Ştefan Iancu– membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, prezintă comunicarea cu titlul: “Organizaţia economică modernă si cultura consacrată creşterii eficienţei cunoaşterii
2. Colectiv editorial.
3. Diverse

Şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, marți, 15.04.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,
Ordinea de zi:

1. Domnii Prof.univ.dr.ing. Ştefan Trăuşan- Matu – membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România și Dr. ing. Mihai Dascalu, prezintă comunicarea cu titlul: Platforma operațională online pentru gestiunea publicației “THE ANNALS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS, SERIES ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF INFORMATION”-realizare si implementare

2. Colectiv editorial

3. Diverse

Şedinţa Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 25.03.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”,

1. Domnii Dr. ing. Silvian Spiridon și Prof.univ.dr.ing. Mircea Bodea- membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prezintă comunicarea ştiinţifică:

“O analiză asupra proiectării circuitelor de transmisie de bandă largă utilizate în aplicaţiile moderne pe cablu coaxial”.

Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 25.02.2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”
Ordinea de zi:

1. Domnul C.S.I. dr. ing. Cornel Cobianu, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prezintă comunicarea ştiinţifică:  ”A New Concept for on-Chip Differential Resonant Gyro and Pressure Nanosensor”,
3. Diverse.
Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 28 ianuarie 2014, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Raportului de activitate al Sectiei STI pe anul 2013.
2. Aprobarea Planului de activitati al Sectiei STI pe anul 2014.
3. Propunerile Sectiei STI pentru Planul Editorial al AOSR pe anul 2014
4. Colectiv editorial.
5. Diverse.
Prezinta: Prof. univ. dr. ing. Paul Sterian
C.S.I. dr. ing. Catalin Spulber,
membri titulari al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania
2. Colectiv editorial.
3. Diverse.
Prezintă: Prof.univ.dr.ing.Paul Sterian, membru titular al Academiei Oamenilor de Știintă din România.
2. Discutarea propunerilor Sectiei STI de lucrari pentru Premiile AOSR pe anuln 2012
3. Colectiv editorial.
4. Diverse.
Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 24.09.2013, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”.
Ordinea de zi:
1. Comunicare stiintifica: Metodologii de simulare a performantelor de baza ale sistemelor de termoviziune”.
Prezinta: C.S.I. dr. ing. Catalin Spulber, membru titular al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania .
2. Colectiv editorial.
3. Diverse.

Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 23.04.2013, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”
Ordinea de zi:
1. Comunicare stiintificaDeterminarea intertextualității”. Prezinta: Prof. Univ. Dr. Ing. Ștefan Trăușan, membru corespondent.
2. Colectiv editorial.
3. Diverse.

Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 26.02.2013, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”
Ordinea de zi:

1. Comunicare științificăArhitectură modulară a părţii de joasã frecvenţă a radio receptoarelor multi-standard CMOS monolitice”.
Prezinta: Ing. Silvian C. Spiridon, Prof. Univ. Dr. Ing. Mircea C. Bodea

2. Colectiv editorial.

3. Diverse.

Sedinţa Secţiei de Stiinţa şi Tehnologia Informaţiei din cadrul AOSR, 29.01.2013, orele 17.oo, la sediul AOSR, sala “Drepturile Omului”.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea Raportului de activitate al Sectiei STI pe anul 2012.

2. Aprobarea Planului de activitati al Sectiei STI pe anul 2013.

3. Propunerile Sectiei STI pentru Premiile AOSR pe anul 2012.

4. Propunerile Sectiei STI pentru Planul editorial al AOSR pe anul 2013.

6. Colectiv editorial.

7.  Diverse

Comunicări științifice în cadrul secției în anul 2012

Nr.crt Titlul comunicării Autori(moderatori) Data susţinerii Locul desfăşurării
1. Raportul de activitate al Sectiei STI pe anul 2011 si  Planul de activitate pe anul 2012 (Dezbatere) Prof.univ.dr.ing.Paul Sterian, Preşedintele secţiei 31.01.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
2. Muzica si informatica Prof.univ.dr.ing.Ştefan Trăuşan- Matu 28.02.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
3. Teoria fizica a informatiei pentru sisteme complexe, versus (vs) Teoria comunicatiilor Prof.univ.dr.fiz.Dan Alexandru Iordache 27.03.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
4. A vision on resonant NEMS sensor roadmap C.S.I. dr. ing. Cornel Cobianu 24.04.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
5. Spatiul, timpul si stiinta integrativa. Prof.univ.dr.ing.Stefan Iancu 26.06.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
6. Fenomenul de entanglementsi aplicatiile acestuia în criptografia cuantica. Prof.univ.dr.ing. Paul E. Steriansi Ing. Drd. Octavian Danila. 25.09.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
7. Platforma online pentru gestiunea publicatiei “THE ANNALS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS, SERIES ON SCIENCEAND TECHNOLOGY OF INFORMATION” (Partea intai) Prof. univ. dr. ing. Stefan Trausan-Matusi Ing. Drd. Mihai Dascalu 30.10.2012 AOSR – sala Drepturile Omului
8. Platforma online pentru gestiunea publicatiei “THE ANNALS OF THE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS, SERIES ON SCIENCEAND TECHNOLOGY OF INFORMATION” (Partea a doua) Prof. univ. dr. ing. Stefan Trausan-Matusi Ing. Drd. Mihai Dascalu 27.11.2012 AOSR – sala Drepturile Omului

Comunicări științifice în cadrul secției în anul 2011

Nr. crt Titlul comunicării Autori (moderatori) Data susţinerii Locul desfăşurării
1. Metode
algebrice in analiza semantica a textelor
Prof.univ.dr.ing.Ştefan Trăuşan- Matu 22.02.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
2. Software Defined Radio Receivers – From Standard to specifications Ing. Silvian C. Spiridon, Prof.univ.dr.ing. Mircea Bodea 22.03.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
3. Fotonica in Europa si in lume Prof.univ.dr.ing Paul Sterian 26.04.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
4. Participarea membrilor Sectiei STI la Sesiunea Ştiinţifica de Primavara a AOSR Prof.univ.dr.ing Paul Sterian 31.05.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
5. Trepte în dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei  informaţiei şi comunicaţiilor în România Prof.univ.dr.ing.Stefan Iancu 27.09.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
6. Surse de erori in termografie C.S.I. dr. ing. Catalin Spulber, 25.10.2011 AOSR – sala Drepturile Omului
7. Metode avansate pentru tranzistoare MOS submicronice Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Brezeanu 29.11.2011 AOSR – sala Drepturile Omului