Historical Sciences

Membrii secţiei

Annals of Academy of Romanian Scientists Series on History and Archaeology

Pagina secţiei

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  SECŢIEI  DE  ŞTIINTE  ISTORICE  ŞI ARHEOLOGIE ÎN  ANUL 2014

În anul 2014,  Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a desfǎşurat o activitate bogatǎ, evidenţiatǎ prin participarea la activitǎţile de la nivelul conducerii AOSR, organizarea de manifestǎri ştiinţifice proprii şi în colaborare cu alte instituţii la nivel naţional şi internaţional,  realizarea a douǎ numere din revista “Annals . Series on History and Archaeology”.

Un loc important l-au ocupat acţiunile vizând împlinirea a 100 de ani de la declanşarea Primului Rǎzboi Mondial, care a fost marcatǎ în numeroase state – cu deosebire în Franţa, Marea Britanie, Serbia, Rusia, SUA şi Germania.

Sectia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a organizat la sediul AOSR în ziua de 9 mai 2014 dezbaterea De la Sarajevo la Versailles (1914-1919), în cadrul cǎreia au avut intervenţii domnii Mihai Drecin, Corneliu Mihail Lungu, Ioan Scurtu.

AOSR s-a numǎrat printre organizatorii Conferinţei internaţionale Centenarul Marelui Rǎzboi, desfǎşuratǎ la Buşteni în zilele de 13-14 iunie 2014. În pregatirea şi buna desfǎşurare a acesteia un rol important l-a avut Mihai Retegan. A rostit un cuvânt de deschidere prof.univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele AOSR.  Au prezentat comunicǎri Ioan Scurtu, Mihai Retegan şi Petre Ţurlea.  La aceastǎ manifestare ştiinţificǎ a fost prezent şi Doru Delion, secretarul ştiinţific al  AOSR.

În ziua de  6 iunie 2014 s-a desfǎşurat la sediul Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului, condus de profesorul Radu Ciuceanu, în organizarea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice “Florin Constantiniu” , masa rotundǎ, cu participarea unor istorici şi muzeografi din Rusia, intitulatǎ Preliminariile Primului Rǎzboi Mondial. Contacte româno-ruse la nivel înalt. Au luat cuvântul, din cadrul Secţiei noastre, domnii Radu Ciuceanu, Ioan Scurtu şi Radu Ştefan Vergatti.

Menţionǎn, ca o noutate în activitatea Secţiei noastre, desfǎşurarea unei activitǎţi în municipiul Bacǎu, şi anume simpozionul 100 de ani de la începutul primului Rǎzboi Mondial, organizat de Academia Oamenilor de Ştiinţǎ din România, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu “ şi Fundaţia Cultural-Ştiinţificǎ “Iulian Antonescu”  Bacǎu, în ziua de 29 mai 2014. Au prezentat comunicǎri Ioan Mitrea, Jipa Rotaru şi Ioan Scurtu.

2014 a fost Anul Brâncoveanu – domnul sanctificat de Sfântul Sinod la 20 iunie 1992 –  de la moartea cǎruia s-au împlinit 300 de ani, fiind  înscris în calendarul creştin ortodox în ziua de 16 august cu numele “Sfinţii martiri Brâncoveni: Constantin Vodǎ cu cei patru fii ai sǎi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache”. Secţia noastrǎ a fost reprezentatǎ de Radu Ştefan Vergatti, care a prezentat comunicǎri la manifestǎrile ştiinţifice organizate de Arhiepiscopia Tomisului, de Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, de mǎnǎstirea Hurezi, de mǎnǎstirea Sâmbǎta de Sus, precum şi de biserica Sf. Gheorghe Nou (Bucureşti). La Mǎnǎstirea Sâmbǎta de Sus a prezentat o comunicare şi Jipa Rotaru, membru al Secţiei noastre. De asemenea, la sesiunea ştiinţificǎ internaţionalǎ organizatǎ de Universitatea Dunǎrea de Jos din Galaţi a avut o comunicare Ionel Cândea.

Al treilea eveniment marcat de Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a fost Declaraţia din aprilie 1964 – consideratǎ încǎ de la vremea respectivǎ ca o adevǎratǎ Declaraţie de independenţǎ a României – de la adpotarea cǎreia s-au împlinit 50 de ani.. La sediul AOSR a fost organizat, în ziua de 15 aprilie 2014,  simpozionul Declaraţia din aprilie 1964 – context şi semnificaţii istorice, în cadrul cǎruia  Larry Watts a prezentat o documentatǎ comunicare, urmatǎ de discuţii, la care au participat George G. Potra, Radu Ştefan  Vergatti, Ioan Scurtu, precum şi mai mulţi invitaţi.

O acţiune similarǎ s-a desfǎşurat la INST în ziua de 2 aprilie, în organizarea Centrului de Studii Ruse şi Sovietice “Florin Constantiniu”, la care au avut intervenţii Radu Ciuceanu, George G. Potra, Ioan Scurtu, Radu Ştefan Vergatti.

Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a AOSR a realizat colaborǎri fructuoase cu mai multe Universitǎţi.

Sub egida AOSR s-a desfǎşurat, în zilele de 30-31 octombrie, cea de-a VII-a ediţie a Sesiunii anuale de  comunicǎri ştiinţifice sub genericul  Stat şi Societate, organizat de Universitatea din Craiova, în cadrul cǎreia un rol important l-au avut  Corneliu Mihail Lungu şi Sorin Damean.

Cea de a II-a ediţie a Conferinţei internaţionale România şi popoarele balcanice. Confluenţe istorico-geografice, organizatǎ de Universitatea “Hyperion” în zile 12-13 mai 2014 a înscris pe genericul sǎu Academia Oamenilor de Ştiinţǎ din România. La organizarea şi desfǎşurarea acesteia un rol important a revenit prof. univ. Corneliu Mihail Lungu, care a prezentat şi o comunicare.

Simpozion internaţional, organizat de Universitatea din Oradea şi Asociaţia Românǎ de Istorie Bancarǎ, intitulat Muncǎ, bani, bǎnci, culturǎ şi politicǎ (sec. XVI2014), ajuns la a XII-a ediţie, s-a desfǎşurat în zilele de 24-26 octombrie 2014 sub egida AOSR, principalul organizator şi expert ştiinţific fiind profesorul univ. dr. Mihai Drecin, membru al Secţiei noastre.

La conferinţa intitulatǎ Semnificaţia informaţiei în viaţa politico-diplomaticǎ şi publicǎ. Administratorul informaţiei în România ultimului secol (1914-2014), organizatǎ la 11martie 2014 de Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Universitatea “Ovidius” din Constanţa şi Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti a susţinut o comunicare Radu Ştefan Vergatti.

Sub egida AOSR s-au desfǎşurat şi alte manifestǎri ştiinţifice. Astfel,  în judeţul Vâlcea a avut loc sesiunea de comunicǎri  Ştiinţǎ-Istorie-Intelligence (20-22 iunie), organizatǎ de Societatea Art Emis şi alte instituţii. Au prezentat comunicǎri George G. Potra, Jipa Rotaru, Petre Ţurlea, Ioan Scurtu.

Domnul Jipa Rotaru a organizat şi în 2014 un simpozion pe teme de istorie, de aceastǎ datǎ 75 ani de la 23 August 1944, la care a fost lansat volumul VII cu titlul “Retrǎiri istorice”

Şi în 2014 membrii Secţiei noastre au fost prezenţi la Cursurile Universitǎţii Populare “N. Iorga” de la Vǎlenii de Munte, desfǎuşrate în zilele de 17-22 august, prezentând comunicǎri Petre Ţurlea şi Ioan Scurtu.

George G. Potra s-a implicat în organizarea şi buna desfǎşurare a festivalului internaţional Lucian Blaga – diplomaţia culturalǎ, desfǎşurat în mai 2014.

Ionel Cândea a contribuit la realizarea Zilelor Mihail Sebastian în Brǎila, ediţia a doua (31 octombrie-3 noiembrie 2014)

La Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului a fost organizat, în ziua de 14 mai,  de Centru pentru Studii Ruse şi Sovietice “Florin Constantiniu” simpozionul Gheorghe Buzatu – dedicat unuia dintre cei mai valoroşi membri ai AOSR, care a încetat din viaţǎ în urmǎ cu un an. Au evocat personalitatea distinsului istoric Radu Ciuceanu, Corneliu Lungu, Petre Ţurlea, Ioan Scurtu, Radu Ştefan Vergatti.

Din iniţiativa doamnei Stela Cheptea, directoarea Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeanǎ din Iaşi, a fost realizat volumul Gheorghe Buzatu. In memoriam, la care au contribuit Constantin Buşe, Corneliu Mihail Lungu, Ioan Scurtu. Tot în 2014, Marusia Cîrstea, Sorin Liviu Damean, Lucian Dindiricǎ coordonat volumul Gheorghe Buzatu. In memoriam, în care au publicat Constantin Buşe, Corneliu Mihail Lungu, Horea Dumitrescu, George G. Potra, Ioan Scurtu.

În ziua de 25 noiembrie s-a desfǎşutat la Cercul Militar Naţional simpozionul

1 Decembrie 1918 – semnificaţii istorice, organizat de AOSR şi Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervǎ şi în Retragere. A participat general de armatǎ, prof. univ. Vasile Cândea, iar col. Gheorghe Cristache şi Ioan Scurtu au prezentat  comunicǎri.

În 2014 membrii Sectiei noastre au publicat mai multe cǎrţi pe care şi-au înscris calitatea de membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţǎ din România (vezi rapoartele individuale).

În ziua de 20 noiembrie a fost lansatǎ la Târgul de Carte “Gaudeamus” cartea Istoria Academiei de Ştiinţe din România (1935-1948), realizatǎ de Ioan Scurtu şi Corneliu Mihail Lungu, apǎrutǎ la Editura RAO. La lansare au fost prezenţi mai mulţi membri ai AOSR, în frunte cu preşedintele Vasile Cândea. Au vorbit despre acest volum domnii Adrian Badea – vicepreşedinte al AOSR, Dan Zamfirescu, George G. Potra, precum şi autorii.

La sediul AOSR a fost lansatǎ cea de a 15-a ediţie a romanului Nişte ţǎrani, aniversându-se şi 40 de ani de la prima ediţie. Moderator a fost Vasile Cândea, preşedintele AOSR, iar printre vorbitori s-a aflat Ioan Scurtu. Cu acel prilej, scriitorul Dinu Sǎraru a fǎcut o impresionantǎ “mǎrturie de credinţǎ” privind  coordonatele pe care s-a înscris activitatea sa de-a lungul unei vieţi de peste opt decenii.

Am lǎsat la urmǎ o activitate ştiinţificǎ importantǎ, care va avea o continuare în 2015 şi anume  Simpozionul internaţional de studii balcanice.

În zilele de 1- 4 mai s-a desfǎşurat la Podgorica (Muntenegru) cel de-a II-lea seminar (primul a avut loc în Tuircia, la Balikesir).  Tema din 2014 a fost The Ottoman Legacy in the Balkans and the Ottoman tax Registres. Ioan Scurtu a prezentat o comunicare,  în colaborare cu lectorul universitar dr. Ionuţ Cojocaru.

Cu acel prilej s-a convenit ca cel de-al III-lea Simpozion internaţional de studii balcanice sǎ se organizeze în România, având ca temǎ Interferenţe culturale, lingvistice şi politice în spaţiul balcanic. Rolul limbii turce.

Ulterior au avut loc discuţii concrete, în cadrul cǎrora s-a  stabilit cǎ simpozionul se va defǎşura sub egida AOSR, iar susţinerea materialǎ va fi asiguratǎ de Comitetul Simpozionului Internaţional de Cercetare a Istoriei Balcanilor (UBTAS) prin Universitatea  “Mehmet Aki Ersoy” .

S-au constituit: Comitetul Onorific format din rectorul Universitǎţii, prof dr. Mustafa Saatci  şi preşedintele AOSR, prof dr. Vasile Cândea; Comitetul de Organizare în care figureazǎ Ioan Scurtu; Comitetul Ştiinţific în care au fost incluşi toţi membrii Secţiei noastre.

A fost deschis site-ul simpozionului

http://balkansemp2015. mehmetakif. edu. tr/ro/index. php

Locul de desfǎşurare: Bucureşti, hotelul RIN ( Calea Vitan)

Perioada 22-26 aprilie 2015

S-au stabilit termenele pentru înscriere, trimiterea titlului comunicǎrii şi a rezumatului.

Au fost transmise subiectele ce vor fi abordate:

1) Balcanii în perioada otomanǎ.

2) Balcanii în prima jumǎtate a secolului al XX-lea.

3) Limba turcǎ în Balcani.

În cadrul fiecǎrei teme s-au stabilit subtemele avute în vedere.

Se estimeazǎ cǎ la  simpozion vor participa peste 100 de specialişti (istorici, muzeografi, arhivişti, etnografi, lingvişti etc) din statele balcanice. Pânǎ în prezent s-au înscris cu comunicǎri 15 cercetǎtori din România.

Este absolut necesar ca un numǎr cât mai mare din rândul Secţiei noastre cǎ prezinte comunicǎri la aceastǎ importantǎ manifestare ştiinţificǎ desfǎşuratǎ sub egida AOSR.. Lista cu titlurile comunicǎrilor, rezumatul şi cuvintele cheie se va definitiva la începutul lunii februarie 2015.

Sperǎm ca acest simpozion sǎ constituie o reuşitǎ şi un punct de reper în activitatea AOSR şi cu deosebire a Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie.

In 2014 au fost editate douǎ numere din revista “Annals. Series on History and Archaeology”. S-a urmǎrit atragerea unui numar mai mare de specialişi, din ţarǎ şi din strǎinǎtate, asigurarea unei structuri ştiinţifice moderne – cu o temǎ principalǎ şi o alta secundarǎ, publicarea de note şi recenzii asupra lucrǎrilor recent apǎrute. Dorind ca revista sǎ intre în circuitul istoriografic mondial, toate studiile au fost publicate în limbi de circulaţie internaţionalǎ (cu deosebire în englezǎ).

Primul numǎr, coordonat de Corneliu Mihail Lungu şi George G. Potra, a avut ca temǎ principalǎ Constantin Brâncoveanu – 300, rubricǎ susţinutǎ prin studiile semnate de Constantin Bǎlǎceanu Stolnici şi Radu Ştefan Vergatti. În partea a doua, Miscelaneea, au semnat Corneliu Mihail Lungu, Constanţiu Dinulescu, Jaques Tobie şi George Damean. Partea a treia a fost rezervatǎ publicǎrii Raportului de activitate a Secţiei, precum şi a membrilor sǎi în anul 2013.  Ultima parte a cuprins şapte recenzii şi note.

Numǎrul 2 al revistei, coordonat tot de Corneliu Mihail Lungu şi George G. Potra, a abordat o temǎ complexǎ:  Interferenţe economice, diplomatice şi politice. La realizarea acesteia au contribuit Eric Anceau (Franţa), Murat Tuğluca (Turcia), ambasador Paraschiva Bǎdescu, precum şi cercetǎtǎtorii Marusia Cîrstea, Viorel Cruceanu, Madǎlina Virginia Antonescu, Ioan C. Popa şi Luiza Popa. În partea a doua, Miscelaneea, au semnat George Cristea (Suedia), Roxana Gheorghe şi Doina Mǎdǎlina Mǎxinean. La rubrica a treia au fost publicate trei Recenzii şi note.

Remarcǎm faptul cǎ în 2014 a apǎrut la Brǎila volumul III din “Studii de Istorie”, coordonat de Constantin Buşe şi Ionel Cândea, cu o largǎ participare şi o amplǎ tematicǎ.

În privinţa membrilor Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie menţionǎm cǎ propunerile noastre au fost analizate de Consiliul Ştiinţific şi de Adunarea Generalǎ.  În ziua de 9 mai 2014 Adunarea Generalǎ a decis ca domnul George G. Potra sǎ fie promovat de la calitatea de membru corespondent la cea de membru titular al AOSR. În aceeaşi zi, Consiliul Ştiinţific al AOSR a hotǎrât alegerea în calitate de  membri asociaţi a profesorilor universitari Nicolae Bocşan, Mihai Retegan şi Petre Ţurlea.  De asemenea, au fost aleşi membri de onoare ai AOSR profesorii universitari Anatol Petrencu (Republica Moldova) şi Özdemir Bülent (Turcia).

Secţia noastrǎ a suferit la 3 iunie 2014 o nouǎ pierdere (dupǎ cele ale profesorilor Iuliu Paul, Florin Constantiniu şi Gheorghe Buzatu), prin decesul lui Vasile Boroneanţ, reputat arheolog şi muzeograf, fost preşedinte al Secţiei de Istorie şi Arheologie a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţǎ din România.

Marti, 15 aprilie 2014, de la ora 11,00 Secția de Știinte Istorice și Arheologie organizează la sediul AOSR simpozionul “Declarația din aprilie 1964 – semnificații istorice”. Invitat special domnul Larry Watts, membru de onoare al AOSR. Intrarea liberă