Academician SĂNDULESCU AURELIU-EMIL

Aureliu SandulescuPreşedintele secţiei

Membru titular fondator

Prof. univ. dr., fizician, CS 1

Data şi locul naşterii: 11 februarie 1932, Bucureşti

 

Studii: Liceul Mihail Eminescu din Bucureşti (1951), Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti (1955), doctor în fizică, cu teza Teoria microscopică a dezintegrării alfa, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică (1962). Docent (Venia Legendi), la Universitatea din Mainz – Germania (1968); docent la Universitatea Bucureşti (titlu încă neconfirmat de Comisia Supremă de Diplome, 1974).

Activitate profesională: în cadrul Secţiei de fizică teoretică a Institutului de Fizică Atomică, Bucureşti – Măgurele: fizician (1955-1960), cercetător ştiinţific (1960-1962), cercetător ştiinţific principal (1962-1970), şef Secţie Fizică Teoretică (1970-1974), cercetător ştiinţific principal (1974-1983). În străinătate: Om de ştiinţă invitat la Institutul Nils Bohr, Copenhaga, Danemarca (1968-1969), director adjunct la Laboratorul Reacţii Nucleare al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare, Dubna-URSS (1974-1977), vice-director, Institutul Unificat de Cercetări Nucleare, Dubna, URSS (1983-1986), profesor invitat la Universitatea Helsinki, Finlanda (1955-1960); profesor invitat la Universitatea Mainz, R.F. Germania (1967-1968); profesor invitat la Institutul Politehnic Darmstadt, R.F. Germania (3 luni/an 1969-1973); profesor invitat la Universitatea Frankfurt/Main, R.F. Germania (2 luni/an 1978-1982); profesor invitat la Universitatea Frankfurt/Main, R.F. Germania (2 luni/an 1988-1990). Rector al Universităţii Hercules – Băile Herculane (1998-2002). A ţinut prelegeri în peste 80 de centre ştiinţifice diferite.

Activitatea ştiinţifică: s-a concentrat asupra fizicii nucleare teoretice, realizând (singur sau în colaborare) peste 300 de lucrări ştiinţifice, ce pot fi grupate în: 1. Teoria microscopică a dezintegrării alfa 2. Predicţia de noi radioactivităţi 3. Descoperirea experimentală a radioactivităţii cu emisii de neon 4. Descoperirea experimentală a radioactivităţilor cu emisii de Ba, Ce, Zr, Mo etc., prin tripla coincidenţă cu raze g în fisiunea spontană fără emisie de neutron 252Cf 5. Descoperirea experimentală a fisiunii termale alfa la rece a 252Cf. Diverse lucrări ce conţin rezultate ştiinţifice privind direcţii de cercetare în fizica teoretică: Dinamizarea modelului static al nucleului atomic; Influenţa efectelor uniparticule asupra reacţiilor nucleare; Generalizarea modelului Nilson pentru stări neaxiale, Reacţii de transfer de clusteri în ciocniri de ioni grei etc.

Publicaţii: cartea Elemente de teoria nucleului (1966); peste 300 de lucrări ştiinţifice, din care mai mult de 100 publicate în străinătate, printre care se numără: Fundamentarea teoretică a unui nou tip de dezintegrare intermediară între dezintegrarea alfa şi fisiunea nucleară, Descoperirea experimentală a dezintegrării cu neon, Explicarea microscopică a dezintegrării alfa, Predicţia de noi tipuri de radioactivitate, Descoperirea experimentală de noi tipuri de radioactivităţi prin coincidenţe triple de cuante gamma în fisiunea spontană fără neutroni a 252Cf, Predicţia şi descoperirea experimentală a Heliului-4 şi Beriliului-10 în fisiunea ternară rece a 252Cf. Aproximativ 1800 de citări ISI ale lucrărilor publicate.

Premii: Premiul Academiei Române (1966) pentru Teoria microscopică a dezintegrării alfa, Premiul întâi al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna, URSS (1987), pentru descoperirea radioactivităţii cu neon.

Afilieri: membru corespondent al Academiei Române (1991). Membru titular al Academiei Române (12 martie 1992). Preşedinte al Societăţii Române de Fizică (1992).Vicepreşedinte al Academiei Române (1994-1998). Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Institutului de Fizică Atomică (1993-1998). Membru în Parlamentul României (1998-2000). Doctor honoris causa, Joint Institute of Nuclear Physics Dubna, Rusia (2003). Membru în comitetul de redacţie al revistelor naţionale de fizică: Studii şi cercetări de fizică şi Revue roumaine de physique. Membru al Societăţii Europene de Fizică, din anul 1970.

Referinţe: Enciclopedia marilor personalităţi, Editor Ion Văduva-Poenaru, Editura Geneze, 2003, pag. 347-350. Predicţia unui nou tip de radioactivitate (emisia de clusteri grei) este menţionată în Encylopaedia Britannica, fenomenului fiindu-i atribuit un index PACS.