Rezultate

 

  • diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice sub forma studiilor/articolelor publicate în reviste de specialitate, precum şi prin comunicări ştiinţifice susţinute în diverse împrejurări de gen;
  • elaborarea şi publicarea volumului intitulat „Statul de drept, răspunderea juridică, discursul juridic, timpul şi ordinea juridică – între deziderat şi realitate”.