Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamRegrete eterne - dl. Prof. univ. dr. Mircea Octavian Popoviciu!

Regrete eterne – dl. Prof. univ. dr. Mircea Octavian Popoviciu!

Colectivul Academiei Oamenilor de Știință din România anunță cu tristețe dispariția dintre noi a dlui. Prof. univ. dr. Mircea Octavian Popoviciu!

Mircea Octavian POPOVICIU a absolvit Institutul Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică. În anul 1971, obține titlul de doctor inginer cu teza Evoluția bulelor cavitaționale produse prin scântei electrice, la Institutul Politehnic Timișoara. Cadru didactic angajat încă de la absolvirea facultății, Mircea Popoviciu urcă treptele didactice de la asistent universitar la profesor și șef de catedră, fiind titular la 9 discipline. În aceste calități a inițiat și organizat 20 de conferințe științifice cu participare națională și internațională. De asemenea, a elaborat patru cursuri și două îndrumătoare de lucrări. A fost director a 3 proiecte de cercetare națională.

Și-a desfășurat activitatea științifică prioritar în Laboratorul de mașini hidraulice ”Aurel Barglazan” al Universității Politehnica din Timișoara și a cuprins diverse domenii de cercetare, ca de pildă: cavitație, eroziune cavitațională, hidrodinamica turbomașinilor, acționări și comenzi hidraulice, turbine eoliene. Multe dintre cercetări au fost rezolvate în cele 20 de granturi de cercetare-dezvoltare naționale (MEC); 47 de contracte științifice rezolvate la cererea unităților productive, precum și într-un program de tip BRANCUSI Grant, 2003. În strânsă legătură cu preocupările științifice, Profesorul Popoviciu a desfășurat o prestigioasă activitate tehnică, elaborând o serie de proiecte, omologări, studii de fiabilitate și mentenanță, în principal în domeniul turbinelor hidraulice, toate aplicate în practică. A participat activ la conferințele științifice, simpozioanele și congresele organizate de Academia Oamenilor de Știință din România.

Experiența acumulată în activitatea tehnico-științifică s-a concretizat prin publicarea a 148 de lucrări științifice. Dintre acestea, 79 au fost publicate în reviste de specialitate (5 cotate ISI, 13 în străinătate, 51 în reviste din țară recunoscute CNCSIS și 10 în alte reviste tehnice), iar 69 în volumele unor conferințe științifice (4 cotate ISI, 17 în străinătate și 48 în țară). Este coautor la două cărți publicate la edituri din Republica Moldova și Serbia. Mircea Popoviciu a fost membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, secretar știintific al Filialei AOSR – Timișoara; membru al Asociației pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României. A fost distins cu Premiul I al Ministerului Educației și Culturii pe 1958. Aportul la dezvoltarea științei și tehnologiei s-a reflectat majoritar în rezolvarea unor probleme ridicate de fabricația și exploatarea mașinilor hidraulice, la elucidarea unor fenomene din domeniul cavitației și rezolvarea unor probleme aferente cercetărilor experimentale.

Dumnezeu să îl odihnească!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA