Redactor treapta II în cadrul Serviciului Editură – Bibliotecă