Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEProtocol de colaborare între Academia Oamenilor de Ştiință din România și S.C....

Protocol de colaborare între Academia Oamenilor de Ştiință din România și S.C. Intervenții Active în Atmosferă S.A.

În data de 13.07.2022, Academia Oamenilor de Știință din România a încheiat un Protocol de colaborare cu S.C. Intervenţii Active în Atmosferă S.A. pe teme din domeniile mediului, agriculturii, energiei, economiei și dezvoltării durabile. La întâlnire au participat: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte, cercetător științific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte, dr. ing. Emil Sîrbu, director general ISAA S.A., și col. dr. ing. Adrian Constantin, consilier ISAA și președintele Ordinului Militar de România. Memorandumul a fost semnat de reprezentanții celor două instituții la sediul AOSR.  

Obiectul colaborării dintre Academia Oamenilor de Știință din România, prin Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare „Constantin Angelescu”, și S.C. Intervenții Active în Atmosferă S.A. constă, conform Memorandumului, într-o serie de direcții și activități: elaborarea unei concepții de sistem în concordanță cu strategia de dezvoltare a sistemului și principiile tehnologiei de realizare a intervențiilor active în atmosferă și creșterii precipitațiilor; elaborarea studiilor, procedurilor și documentațiilor privind implementarea tehnologiilor în combaterea inundațiilor; elaborarea studiilor, procedurilor și documentațiilor privind extinderea și implementarea tehnologiilor în domeniul agriculturii avansate a stingerii incendiilor de proporții în masive păduroase; elaborarea de studii și proiecte privind implementarea tehnologiilor în domeniul reciclării deșeurilor și introducerii lor ca materie primă în circuitul economic; elaborarea de studii și documentații privind implementarea strategiilor de generare a hidrogenului din surse regenerabile de energie (hidrogen verde) pentru a fi utilizat ca important vector energetic; elaborarea programului de implementare a Sistemului Național de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor pe termen lung; realizarea strategiilor și activităților de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor privind intervențiile active și alte acțiuni conexe; realizarea programelor experimentale privind combaterea căderilor de grindină utilizând tehnologia generatoarelor terestre; colaborarea în cadrul Consiliului Consultativ la luarea și fundamentarea deciziilor strategice privind dezvoltarea Sistemului Național de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Potrivit aceluiași document, AOSR și ICAA își propun ca, pe baza rezultatelor cercetărilor științifice în domeniul agriculturii, silviculturii și protecției mediului, să contribuie la dezvoltarea Sistemului Național de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, la combaterea inundațiilor, reducerea incendiilor de pădure, precum și la trecerea la o economie circulară și de utilizare a hidrogenului ca nou vector energetic.

În realizarea Protocolului, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România se va implica prin resursele sale științifice în domeniile agricultură, silvicultură, energie, tehnologia informației și a comunicațiilor, în timp ce IAA va contribui cu bogata sa experiență și expertiză la desfășurarea activităților și atingerea obiectivelor proiectate.

În finalul evenimentului, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a afirmat preocuparea AOSR pentru implicarea științei în toate ariile existenței, cu accent pe cele prioritare, subliniind că cercetarea științifică a fost întotdeauna un vector al progresului. Protocolul de colaborare, a precizat domnia sa, constituie un cadru de implicare a AOSR în abordarea unor teme de maximă importanță pentru mediu, evoluții climatice, agricultură și economie, instituția urmând să dezvolte susținerea științifică a activităților. Directorul general al S.C. Intervenții Active în Atmosferă S.A., dr. ing. Emil Sîrbu, a declarat că Protocolul încheiat creează un spațiu al colaborării între două instituții reprezentative pentru domeniile specifice de activitate, care, împreună, pot contribui prin abordări științifice și profesionale, prin soluții inovative, fundamentate pe o importantă expertiză la nivel național și internațional, la noi dezvoltări și evoluții în domenii de interes prioritar pentru mediu, economie și societate, pentru existența de zi cu zi a tuturor, aflată la intersecția unor fenomene climatice (grindină, inundații, secetă, incendii) din ce în ce mai intense și imprevizibile.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA