Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamPios omagiu dnei. Prof. univ. dr. ing. Maria-Georgeta NICHITA

Pios omagiu dnei. Prof. univ. dr. ing. Maria-Georgeta NICHITA

Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România
Vicepreședinte Filiala AOSR Timișoara (1989-2001 și 2006-2008)
Secretar științific Filiala AOSR Timișoara (2001-2006)

Născută la 13 ianuarie 1932, în Pucioasa, județul Dâmbovița, a urmat Facultatea de Agricultură la Institutul Agronomic din Timișoara, pe care a absolvit-o în anul 1956. În 1968 a obținut titlul de doctor în Agronomie, în specialitatea Alimentația animalelor domestice, cu teza Contribuții la studiul asigurării carotenului în hrana vacilor de lapte, la Institutul Agronomic București. În 1975 a absolvit Facultatea de litere – limba engleză.

Activitatea profesională a cuprins următoarele repere: 14 aprilie 1956 – 1 ianuarie 1960- stagiu în producție; 1960-2005, cadru didactic la Institutul Agronomic din Timișoara (IAT), unde a ocupat următoarele funcții: șef de laborator 1960–1962; asistent 1962-1968; șef de lucrări 1968-1972; conferențiar 1972–1980; profesor 1980-1990; prorector IAT 1980-1986; rector IAT 1989-1990; profesor consultant și conducător de doctorat 1990-2005; vicepreședinte AOSR – Filiala Timișoara (1989-2001 și 2006-2008); secretar științific (2001-2006).
Activitatea de cercetare a fost axată pe teme privind: fiziologia nutriției și optimizarea structurii bazei furajere pentru hrana animalelor: valorificarea substanțelor azotate neproteice, a produselor secundare agricole și a celor provenite de la industria alimentară, în hrana animalelor; optimizarea nutriției animalelor, studiul frecvenței și intensității poluanților chimici și microbiologici în nutrețuri și impactul acestora asupra calității produselor animale și a sănătății consumatorilor animali și umani: experimentarea comparativă a unor tehnologii de prevenire și diminuare a poluării furajelor, influența administrării unor suplimente minerale în hrana animalelor, corelate cu producția cantitativă și calitativă a producțiilor specifice; elaborarea unor noi produse furajere pentru hrana rumegătoarelor (TUM-30; Carbamin; Ureomix; înlocuitori parțiali de lapte natural cu hidrolizat de soia pentru alimentația vițeilor) etc. Între anii 1978-1990, a coordonat activitatea științifică a mai multor cadre didactice și cercetători din Institutul Agronomic Timișoara, în cadrul a 5 contracte de cercetare de interes național.

După pensionare, a continuat cercetările proprii și a coordonat cercetările doctoranzilor, finalizate prin obținerea titlurilor de doctor în medicină veterinară.

A obținut mai multe brevete de invenție: nr 66000/1976, Concentrat furajer pentru rumegătoare; 82734/1983 Metode pentru obținerea unui înlocuitor de lapte cu hidrolizat vegetal; 90916/1986 Furaj prestarter utilizat în piscicultura intensivă; compoziție și procedeu pentru realizarea acestuia, și a avut inovații pentru furaje: Amestec furajer complex cu uree pentru taurine; Supliment mineral Carbamin pentru pasta de cereale, ambele omologate și generalizate în producție.

A publicat 115 lucrări științifice (din care 103 prim-autor) comunicate în sesiuni științifice, simpozioane, congrese naționale și internaționale și publicate în reviste de specialitate, în țară și străinătate; 5 monografii însumând 512 pagini cu teme de specialitate și 41 de articole de specialitate, publicate în presa locală și centrală.

Dintre cărțile publicate, amintim: Nutriția, factor fundamental în rentabilizarea producției animaliere, Ed. Facla, 1984; Valorificarea superioară a produselor secundare agricole și industriale în hrana animalelor, Ed. Ceres, 1976; Cantitate și calitate în nutriția animalelor, Ed. Ceres, 1984; Bazele nutriției și controlul sanitar-veterinar al furajelor, Ed. Didactică și Pedagogică, 1978 și ed. revizuită 1984.
Activitatea de cercetare și profesională a fost recunoscută prin acordarea mai multor premii: Premiul Academiei Române Traian Săvulescu, acordat în 1987; premiul I la Salonul de Invenții și Inovații, Timișoara, 1988 Biofermentația metanică, biotehnologie energogenetică și ecocibernetică de epurarea și reciclarea dejecțiilor din complexele zootehnice. Profesor univ. evidențiat – M.E.I., 1987; trei premii întâi la saloane de invenții și inovații; trei Diplome de onoare – locul I pentru activitatea științifică și profesională (1986-88); World Who’s Hall of Fame (1998), The First Five Hundred at the New Milenium (1998), Gold Star Award International Woman of the Millenium (1999) – Internațional Biographical Centre, Cambridge; Platinium Record for Exceptional – American Biographical Institute, Carolina de Nord, 2000.
Odihnească-se în pace!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA