Obiective Specifice

 

 

Obiectivul specific al proiectului este de a evalua contaminărea cu radionuclizi în clădirea reactorului nuclear de cercetare IFIN-HH VVR-S prin combinarea spectroscopiei gama în scopul achiziției de date și modelare numerică folosind platforma de coduri numerice AMBER si RESRAD.

 

Proiectul va include 2 etape:

Etapa 1: Caracterizarea proprietăților de transport ale betonului clădirii reactorului incluzând potențiale proprietăți de sorbție si obținerea și caracterizarea prin spectrometrie gama a concentrației radionuclizilor în diferite locații  în adâncime în betonul clădirii reactorului.

Pentru a efectua calculele numerice legate de  transportul radionuclizilor în materialul de beton al clădirii reactorului, se vor obține datele fizice și chimice reprezentând proprietățile de transport ale betonului considerat. Aceste proprietăți includ cel puțin o porozitate și proprietății potențiale de retenție a radionuclizilor.

Colectarea datelor va include prelevarea de probe de beton contaminat, precum și caracterizarea concentrației radionuclizilor prin spectrometrie gama. Caracterizarea radiologica realizată în 2006 a arătat că în camera 30 (camera pompelor) și camera 31 (în camera de sub reactor) exista un potențial ridicat de contaminare. Ca urmare, aceste zone fost clasificate ca zone de Clasa 1. Deoarece reactorul VVR-S a fost închis în 1997, doar radionuclizi cu timp de injumatatire mai mare de 1 an vor avea o contribuție semnificativă la inventarul de radionuclizi. Acești radionuclizi pot fi clasificați în următoarele categorii: (i) emițători beta-gamma; (ii) emițători alfa; (iii) greu-de-detectat. Majoritatea contaminanților radioactivi generați în funcționarea reactorului sunt emițători beta-gama. Aceștia pot fi ușor detectaț prin scanare beta-gama si masuratori gama spectrometrice.

Etapa 2: Modelarea transportului radionuclizilor in betonul clădirii reactorului folosind platformele AMBER si RESRAD  și validarea datelor colectate.

Această etapă va cuprinde modelarea numerică a transportului radionuclizilor în betonul clădirii reactorului utilizand datele experimentale obtinute in urma masuratorilor de laborator. În funcție de acuratețea simulării, ar putea fi necesară colectarea de probe suplimentare și va fi realizată interacțiunea între model și datele colectate. In modelarea numerica de interes sunt ridicat sunt curgerea și transportul contaminanților in zone saturate si nesaturate.