Obiective Specifice

 

obiective specifice – elaborarea și publicarea de articole și studii, (în reviste din țară și străinătate  relevante pentru domeniu), precum și cărți (la edituri de prestigiu din domeniu din țară și străinătate) privind acești autori, conceptele și temele propuse de aceștia, inclusiv interpretări ale acestora, noi conceptualizări și  conceptualizări derivate.