Obiective specifice

Obiective specifice:

  • Evidențierea deosebirilor dintre cazul comportărilor uniforme și respectiv neuniforme, precum și din punct de vedere al ratelor de creștere
  • Reducerea (în cazuri particulare) studiului comportărilor asimptotice ale sistemelor descrise de ecuații de evoluție la cazul discret
  • Aplicaţii ale Analizei Matematice în optimizare şi ecuaţii diferenţiale
  • Analiza unor procese economice ce cuprind jocurile dinamice și sustenabilitatea turismului
  • Analiza unor procese biologice neurologice și endocrinologice