Obiective Specifice

Dintre obiectivele specifice identificate se pot enumera:

  • realizarea unor tehnologii de reciclare şi reutilizare a polimerilor termoplastici;
  • dezvoltarea unor tehnologii de obţinere a unor produse cu valoare adăugată superioară, în special comparativ cu valorificarea prin incinerare a acestora;
  • dezvoltarea de produse finite cu aplicaţii în industria alimentară – ambalaje clasice şi ambalaje active/antimicrobiene, industria auto, aerospaţială, etc.;
  • compatibilizarea polimerilor termoplastici reciclaţi cu fibre naturale/sintetice în vederea obţinerii de materiale cu proprietăţi mecanice, termice, etc. îmbunătăţite;
  • caracterizarea adecvată a precursorilor şi a produselor finite dezvoltate;
  • creşterea vizibilităţii colectivului de lucru şi a AOSR prin publicarea de articole şi participarea la conferinţe de profil.