Obiective Generale

Proiectul îşi propune realizarea de hidrogeluri cu potenţiale aplicaţii medicale pornind de la polimeri naturali şi/sau sintetici procesaţi adecvat pentru un control avansat al morfologiei. De asemenea, proprietăţile vor fi ajustate şi prin controlul compoziţiei, adăugarea unor componente suplimentare inducând apariţia unor proprietăţi noi sau îmbunătăţirea celor existente. Ca aplicaţii medicale previzionate se doreşte realizarea unor grefe regenerative sau medicamentoase.