Obiective Generale

  • Termenul de reziliență își are originea în fizică, referindu-se la proprietatea mecanică a materialelor de a rezista la diferite șocuri (precum compresia sau îndoirea) și de a reveni la starea inițială.
  • Ulterior, conceptul de reziliență a fost preluat de cercetătorii și teoreticienii din alte domenii ale științei (ecologie, psihologie, sociologie, economie etc.), fiind utilizat cu sens metaforic pentru a descrie anumite sisteme care se confruntă cu factori perturbatori şi care parcurg perioade variate de dezechilibru, având capacitatea de a rezista şi a reveni la starea iniţială
  • În ultimul timp, cercetarea în domeniul rezilienței sistemelor ecologice pune accentul pe procesul de transformare, care, alături de adaptare, reprezintă condițiile esențiale în abordarea rezilienței sociale.
  • Prin agresiunea hibridă se înțelege aplicarea combinată și inovativă a mai multor mijloace convenționale (de natură militară) și neconvenționale (politice, diplomatice, economice, informaționale, cibernetice) pentru atingerea unui anumit obiectiv strategic propus.
  • Agresiunea hibridă prezintă un grad de non-determinare semnificativ mai mare decât orice altă formă de amenințare clasică deoarece exploatează vulnerabilitățile țintei, se manifestă pe mai multe paliere simultan sau într-o succesiune de acțiuni cu caracter distructiv, care nu pot fi anticipate integral de mecanismele de avertizare timpurie ale statelor / comunităților vizate.
  • Centrarea pe ideea de amenințare hibridă accentuează necesitatea acțiunilor preventive.
  • Buna guvernare presupune execuția politicilor publice potrivite comunităţii deservite bazată pe principiul transparenței decizionale, al participării indivizilor la actul de guvernare și al eficienței în raportul dintre consumul de resurse și rezultatele obținute.
  • Buna guvernare a unei comunități presupune asigurarea FUNCȚIONALITĂȚII imediate dar și a DEVENIRII acesteia.