Obiective Generale

Lucrarea de cercetare ştiinţifica încearcă să scoată în evidenţă principalele mecanisme care să concure la un sistem al infrastructurilor critice naţionale cât mai fundamentat şi profund, evitându-se  în acest mod neconformităţile care pot apărea în fundamentarea deciziilor, acest fenomen manifestându-se în special pe timpul crizelor.