Obiective generale

Analiza, modelarea și predicția datelor din Sistemele Automatizate Industriale (SAI) prin identificarea legăturii de tip cauză-efect dintre variabile de intrare și de ieșire.