Obiective Generale

Proiectul are ca obiectiv major identificat valorificarea unor deşeuri polimerice şi implicit, eliminarea unor deşeuri din natura prin reintroducerea acestora într-un ciclu de producţie cu valoare adăugată ridicată, în special prin comparare cu valorificarea prin incinerare. Proiectul se va finaliza astfel prin identificarea şi realizarea unor tehnologii de reciclare şi a unor produse cu valoare adăugată mare cu aplicaţii non-medicale diverse – inclusiv ambalaje active.