MEMBRII SECȚIEI ȘTIINȚE MILITARE

Teodor FRUNZETI – Preşedintele Secţiei, Membru Titular, General (r)
Profesor universitar doctor, fost comandant (rector) al Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: stat major, strategie militară; arme întrunite şi tancuri; analiză politico-militară; securitate naţională şi internaţională; managementul crizelor şi al conflictelor; tactică; artă operativă şi strategie militară; proceduri de comandă şi stat major NATO; managementul activităţilor şi operaţiilor ONU; planificarea strategică a acţiunilor şi operaţiilor militare; teoria relaţiilor internaţionale; teoria ştiinţei politice; infrastructuri critice militare
Referinţe: CV, http://www.unap.ro/index.php/ro/conducere/135-ro/management- universitar/conducere/cv/116-frunzeti-teodorAnghel ANDREESCU – Membru Titular, Chestor general de poliţie
Profesor universitar doctor, conducător de masterat, la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza şi profesor asociat, conducător de doctorat, la Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti
Domenii de competenţă ştiinţifică: doctrina naţională a Ordinii Publice; cooperarea organelor şi forţelor Ministerului de Interne cu celelalte forţe ale Sistemului Naţional de Apărare pentru descurajarea acţiunilor separatiste şi acţiunilor teroriste de amploare pe timp de pace; scenarii politice şi militare privind România; trecerea unităţilor şi formaţiunilor Ministerului de Interne de la starea de pace la starea de război prin trepte ale capacităţii de luptă; actualitate şi perspective privind aspectele definitorii ale cooperării în lupta armată.
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Anghel_Andreescu


Manolache Eugen BĂDĂLAN – Membru Titular Fondator, General (r)
Profesor universitar doctor, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Domenii de competenţă ştiinţifică: securitatea naţională şi unele structuri militare româneşti la cumpăna dintre milenii; acţiunile militare – altele decât războiul; forţe şi tendinţe în mediul de securitate european; arta strategică; operaţii de menţinere a păcii ale Naţiunilor Unite în Orientul Mijlociu.
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=23&leg=2008&cam=2

Gheorghe BOARU – Membru Titular, Colonel (r)
Profesor universitar dr., conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Director al Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul acţiunilor militare la nivel tactic şi operativ, Directorul Centrului de cercetare ştiinţifică în domeniul managementului resurselor de apărare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Conducere militară şi automatizarea conducerii trupelor; Programare şi limbaje de programare; Transmisiuni, Informatică şi Electronică; Conducerea în câmpul de luptă modern; Sistemul de comunicaţii şi informatic al brigăzii mecanizate în apărare; Conducerea sistemelor militare; Activitatea comandanţilor şi statelor majore în viziunea armatelor NATO; Perfecţionarea conducerii comunicaţiilor şi informaticii la marile unităţi operative şi tactice din forţele terestre.
Referinţe: CV

Viorel BUŢA – Membru Titular, General de brigadă (r)
Profesor universitar doctor, locţiitorul comandantului pentru învăţământ (prorector), Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: artilerie; arta militară: studii de artilerie; acţiunile militare împotriva blindatelor; acţiunile artileriei în apărarea şi ofensiva brigăzii mecanizate; Operaţia de apărare a grupării de forţe; statistica socială; prelucrare automată a datelor; socializarea profesională în instituţiile militare de învăţământ; cercetarea ştiinţifică în domeniul securităţii.
Referinţe: CV


Cristea DUMITRU – Membru Titular, General locotenent (r)
Director general EUROSOFTWARE BUSINESS S.A.; profesor universitar doctor, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: transmisiuni; comunicaţii; informatică; sistemele de comandă, control, comunicaţii computere, informaţii şi interoperabilitate – C4I2; războiul bazat pe reţea. Capacităţi NATO facilitate de reţea; comunicaţii numerice.
Referinţe: CV

Marius HANGANU – Membru Titular, Contraamiral (r)
Profesor universitar doctor, prorector pentru cercetare ştiinţifică, Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: marină militară; puterea maritimă a României în contextul integrării în structurile euro-atlantice; puterea maritimă în Marea Neagră; interesele României în zona Mării Negre.
Referinţe: CVhttp://www.unap.ro/


Gheorghe MARIN – Membru Titular, Amiral (r)
Şef al Statului Major General; profesor asociat la Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa.
Domenii de competenţă ştiinţifică: stat major; marină militară; planificare şi cibernetică economică; management-marketing în transporturi navale; puterea maritimă şi diplomaţia navală; tehnici de elaborare a aplicaţiilor pentru baze de date; sisteme informatice pentru conducerea operativă a Marinei Militare; limbaje de programare.
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Marin

Constantin MINCU – Membru Titular
Vicepreședinte al Secţiei de Ştiinţe Militare
Membru al Consiliul Onorific AOSR, General maior (r)
Director executiv, S.C. Sysgenic Consult SRL.
Domenii de competenţă ştiinţifică: comunicaţii; informatică; strategie militară; proiectarea şi realizarea Sistemului de transmisiuni al Armatei Române – STAR; dezvoltarea altor proiecte IT&C pentru Armata României;
Referinţe: CV 
Mircea MUREŞAN – Membru Titular, General (r)
Profesor universitar doctor, conducător de doctorat.
Domenii de competenţă ştiinţifică: activitatea statelor majore în viziunea forţelor armate NATO; istoria armei tancuri din Armata României; tehnologiile de vârf şi domeniul militar; fenomenul militar contemporan; războiul viitorului; aspecte definitorii ale cooperării în lupta armată modernă; tancuri.
Referinţe: CV 


Ion-Alexandru PLĂVICIOSU – Membru Titular, Viceamiral (r)
Cercetător ştiinţific principal grad 1; prof. univ. cons. dr. ing. la Catedra de Management, cursul Managementul total al calităţii, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa.
Domenii de competenţă ştiinţifică: electromecanică; tehnică şi tehnologii militare; dotarea Marinei Militare cu tehnica de luptă submarină; asimilarea şi introducerea în exploatare a navelor de luptă; sistemele de achiziţie, stocare şi prelucrare a informaţiilor în spectrul radar, realizarea echipamentelor care includ senzori de teledetecţie în spectrele radar şi infraroşu; realizarea sistemelor C2I şi C3I pentru conducerea acţiunilor structurilor militare la pace şi campanie; realizarea Sistemului Informativ pentru Protecţia Civilă pentru intervenţie la dezastre; Sistemul Integrat de Management al Urgenţelor pentru Protecţia Civilă; protecţia fiinţelor vii la acţiunea infrasunetelor.
Referinţe: CV


Gruia TIMOFTE – Membru Titular, Prof. univ. dr., colonel (ret)
Domenii de interes: transmisiuni; informatică; direcţiile şi orientările în dezvoltarea şi interoperabilitatea sistemelor de comunicaţii şi informatice; managementul reţelei de comunicaţii şi informatice; sisteme de comunicaţii militare digitale de campanie; sisteme informationale integrate (C4I2, C4ISR), sisteme de calculatoare specializate si baze de date complexe de timp real.
Realizări semnificative: diplomele de apreciere şi medalia specifică de la conducerea aplicaţiei – Comandamentul Trupelor Americane din Europa (USEUCOM) – pentru activitatea desfăşurată în cadrul exerciţiilor multinaţionale Combined Endeavor (1996-2001; 2003); Premiul General de divizie Ştefan Fălcoianu, acordat de Statul Major General şi revista Gândirea militară românească, pentru cartea Sisteme de comunicaţii militare (2004).
Referințe: CV

Alecsandru-Mircea UDRESCU – Membru Titular, General de brigadă (r)
Profesor univ. doctor, conducător de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, specializarea Logistică militară.
Domenii de competenţă ştiinţifică: economia industriei, construcţiilor şi transporturilor; managementul apărării; managementul general în logistica unităţilor pe timp de pace; metodica pregătirii şi desfăşurării aplicaţiilor tactice – partea de logistic şi financiară, managementul corpului de armată în operaţie; sistematizări despre conducerea logisticii armatei; sinteze de management al societăţilor comerciale; studiul comportamentului consumatorului; sistematizări despre logistica militară; crestomaţie despre logistică; managementul general al firmei. Este autorul unui număr de peste 160 de articole, publicate in reviste de specialitate.
Referinţe: CV

Constantin DEGERATU – Membru de Onoare, General (r)
Fost Şef al Marelui Stat Major al Armatei Române în perioada 22 ianuarie 1997 – 15 februarie 2000. Din anul 2005, deţine funcţia de consilier de stat la Departamentul Securităţii Naţionale din cadrul Administraţiei Prezidenţiale; conferenţiar universitar dr., director master Studii de Securitate şi Apărare, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: stat major; securitate naţională; evoluţia arhitecturilor de securitate sub impactul globalizării; interesul naţional şi integrarea României în NATO; strategia de securitate naţională a României; Lupta împotriva trupelor de desant aerian şi aero-mobile; Prevenirea surprinderii strategice; Armata Română în Parteneriatele de pace
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Degeratu


Gheorghe VĂDUVA – Membru de Onoare, General de brigadă (r)
Cercetător ştiinţific gradul I, doctor în ştiinţe militare, la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: protecţia infrastructurilor critice, filosofie militară, Sisteme de arme neconvenţionale şi viitorul strategiei, geostrategii; cercetări interdisciplinare pentru proiectarea strategiilor economico-financiare de acţiune în evenimentele de risc extrem; hazarde naturale şi accidente tehnologice; sisteme de management integrat pentru protecţia economico-financiară a infrastructurii critice şi a personalului împotriva terorismului de orice natură etc.
Referinţe: CV, http://cssas.unap.ro/ro/pdf_carti/strategia_actiunilor_rapide.pdf,
http://www.youtube.com/watch?v=Q8vN4EK7ZpY,


Benone ANDRONIC – Membru Corespondent, Colonel (r)
Profesor universitar dr., conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, decanul Facultăţii de Comandă şi Stat Major, în perioada 2004-2008.
Domenii de competenţă ştiinţifică: logistică, managementul şi metodica logisticii, exploatarea tehnicii militare, transporturi logistice, managementul resurselor apărării, tactică de logistică etc; logistica apărării, management logistic, management public etc.
Referinţe: CV
Ghiță BÂRSAN – Membru Corespondent, General de brigadă
Profesor universitar doctor inginer, comandandant (rector) al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu ”din Sibiu; conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti; vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor.
Domenii de competență științifică: Cariera didactică și științifică s-a împletit cu cea militară, desfășurând o activitate susținută în domeniile: mecanică şi rezistenţa materialelor, teoria elasticităţii, metode numerice în calculul structurilor, management educaţional şi al logisticii militare, modelării şi simulării acţiunilor militare, elaborării de instrumente decizionale, implementării învățării distribuite avansate în Forțele Terestre și a e-learningului în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Referințe: CV https://www.armyacademy.ro/cv/cv_Gl_bg_Barsan_ro.pdfGheorghe CALOPĂREANU – Membru Corespondent, General Bg
Colonel Prof. univ. dr., comandantul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: logistică militară, psihopedagogie, management organizaţional şi planificarea resurselor de apărare, proceduri logistice utilizate în NATO, mobilizarea resurselor de apărare, planificarea si organizarea acţiunilor militare multinaţionale întrunite; planificarea operaţiilor bazate pe efecte în coaliţiile militare actuale; metode, tehnici şi modele în optimizarea deciziilor la structurile militare operaţionale multinaţionale; regionalizarea securităţii în Europa Centrală; complexul de securitate „Zona extinsă a Mării Negre”.
Referinţe: CV

Liviu-Mihail COŞEREANU – Membru Corespondent, Colonel Dr. ing.
Cercetător ştiinţific gradul I; Doctor în fizică cu teza: Studiul plasmelor în CO2 ca mediu activ laser, 2000; Doctor în ştiinţe militare şi informaţii cu teza: „Implicaţii ale cercetării ştiinţifice în managementul dezvoltării produselor militare”;
Studii / Specializări: Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti, promoţia 1985; Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Conducerea achiziţiilor”, UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2005; Colegiul Naţional de Apărare, promoţia 2009. În prezent, Comandantul (Director General) al Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare.
Domenii de competenţă ştiinţifică: managementul resurselor pentru apărare; cercetare-proiectare, testare si evaluare de produse militare, securitate şi apărare naţională, managementul crizelor şi politica de apărare.
Referinţe: CVhttp://www.cndi.ro/wp-content/uploads/2011/05/CV_RO-Cosereanu.pdf

Constantin ONIŞOR – Membru Corespondent, General de brigadă (r)
Profesor universitar doctor consultant, Catedra de securitate şi apărare, Univ. Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti, Decan – Fac. de Informaţii, Academia Naţională de Informaţii; prof. univ. dr. cons. la Facultatea de Ştiinţe, Univ. de Petrol şi Gaze, Ploieşti; prof. univ. dr. asoc. la Fac. de Mecanică, Academia Tehnică Militară;
Domenii de competenţă ştiinţifică: tancuri, strategie, securitate şi apărare naţională; artă militară; didactică şi metodică; management; elaborarea concepţiei şi reglementărilor în vigoare şi viitoare privind învăţământul militar şi cercetarea ştiinţifică în domeniul militar; contribuţia la formalizarea conţinutului documentelor ce privesc securitatea politico-militară, doctrinele categoriilor de forţe armate şi acţiunilor militare, elaborate la nivelul S.M.G. şi M.Ap.N.
Referinţe: CV

Anatol MUNTEANU – Membru Corespondent
Col. (r) dr.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Istoria Războiului Transnistrean din Rep. Moldova.
Referinţe: CV


Eugen SITEANU – Membru Corespondent, Colonel (r)
Profesor universitar doctor asociat, inginer, Univ. Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: tancuri şi auto; logistică; management; mentenanţa tehnicii şi echipamentelor militare din înzestrarea forţelor terestre; schimbări şi tendinţe în strategia militară şi arta operativă; recrutarea şi selecţia resurselor umane în armată; securitatea naţională prin securitatea colectivă.
Referinţe: CV

Adrian CONSTANTIN – Membru Onorific, Colonel (r)
Președintele Ordinului Militar de România
Domenii de competenţă ştiinţifică: inginerie managerială, management in agro-turism, protecția informațiilor clasificate, administrație publică, practica relațiilor internaționale și a studiilor euro-atlantice, management de securitate.

Teodor MELEŞCANU – Membru Onorific
Profesor universitar dr., diplomat şi om politic român, ambasador, ministru de externe (1992-1996), ministru al Apărării Naţionale (aprilie 2007–decembrie 2008). Director al Serviciului de Informaţii Externe din 28 februarie 2012.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Drept internaţional şi diplomaţie. Prof. dr. la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, Catedra de Relaţii Internaţionale, titular al cursurilor „Drept internaţional public”, „Securitate europeană”, „Principiile şi practica diplomaţiei”, „Teoria şi practica negocierilor internaţionale”, „Drept internaţional public”. Vicepreşedinte al Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (ADIRI) din Bucureşti, membru al Institutului de Studii Politice din Bucureşti şi al Institutului Român de Studii Internaţionale (IRSI).
Referinţe: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodor_Meleșcanu


Mirela ATANASIU – Membru Asociat
Cercetător Știinţific gr. II Dr. în ştiinţe militare și informații – Universitatea Naţională de Apărare CAROL I
Domenii de competenţă ştiinţifică: ▪ abordarea trans-disciplinară a provocărilor de securitate (clasice, asimetrice, hibride etc.) în spațiul european, sau provenite din Orientul Mijlociu și Africa, ca zone de interes strategic pentru România.
Activitatea ştiinţifică ▪ evaluare peer review pentru Journal of Politics and Law, editată de The Canadian Center of Science and Education (CCSE), revistă indexată în Biblioteca Harvard, EBSCO, Hein Online, Biblioteca Stanford, WorldCat etc.; Journal of Central and Eastern European African Studies, publicată de Óbuda University, Hungary; Journal of Political Science and International Relations (JPSIR), Science Publishing Group, New York, SUA; „Impact Strategic / Strategic Impact”; Revista Gândirea Militară Românească;
Realizări deosebite ▪ participarea în calitate de keynote speaker sau speaker la o serie de manifestări științifice naționale și internaționale; ▪ publicarea unor lucrări, articole, analize etc. pe domeniul securității europene, asiatice și africane în Web of Science sau reviste BDI; ▪ participarea în colectivul de autori al unor cărți publicate la edituri internaționale (Routledge, Springer); ▪ participarea în comitetele științifice naționale și internaționale ale unor reviste și manifestări indexate BDI.
Publicații: Articole în reviste cotate ISI = 2, Citări ISI total/ independente = 17, Articole în reviste recunoscute CNCSIS = 46, Citări Google Scholar = 86, Factor Hirsch ISI/ Google Scholar = 4, Conferinte internationale publicate în Proceedings = 28, Conferinte nationale publicate în Proceedings = 4, Cărti/capitole cărți publicate în edituri din străinatate = 7, Cărti/capitole cărți publicate în edituri din tară = 40
Referințe: CV

Dorel BAHRIN – Membru Asociat, Colonel
Profesor universitar doctor la Universitatea “Hyperion” din Bucureşti. Directorul Departamentului de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii (http://ssn.hyperion.ro/).
Domenii de competenţă ştiinţifică: studii de securitate (securitate naţională şi euroatlantică, strategii de securitate comparate etc.), studii europene, administraţia publică, drepturile omului, faleristică. Publicaţii importante – cărţi: Sistemul decoraţiilor militare – 2000. Sistemul Naţional de Decoraţii (The Military System of Decorations), Editura Economică, Bucureşti, 2005; Scurt tratat de administraţie publică, Editura Victor, Bucureşti, 2009; Studii Europene, Editura Victor, Bucureşti, 2009 (parţial bilingvă); Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi controlul parlamentar asupra acestuia, Editura Institutului Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2009; Strategii şi politici de securitate, Editura Victor, Bucureşti, 2013.
Referinţe: CV, http://ssn.hyperion.ro/index.php?option=com_attachments&task=download&id=114


Valentin BECHERU – Membru Asociat, General-maior
Prof. Univ. Dr. Ing., UNAP, Comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii
Domenii de competență științifică: algorimi privind managementul frecvențelor pentru sistemul de transmisiuni; Tehnologia CLOUD – o nouă etapă în networking-ul militar; Sisteme de comunicații; sisteme informatice
Referințe: https://scholar.google.com/citations?user=BThaesQAAAAJ&hl=ro


Mihai-Ştefan DINU – Membru Asociat
Cercetător Știinţific gr. II Dr. în ştiinţe militare – Departamentul Sisteme Informaţionale şi Acţiuni Cibernetice/ FSA/ Universitatea Naţională de Apărare CAROL I
Domenii de competenţă ştiinţifică: dreptul informaţiilor, securitate şi apărare cibernetică, reglementări privind operaţiile cibernetice, securitate naţională şi internaţională, Influenţa factorilor etnic şi religios asupra dinamicii mediului de securitate
Realizări deosebite: Obţinerea bursei internaţionale şi a celei post-doctorale, responsabil ştiinţific al unui proiect de cercetare
Daniel DUMITRU – Membru Asociat, Colonel
Profesor universitar doctor.
Domenii de competenţă ştiinţifică: conducerea, comanda şi controlul structurilor militare, rolul acestora în diferite situaţii, preocupările din cadrul Forţelor Terestre privind participarea la rezolvarea problemelor esenţiale ale mediului strategic şi de securitate actuală, consecinţele procesului de transformare al Alianţei NATO, lupta împotriva terorismului, zonele de conflict şi cele de influenţă etc.
Referinţe: CV

Florin-Eduard GROSARU – Membru Asociat
Conf. Univ. Dr. Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
Director al Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, Braşov
Domenii de competenţă ştiinţifică: Management public-privat, Dreptul muncii, Drept constituţional, Tehnica operaţiunilor bancare.
Referinţe: CV


Aliodor MANOLEA – Membru Asociat
Maior (rez) Conferenţiar universitar doctor la Universitatea “Hyperion” din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, membru în Consiliul Facultăţii şi al Departamentului de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: competenţe militare de comandă şi execuţie specifice armei tancuri; influenţa distală psihoinformaţională; psihoterapie cognitiv-comportamentală psihoterapie subliminală; hipnoză clasică; hipnoză rapidă; mindfulness/Al Treilea Val in CTB; psihologia cibernetică; neuropsihologie; cercetare experimentală în psihologie.
Realizări deosebite: pentru prima dată în România arată, prin metodele cercetării ştiinţifice experimentale, că există şi este efectiv procedeul de influenţare distală, ca arma ofensiv-defensivă; elaborează o metodologie practică de antrenare a acestor abilităţi; introduce în România conceptul de război transpersonal ca realitate în câmpul tactic; reliefează aspecte noi ale unor concepte din psihologie, cum sunt factorii iniţiali declanşatori în legătură cu procesul de condiţionare-decondiţionare, stări amplificate ale conştiinţei; introduce o metodă obiectivă de evaluare a proceselor inconştientului; aduce contribuţii originale în ce priveşte conceptul de condiţionare-decondiţionare transpersonală în stări amplificate ale conştiinţei, adaugă noi posibilităţi de sondare a subconştientului ca modalităţi de rezolvare/diminuare a conflictelor intrapsihice.

Marinel-Adi MUSTAȚĂ – Membru Asociat
Profesor universitar, conducător de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”,
Specializare: Științe militare
Domenii de competență ştiinţifică: epistemologie individuală, managementul cunoașterii, teoria deciziei
Realizări științifice deosebite: Frunzeti Teodor, Mustață Marinel-Adi, Science in the Mirror: Towards a New Method of Paradigm Comparison, Editions du Tricorne, Geneva, 2012, ISBN 978-2940450-11-4. Lucrarea este disponibilă în cataloagele unor universităţi de presigiu la nivel internaţional e.g. Harvard, Oxford University, West Point etc. (https://www.worldcat.org/title/science-in-the-mirror-towards-a-new-method-of-paradigm-comparison/oclc/819936785&referer=brief_results).
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 4, Articole în reviste cotate ISI = 7, Conferinte internationale publicate în volume = 21
Referințe: CV

Costinel PETRACHE – Membru Asociat, Colonel (r)
Doctor în ştiinţe militare, Consilier al ministrului Apărării, pentru probleme de transformare, construcţie şi securitate militară, jurnalist
Domenii de competenţă ştiinţifică: management şi administraţie şcolară; Apărarea naţională materializată conceptual şi acţional în doctrinele politice din România, în perioada contemporană; geopolitică, geostrategie şi securitate internaţională. Jurnalism şi ştiinţele comunicării; studii şi eseuri pe teme militare; poezie.
Referinţe: CV

Alba Iulia Catrinel POPESCU – Membru Asociat
Conferențiar universitar doctor / cercetător științific grad III.
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România
Specializare: Științe militare
Domenii de competenţă ştiinţifică: ▪ strategii de apărare şi securitate; ▪ Geopolitică și geostrategie ▪ Geopolitica puterii continentale ▪ misiuni și operațiuni prin politica de securitate și apărare comună ▪ Relații politice internaționale ▪ abordări trans-disciplinare a provocărilor de securitate (clasice, asimetrice, hibride etc.) în spațiul european, sau provenite din Orientul Mijlociu și Africa.
Publicații: Articole în reviste cotate ISI = 1, Citări ISI total/independente = 8, Articole în reviste recunoscute CNCSIS = 36 (3 în co-autorat), Citări Google Scholar = 52, Factor Hirsch ISI/ Google Scholar = 4, Conferințe internaționale publicate în Proceedings = 6, Conferințe naționale publicate în Proceedings = 10, Cărți publicate în edituri din țară: 6 Cărţi autor unic, 1 Cărţi co-autor, 2 vol. Curs universitar, 1 vol. Suport de curs universitar, 2 vol. Tratat de geopolitică 4 vol.  Studii ştiinţifice
Referinte

Liviu SCRIECIU – Membru Asociat, General de brigadă
Locţiitor al comandantului, Comandamentul Logistic Întrunit; profesor doctor asociat, conducător de doctorat, Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu.
Domenii de competenţă ştiinţifică: artă militară, psihopedagogie, securitate şi apărare naţională; logistica grupărilor de forţe la început de secol şi mileniu; mentenanţa tehnicii militare; pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor militare în noul context geopolitic şi geostrategic mondial; sprijinul logistic în operaţiile multinaţionale; mediul internaţional de securitate şi influenţa acestuia asupra artei militare.
Referinţe: CV
Vasile SIMILEANU – Membru Asociat
Profesor dr. Asociat, Director al revistei Geopolitica
Domenii de compenteță științifică: Aprofundarea strategiilor regionale de dezvoltare a parteneriatelor politice, economice, militare şi strategice; instrumente de creştere a competitivităţii şi inovării în plan regional; analize geopolitice; relaţii internaţionale, geopolitice, economie, securitate, comunicare şi promovare; științele comunicării
Referințe:
Sorin TOPOR – Membru Asociat
Prof. Univ. Dr. Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”
Director al Departamentului de Sisteme Informaționale Militare și Informații pentru Apărare
Domenii de competenţă ştiinţifică: Răboiul electronic, Apărare împotriva terorismului.
Referinţe: CV
Marius ŢICAL – Membru Asociat
Conducător de doctorat în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională ● Absolvent al Facultăţii de Drept a Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” ● Cursuri postuniversitare: „Ştiinţe Penale”, „Psihopedagogie”, „Management”. A obţinut titlul ştiinţific de doctor în Management, specialitatea Management ●
Domenii de competenţă ştiinţifică: Combaterea Crimei organizate-antidrog, Crima organizată şi terorismul, combaterea traficului de droguri, combaterea traficului de persoane şi managementul protecţiei martorilor. A înfiinţat revista „Romanian Journal of Home Afairrs” (revista Colegiului Naţional al Afacerilor Interne), revista „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”, şi a fost desemnat Directorul revistei „Forum criminalistic”.
Referinţe: CV 

 – PIOS OMAGIU CELOR CARE NU MAI SUNT PRINTRE NOI –

Valentin I. ARSENIE – Membru Titular Fondator, General
(n. 15 iunie 1926 – d. 25 iulie 2007)
Domenii de competenţă ştiinţifică: Probleme de tactică; Tactica în războiul întregului popor; Urmărirea inamicului; Principiile luptei armate; Momente ale luptei de apărare; Desfăşurarea strategică; 100 de probleme de tactică; Surprinderea în lupta armată; Revoluţiile industriale şi potenţialele militare ale statelor; Lexicon militar; Eseu despre strategia şi tactica militară; Codul de conduită a militarului jandarm; Actualitatea strategiei; Tratat de ştiinţă militară etc.
Biografie


Costache CODRESCU – Membru de Onoare, General locotenent
(6 februarie1926 – 9 ianuarie 2011)
Domenii de competenţă ştiinţifică: stat major; istorie militară, optimizarea apărării antiaeriene nemijlocite a obiectivelor din teritoriu, folosind unele metode de calcul matematic; punerea bazelor, organizarea şi conducerea activităţii de cercetare prospectivă în domeniul militar; influenţa gândirii militare asupra desfăşurării războaielor în ultimele cinci secole-cazul românesc; Armata Română în Revoluţia din Decembrie 1989.
Biografie

Tudor CEARAPIN – Membru Titular Fondator, General de corp de armată
(12 decembrie 1948 – 6 iulie 2012)
Domenii de competenţă ştiinţifică: jandarmerie; strategia de securitate; ştiinţa militară; arta operativă; managementul resurselor umane; terorismul internaţional; istoria Jandarmeriei Române.
BiografieHervé COUTAU-BÉGARIE – Membru de Onoare al AOSR, Franța
(22 nov. 1956 – 24 feb. 2012)
Om de ştiinţă şi strategist militar francez.
Educator and military historian, 1983—. University of Paris, Sorbonne, l’École Pratique des Hautes Études, Paris, France, professor and president of Institute of Comparative Strategy, 1994—; Joint War College, Paris, France, professor of military strategy, 1995—. French Commission on Maritime History, president, 1990-92; French Commission on Military History, president, 2000-05; also member of a United Nations group on naval disarmament, 1984-85.
MEMBER in Swedish Royal Society for Naval Sciences.
Biografie

Mihail-Eugeniu POPESCU – Membru de Onoare, General de armată
(1 aprilie 1948, Cârlogani, Olt – 20 iunie 2013, Bucureşti)
Domenii de competenţă ştiinţifică: artilerie; stat major; artă militară; strategie; politică; Acţiunile militare împotriva blindatelor; Sistemul de mobilizare al armatei şi economiei naţionale; Activitatea statelor majore în viziunea forţelor armate NATO; Arta militară de-a lungul mileniilor; Preşedinte al Colegiului de Redacţie al Revistei de Ştiinţe Militare.
Biografie

Nicolae CIOBANU – Membru Corespondent, General de brigadă (r)
(n. 1 mai 1933, Costeşti, judeţul Vâlcea – d. 4 aprilie 2015, Bucureşti)
Profesor universitar doctor consultant la Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Bucureşti.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istorie militară; istoria artei militare şi geografie militară; dezvoltarea armatei române între Unirea Principatelor şi Proclamarea Independenţei de Stat a României; teatrul de acţiuni militare din Golful Persic şi Orientul Apropiat; zonele de operaţii de pe teritoriul României; oastea română (origini, organizare, dotare, războaie).
Biografie
Virgil DOBRIN – Membru de Onoare, General locotenent (r), Prof. dr. ing.
[n. 11 august 1918, sat Bucium, com. Şinca, jud. Braşov – d. 6 noiembrie 2016, Bucureşti]
Domenii de competenţă ştiinţifică: cercetare aplicativă şi inovare în domeniul comunicaţiilor (transmisiuni), lider în introducerea informaticii în domeniul militar. A pus bazele Sistemului Informatic Teritorial şi Operativ al Armatei, pe care l-a coordonat în fazele de: concepţie, proiectare, realizare şi implementare (1971-1986). Proiectarea echipamentelor pentru sistemele automatizate de conducere ale armatei la diferite eşaloane; Organizarea şi conducerea activităţii de informatică la nivelul armatei în perioada 1971-1987 (crearea reţelei de centre de calcul şi a secţiilor de profil în cadrul Institutului Tehnic de Cercetare-Proiectare al Armatei); promovarea ştiinţei managementului în domeniul militar pentru cadrele de conducere din comandamentele de mari unităţi; stat major; istorie militară, management
Referinţe: CV

Mihai ILIESCU – Membru Corespondent, General (r)
8 noiembrie 1942, Mihăileni, BT – 17 decmbrie 2020, București
Preşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Al I. Cuza.
Domenii de competenţă ştiinţifică: apărare antiaeriană optimizarea structurilor de apărare antiaeriană şi eficientizarea acţiunilor de luptă în cadrul unui sistem integrat de aviaţie şi apărare antiaeriană; conceptul operaţional de apărare antiaeriană stratificată şi omnidirecţională; Apărarea spaţiului aerian al României la începutul secolului XXI; criterii de apreciere a aplicaţiilor şi exerciţiilor operative şi tactice în apărarea antiaeriană; doctrina de luptă a Aviaţiei Militare şi Trupelor de Apărare Antiaeriană a Teritoriului.
Referinţe: CVFloriean TUCĂ – Membru Corespondent, General de brigadă (r)
12 august 1928. Curtea de Argeș – d. aprilie 2022, București
Doctor în ştiinţe istorice şi filosofice, nuvelist şi romancier.
Domenii de competenţă ştiinţifică: istorie militară; literatură militară; specialist în domeniul monumentelor istorice, specialist în probleme editoriale (fost director al Editurii Militare); personalităţi statale româneşti din toate epocile istorice; eroi ai neamului românesc; sfinţi militari.
Referinţe: CV, http://www.cic-cdearges.ro/doc/2010/noiembrie.pdf

 

 


Visarion NEAGOE – Membru Corespondent, General Maior (r)
5 ianuarie 1954 – 13 iunie 2023

Profesor universitar dr., conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”.
Domenii de competenţă ştiinţifică: implementarea celor mai moderne concepte militare în cuprinsul doctrinelor, manualelor şi regulamentelor care se realizează în cadrul forţelor armate terestre; geopolitici şi strategii de securitate; studiul şi elaborarea unor lucrări în domeniul ştiinţelor socio-umane; elaborarea şi aplicarea unor scenarii strategice naţionale şi internaţionale vizând lupta antiteroristă şi de securizare a frontierelor.
Referinţe: CV