MEMBRII SECŢIEI ŞTIINŢE BIOLOGICE

Natalia ROŞOIU – Membru Titular, Preşedintele secţiei
Profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa, Consilier ştiinţific la SC Biotehnos SA Bucureşti.
Specializare: Biochimie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Biochimie marină ecologică, medicamente, biochimie medicală şi farmaceutică
Referinţe: CV, www.univ-ovidius.ro

 

 

 

Alexandru-Şerban BOLOGA – Membru Titular
Director ştiinţific al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa.
Specializare: Algologie marină
Domenii de competenţă ştiinţifică: bioproductivitate marină, algele macrobentale marine, estimarea producţiei primare planctonice cu metoda C14, radioecologie marină; oceanologie.
Referinţe: CV, www.rmri.ro

 Alin-Stelian CIOBICA – Membru Titular
CS I Dr. în cadrul Dept. de Cercetare, Facultatea de Biologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Academia Română Filiala Iaşi, Centrul de Cercetări Biomedicale.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Comportament, Neuropsihiatrie, Biochimie. 17 de ani de cercetare în modularea/generarea unor modele comportamentale de boli neuropsihiatrice la animale şi relevanţa stresului oxidativ şi a modificărilor pacienţilor umani în acest context.
Realizări deosebite: Peste 5500 de citări, h-38, 15 Premii Internaţionale, peste 200 lucrări ISI in extenso, 5 cărţi, revizor ad-hoc la peste 50 de reviste internaționale.
Referinţe: CV, https://scholar.google.ro/citations?us, er=CqrqKzkAAAAJ&hl=ro&oi=ao 


Norina FORNA – Membru Titular
Prof. univ. dr., stomatologie, chirurgie oro-maxilo-facială, U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi. Decan, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, Şeful Disciplinei de Clinica şi Terapia Edentaţiei Parţiale Întinse şi Proteze Maxilo-Faciale. Doctor în Medicina Dentară (1997); medic primar chirurgie oro-maxilo-facială; medic de familie ● Masterat in Protezarea Compozită în Edentaţia Parţială Întinsă [2007]; ● Master în Specializarea Administrarea Afacerilor, a Şcolii Postuniversitare de Management – Marketing SCOP 2M din cadrul Facultăţii de Economie si Administrarea Afacerilor ● Competenţă în IMPLANTOLOGIE (MSF, AIID); RADIOLOGIE ● Atestat de studii complementare în termografie reglatorie computerizată; ● Atestat în CRT (Germania)–2007 ● Supraspecializare în implantologie, protetică dentară şi chirurgie orală (Paris).
Referinţe: CV

Suzana-Cristina GLAVCE – Membru Titular
Director al Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române.
Specializare: Antropologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Antropologia demografică, antropologie auxologică; antropologia populaţiilor actuale, antropologia familiei, antropologia medicală
Referinţe: CV, www.antropologia.ro


 

 

Stoica-Preda GODEANU – Membru Titular
Profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa
Specializare: Zoologie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Ecologie generală şi aplicată, Limnologie, Taxonomie şi Protecţia mediului, epurare biologică.
Referinţe: CV, www.univ-ovidius.ro


 

 

Gogu GHIORGHIŢĂ – Membru Titular, Preşedintele Filialei AOSR Piatra Neamţ
Profesor universitar la Universitatea din Bacău.
Specializare: Botanică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Mutageneză experimentală, culturi de ţesuturi in vitro, Studiul reproducerii şi evidenţierea mecanismelor de asigurare a variabilităţii la plante.
Referinţe: CV 
http://www.dbioro.eu/membri_echipei/ghiorghita_gogu_cs_i-465-739-ro.html
 

Cornelia GUJA – Membru Titular
Cercetător ştiinţific dr. biolog la Institutul de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române
Specializare: antropologie biofizică, fiziologie umană antropologică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: biofizică umană, fiziologie medicală și antropologia individului. Investigarea sistematică a interfeţei de ordinul I (aurei eterice) a corpurior nevii și vii cu ajutorul metodei electronografice
Referințe: CV, Biocosmological, Informational and Individual Anthropology (corneliaguja.blogspot.com),      Anthropology of the Individual – Dr.Cornelia Guja (academiaromana.ro)Ionel MIRON – Membru Titular
Profesor universitar asociat doctor, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi.
Specializare: Ştiinţele naturii – Chimie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Lucrări faunistice cu abordări taxonomice şi ecologice; Lucrări pentru fundamentarea ecologică a acvaculturii; Lucrări asupra cauzelor care determină modificarea biocenotică în succesiunea ecologică;
Referinţe: CV

 Gheorghe MUSTAŢĂ – Membru Titular
Profesor universitar dr. biolog la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi.
Specializare: Zoologie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Biodiversitate, Taxonomie şi sistematică: Ischneumo¬nidae şi Cynipidae, complexele de dăunători şi duşmanii lor naturali, biologie marină.
Referinţe: CV, WHO IS WHO 1985, 20TH CENTURY AWARD FOR ACHIEVEMENT, MAN OF THE YEAR-2000


 

 

Adrian BAVARU – Membru de Onoare
Profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa.
Specializare: Morfologia şi anatomia plantelor.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Flora şi asociaţiile vegetale din Dobrogea, algele marine şi asociaţiilor algale precum şi vegetaţia acvatică din lacurile litorale.
Referinţe: CV, http://www.aos.ro/site_mod/primapagina/cv-urimembri/s4-adrian-bavaru.pdf

 

 Doriana AGOP-FORNA – Membru Corespondent
Conferențiar univ. dr., Medic Primar – Chirurgie Dento alveolară, UMF „Grigore T. Popa”, Iaşi
Domenii de competenţă ştiinţifică: Protetică Dentară, Implantologie, Ortodontie, Parodontologie, Cariologie, Estetica Dentara, Reabilitatea implanto-protetica a edentatiei, Factori de risc si predicţia de risc in bolile parodontale; Corelatiile boală parodontală – boli sistemice; Studii epidemiologice de prevalenţă a bolii parodontale; Prelucrarea si analiza fluidului gingival crevicular (GCF); Masurarea fluidităţii membranare şi a calciului intracelular la nivelul celulelor muscular netede; Modificari ale enzimelor orale in parodontopatii;
Referinţe: CV


Dan COGĂLNICEANU – Membru corespondent al Acad. Române – Membru de Onoare al AOSR
Profesor universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa (2005-prezent), Cadru didactic la Universitatea din Bucureşti (1990-2005). Conducător de doctorat din 2006.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Specializare în domeniul Biochimie, doctorat în Ecologie, Universitatea din Bucureşti (1997); managementul şi conservarea zonelor umede, herpetologie, ecologia şi evoluţia amfibienilor şi reptilelor, conservarea biodiversităţii. Membru în comitetul ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Măcinului (2011-prezent), Parcul Natural Buila-Vânturariţa (2011-2016), Podişul Nord-Dobrogean (2017-prezent). Membru în comitetul editorial la Transylvanian Review for Systematic Ecological Research (2004-prezent), Romanian Journal of Biology (2006-prezent), Ecologia Balkanica (2009-prezent). Editor asociat la Herpetological Conservation and Biology (2012-prezent). Publicaţii Importante: Peste 100 de articole ştiinţifice, din care 67 în reviste cu factor de impact, 7 cărţi şi 9 capitole.
Referinţe: CV, http://www.ecoportal.ro/dan_cogalniceanu/publications

Andrei KOZMA – Membru Corespondent
Cercetător știintific gradul I / Doctor habilis – medicină dentară /  Doctor în științe medicale – antropologie stomatologică / Master în Stiințe Administrative / Master în Drept International / Postdoctorat în Biodiversitate /  Medic primar stomatologie generală
Domenii de activitate și recunoașteri: ● Membru de Onoare al Academiei de Științe Medicale din România (din 2017) ● Multiplu Doctor Honoris Causa (2016), (2018) ● Membru al Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (din 2016) ●   Premii academice acordate de: Academia Română (2014), Academia Oamenilor de Știință din România (2015), Academia de Științe Medicale (2017 și 2023) ● Membru de Onoare și expert în Union of European Experts Chambers (din 2007) ● Presedinte fondator al Societății Academice de Antropologie (2008) ● Director științific al Comisiei de Antropologie – Secția de Știițe medicale – Academia Română (din 2007) ● 1988 şi până în prezent – cercetător voluntar la Institutul de Antropologie Fr.Rainer” al Academiei Române ● 2015 – prezent – Departamentul Cercetare în Pediatrie și Obstetrică Socială la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu-Rusescu”, București (INSMC) ● 1990 – membru al Uniunii Medicale Balcanice ● Guvernator al Cluburilor Lions Romania District -124 (2007-2008) ● Cetățean de Onoare al Municipiului Arad (2018) ● Distins cu Medalia Centenar cu  prilejul Centenarului Unirii (2018); Competențe în: ● Informatica în practica şi cercetarea medicală ● Metode statistico-matematice aplicate în cercetarea medicală ● Specialist în Acupunctură şi medicină tradiţională orientală ● Epidemiologie clinică ● antreprenoriat activități biomedicale ● Implantologie dentară (2006) ●  auditor intern şi extern in domeniul medico-sanitar (2004);
Referinţe: CV
Memoriu de activitate

Laura OLARIU – Membru Corespondent
Cercetător principal grad II, Doctor în Biologie-biochimie. Director al Direcţiei de cercetare-dezvoltare la SC BIOTEHNOS SA.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Modelări biofizice ale comportamentului sistemelor celulare ● Biologia cancerului şi citometria în flux ● Flow Cytometry and sorting – methods and aplications ● Imunologie şi patologie ● Advanced management Development and Training Programme – Planning and Developing a New Product ● Aspecte dermatologice ale ştiinţei cosmetice ● Perfectionare Management de proiecte pentru dobandirea de noi competente, Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse ● Quality Management în Higher Education ● Training for use and analysis on BD FACSCanto IITM flow-cytometer, BD International, Heidelberg, Germania ● Principii, Operare şi Aplicatii HPLC – MS” ● 2009 – Cell Culture Seminar, LGC Standards. Activităţi preponderente: cercetare fundamentală, consultanţă, cercetare aplicativă, expertiză, dezvoltare tehnologică, inovare. Experienţă şi competenţă în calitate de coordonator al activităţii de cercetare în biotehnologii asociate cu domenii ştiinţifice conexe de biologie celulară, imunologie, carcinogeneză, biologia cancerului, aplicaţii de metode biofizice, citometrie în flux şi metode asociate [director a 12 proiecte complexe şi responsabil ca partener în alte 15 proiecte de anvergura, toate având activităţi de cercetare şi inovare].
Referinţe: CV

Camelia PETRESCU – Membru Corespondent
Cercetător științific principal grad II Doctor inginer – Specialitatea Fizică Tehnologică [teza “Contribuții privind sistemele distribuite pentru achiziția datelor obținute din măsurare”]
Domenii de competenţă ştiinţifică: Microscopie electronică şi optică, Interferometrie holografică, Prelucrarea datelor pe calculator – granulometrie asistată de calculator, Informatică; management; marketing. Sistem informatic de procesare on line a cererilor de vize /(beneficiari MAE şi MI). Expert în Corpul Experţilor Tehnici din România – specialitatea Auditor Energetic pentru clădiri. Expert RENAR. Membru fondator ROLAB. Auditor și evaluator sistem integrat calitate – mediu ISO 9001 și ISO 14000 și auditor și evaluator laboratoare ISO-17025. Expert auditor laborator RENAR – Specialist termografie. Auditor energetic – construcții și instalații. Cărți elaborate: Biofizică – 2014; Sisteme distribuite pentru achiziția datelor obținute prin măsurare – 2009; Reabilitarea complexă, multicriterială, integrată a ansamblurilor urbane și de locuințe. Contracte de cercetare – 152 de proiecte finalizate în calitate de Director de proiect (70%), Expert în impementare (20%) Membru în echipă (10%).
Referinţe: CV

Ştefana Maria PETRESCU – Membru Corespondent
Director al Institutului de Biochimie al Academiei Române.
Specializare: Biochimie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Biologia moleculară a celulei, glicobiologie moleculară, biochimia lectinelor, medicina moleculară, biotehnoogii.
Referinţe: CV, http://www.biochim.ro

 

 

 

Petronela ANCUŢA – Membru Asociat
Prof. univ. dr. la Universitatea București, Facultatea de Biologie; Universitatea Montreal – CANADA, Fac. de Medicină, Dep. de microbiologie și imunologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Imunologie, Microbiologie, Virologie;
Referinţe: CV, https://www.bio.unibuc.ro/index.php/scoala-doctorala/scoala-doctorala-de-biologie/34-art-scoala-doctorala-de-biologie/377-prof-dr-petronela-ancuta


Coralia BLEOTU – Membru Asociat
Cercetător ştiinţific I Dr. biolog, Institutul de Virusologie Stefan S Nicolau București
Domenii de competenţă ştiinţifică: studiul biologiei celulei stem şi a celulei tumorale; studiul interacţiei gazdă – agent infecţios; imunobiologie; : studiul metodelor de izolare, purificare şi ȋmbunătăţire a viabilităţii insulelor pancreatice ȋnainte şii post-transplant autolog sau de la donator ȋn moarte clinică; studiul fenomenelor epigenetice in cancerul l de pancreas (metilare şi ARNi); mecanisme moleculare implicate în transformarea cu papilomavirusuri umane pentru monitorizarea unor cancere umane; Mutaţiile şi evoluţia cancerului; Bazele moleculare ale infecţiei virale.
Referințe: CV, https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2017/01/Scoala_Doctorala/Sustinere_Teza/in_curs_de_sustinere/balanescu_paul_cristian/Cv_Coralia_Bleotu.pdf

Manole COJOCARU – Membru Asociat
Cercetător științific gradul I Cercetare aplicativă, Cadru didactic asociat la Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Facultatea de Medicină, Departamentul Disciplinelor Preclinice
Specializare: Medic primar Medicină de Laborator, Medic primar Alergologie și Imunologie clinică, Medicină de laborator (EuSpLM)
Domenii de competență ştiinţifică: Medicină de Laborator, Alergologie și Imunologie Clinică, Alergologie și Imunologie Clinică, Fiziologie și Fiziopatologie, Managementul Laboratului Clinic, Imunologie, Virusologie, Îngrijiri medicale la domiciliu, Nursing comunitar, Plasmafereza Terapeutică, Ozonoterapie, Competenţă în Imunologie de laborator, Atestat-Formator în Managementul, Asigurarea şi Controlul Calităţii în Medicina de Laborator, Atestat Competență în Proteomică, Atestat Managementul Serviciilor de Sănătate, Șeful Secției Medicină de Laborator, Controlul calității interlaboratoare domeniul imunologie, Atestat Indrumător de Centrul de Specializare și Perfecționare a Personalului Sanitar Superior pentru medicii rezidenți
Referințe: CV

Cristina-Teodora DOBROTĂ – Membru Asociat
Conf. univ.dr. habil. Decan al Facultăţii de Biologie și Geologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” (2008-2012) din Cluj-Napoca
Specializare: Biologie
Domenii de competență ştiinţifică: Fiziologia plantelor, Astrobiologie
Realizări științifice deosebite: întemeierea și dezvoltarea pentru prima oară în România a domeniului de astrobiologie începând cu anul 1998. Activitatea de cercetare desfășurată între 1996-1997 la Institute of Space and Astronautical Science, Tokyo, Japonia a pus bazele stiintifice ale pregătirii de specialitate urmand ca in continuare dotarea laboratoarelor și activitatea de cercetare să fie finanțată în cadrul a 3 proiecte de cercetare asigurate de Agentia Spatiala Română între anii 2001-2015. În 2015 am făcut parte din echipa internațională de 5 oameni de stiință care au stabilit experimentele care au fost instalate în anul 2018 pe Statia Spațială Internațională. Din anul 2011 sunt evaluator al Comisiei Europene pentru proiecte din domeniul aerospațial, expert în Comisia 4 – TICSS din cadrul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI) din 2021 pe segmentul aerospațial și expert al Corpului de experți din Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activităţii de cercetare-dezvoltare, în baza Ordinului ministrului nr. 20242/13.02.2023, Domeniul de specializare inteligentă la nivel național: 2. Economie digitală și tehnologii spațiale. Sunt reprezentantul național al European Astrobiology Network Association (EANA) din 2002 – prezent.
Publicaţii importante: Cărți publicate în edituri din țară și străinătate: 12, Articole în reviste cotate ISI: 36, Conferinte internationale publicate în volume: 39
Referințe: CV

Ştefana-Elena JURCOANE – Membru Asociat
Profesor univ. dr., prodecan al Facultăţii de Biotehnologii, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Director Centru de Cercetare-BIOTEHGEN- coordonator proiecte de cercetare naționale și internaționale.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Tehnologii de biosinteză. Caracterizarea şi purificarea proteazelor microbiene cu aplicaţii biotehnologice (teza de doctorat). Lucrările experimentale efectuate pe bază de contract de cercetare au stat la baza omologării şi aplicării la nivel industrial a 7 tehnologii de biosinteză: L-lizina-uz furajer; L-lizina uz farmaceutic; Gluconat de calciu tehnic; Gluconat de calciu uz farmaceutic; Lactat de calciu uz farmaceutic; Acid lactic uz tehnic; Glucozoxidaza pentru testele de diagnostic (dozarea glucozei în sînge). Metodologie de obţinere a enzimelor proteolitice neutre si alcaline; izolarea, purificarea şi caracterizarea unor enzime celulozolitice de la specii de Tricoderma viride si de Streptomyces; izolarea şi caracterizarea unei noi tulpini de Lactobacillus acidophilus producătoare de bacteriocine; metodologie de obţinere a enzimelor amilolitice şi stabilirea parametrilor biotehnologici de biosinteză la nivel de bioreactor; obţinerea unui biopreparat pe baza unor tulpini Bacillus sp. producătoare de compuşi antifungici eficienţi faţă de Alternaria alternata şi alţi fungi fitopatogeni; obţinerea a 4 preparate (brevetate) pe bază de microorganisme.
Referinţe: CV


Ticuţa NEGREANU-PIRJOL – Membru Asociat
Profesor universitar, titular, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Farmacie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Chimie Generală și Anorganică, farmacologie, Produse Parafarmaceutice și Tehnico-Medicale, Combinaţii complexe ale unor metale tranziţionale implicate în procesele biologice; Metodologii analitice la realizarea medicamentelor; Terapii anti-aging; Managementul serviciilor de sănătate;
Referinţe: CV, https://umfcd.ro/wp-content/uploads/CV_Prof.Negreanu-Pirjol_Ticuta_27.02.2018.pdf

 

                                           – MEMBRI de ONOARE AOSR din STRĂINĂTATE –

CORCIONIVOSCHI NICOLAE – Belfast, North Ireland, UK
BSc MSc PhD DrHC MIFST FHEA
Agri-Food and Biosciences Institute, Newforge Lane, BT9 5PX
Domenii de competenţă ştiinţifică: Head of Food Microbiology, bacterial virulence, isolation and testing of novel pre and probiotics, and the development of novel technologies for more efficient detection of foodborne pathogens (Microbiologie alimentară, virulența bacteriană, izolarea și testarea de noi pre și probiotice și dezvoltarea de noi tehnologii pentru detectarea mai eficientă a agenților patogeni de origine alimentară)
Referințe: CV, https://www.afbini.gov.uk/news/meet-scientist-professor-nicolae-corcionivoschi

 

CORNELL ROBERT AARON
Prof. Univ. Dr. – Universitea de medicină din Iowa, SUA
Citări Google Scholar – 2677
Articole ISI – 102 Citări ISI – 1010
Domenii de competenţă ştiinţifică: Genetics, Molecular Medicine, Neuroscience, Medical Scientist Bological Sciences, Biochemistry
Referinţe: https://genetics.grad.uiowa.edu/people/robert-cornell

 

 GUASTELLA ADAM
Prof. Univ. Dr. – Universitatea din Sydney, AUSTRALIA
Citări Google Scholar – 8186
Articole ISI – 150 Citări ISI – 3094
Domenii de competenţă ştiinţifică: Autism, Social Anxiety, Social Neurobiology, Cognitive-Behaviour Therapy
Referinţe: https://www.sydney.edu.au/medicine-health/about/our-people/academic-staff/adam-guastella.html

 
IACOBAS, DUMITRU-ANDREI
Profesor Emerit, Texas, TX 77446, SUA
Professor Emmeritus – Ovidiu University, Constanta, Romania
Research Professor and Director of the Personalized Genomics Laboratory
Tamus Chacellor Research Initiative Center for Computational Systems Biology, Department of electrical and computer engineering
Personal Statement: I am an expert in systems biology and PI/Co-PI/Investigator of university-, NIH-, NSF- and CURE-funded grants on functional and computational genomics. I published in biophysics, biomathematics, electrophysiology, genomics, pharmacology, mathematical ecology and even mathematical politics. Only my peer-reviewed genomics publications include so far: 84 articles, 2 edited books, 12 book chapters, 86 genomic datasets and description of microarray platforms, 7 bioprojects, 7 nucleotides and 24 proteins in the NCBI Gene Expression Omnibus. Since immigrated in the U.S.A. (2001), I was engaged in several collaborative genomic studies in which the collaborator provided the biological model and my laboratory contributed the genomics experiment, data processing and mathematical modeling. This strategy allowed me to cover projects on a wide diversity of cells and tissues from humans and animal (mouse, rat, rabbit, dog, chicken) models of: pulmonary hypertension, cancer, epilepsy, infantile spasms, multiple sclerosis, cardiac failure, cerebral malaria, glaucoma, Chagas and lyme diseases. My lab determined the transcriptomic alterations caused by exposure to chronic intermittent and constant hypoxia, microgravity, and various carcinogens and infectious germs (Borrelia burdorferi, Trypanosome cruzi, Plasmodium berghei, Enterococcus faecium). I have optimized the experimental protocol and normalization, introduced the “genomic fabric paradigm”, “Principle of transcriptomic stoichiometry” and the “gene master regulator approach”. I have also developed mathematically advanced analytical tools and associated software programs to quantify the transcriptome topology and its remodeling during maturation, progression of a disease and in response to external stimuli or a treatment.
Referințe: https://ccsb.pvamu.edu/team/dumitru-iacobas/

ÖZTÜRK BAYRAM
Professor on Marine Biology, TURCIA, Istanbul
Faculty of Aquatic Sciences, Istanbul University, Dean between 2006 and 2009. Founder and Director of the Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV).
Domenii de competenţă ştiinţifică:
Dr. Öztürk has over 100 papers with more than 5200 citations for marine sciences. H index: 36, i index: 99. (See Bayram Öztürk Google Scholar Citation). According to AD Scientific index total citation is 5206. Most of his research in this field of NIS and their interactions. His latest book was published by FAO/GFCM, titled “Non-indigenous species in the Mediterranean and the Black Sea” in 2021. He participated the Japanese Antarctic Research Expedition in 2014 and 2015 and was awarded the Japanese Antarctic Medal in 2015. Besides, in 2016, he was also the leader of the first Turkish Antarctica Expedition. A newly discovered endemic Antarctic species, Sagediopsis bayozturkii, was named in his honor.
He has published some papers about Antarctic marine biodiversity as well. He was a visiting professor at Tokyo University of Marine Science and Technology in 2020. Beside scientific achievement and interest, Dr. Öztürk has been teaching at Istanbul University for a long time about marine ecology, conservation, and fisheries-related issues. He has supervised more than twenty graduate students.
Finally, his main interests are in conservation and discovery of the Black Sea and Mediterranean marine biodiversity. He is passionate, curious, determined, hard-working, an excellent diver, and in good relation with his colleagues. He is one of the internationally recognized scientists in the Mediterranean and Black Sea Basin.
Referințe: https://avesis.istanbul.edu.tr/ozturkb/

RAMPON CLAIRE
CS Dr. – Research Center on Animal Cognition, CNRS UMR 5169, Center for Integrative Biology, Toulouse 3 University, FRANȚA
Citări Google Scholar – 7992
Articole ISI – 72 Citări ISI – 4922
Domenii de competenţă ştiinţifică: Neurosciences, Neurobiology, Learning&Memory, Hippocampus, Plasticity, Adult Neurogenesis, Alzheimer’s Disease, Cognitive Reserve, Rehabilitation
I earned my Ph.D. in the Sleep Laboratory headed by Prof Jouvet at the University of Lyon France in 1997 and then I received my post-doctoral training with Dr. Joe Tsien in the Department of Molecular Neurobiology at Princeton University, NJ, USA. I was appointed Associate researcher / Lecturer at the University of Paris XI, France in 2000. In 2003 I became full time tenure researcher at CNRS in the Research Center for Animal Cognition, Toulouse, France, where i am now leading the team: Neurogenesis, Brain Plasticity and Cognitive Processes.
Referințe: https://loop.frontiersin.org/people/543/bio

SCHWENDICKE FALK
Prof. Univ. Dr. Charité – University Medicine Berlin, GERMANIA
Director and Chair, Department of Oral Diagnostics, Digital Health and Health Services Research, Charité – Universitätsmedizin Berlin (since 2020)
Domenii de competenţă ştiinţifică: Deep learning in dentistry; Oral diagnostics and health services research; Health Economics; Implementation Research; Preventive dentistry, i.e. geriatric dentistry
Most relevant papers:
Interventions for treating cavitated or dentine carious lesions; Artificial Intelligence for Caries Detection: A Randomized Controlled Trial; Data dentistry: How data is changing clinical care and research, e-oral health network and the ITU/WHO focus group AI for Health; Artificial intelligence in dental research; Generalizability of Deep Learning Models for Dental Image Analysis
Referințe:

TONETTI MAURIZZIO
Clinical professor of Periodontology at the Faculty of Dentistry of the Hong Kong University and Executive Director of the European Research Group on Periodontology (ERGOPerio), CHINA
Honorary professor, Medical University of Vienna and University of Hong Kong.
Prof Tonetti maintains a part-time private practice limited to periodontology and implant surgery with an emphasis on regeneration, minimally invasive surgery and microsurgery. He has been working for years with leading colleagues to provide periodontal care and dental implant treatment to the world elite.
The focus of his recent research activity has concentrated on three areas: (1) improved understanding of periodontal infections and their general health consequences; (2) regeneration and bio-engineering of lost periodontal structures; and (3) replacement of irretrievable teeth with dental implants. The research of his team spans from fundamental discovery to clinical translation.
Prof Tonetti is widely recognised for his contributions to improved periodontal diagnosis and risk assessment, control of periodontitis, the practice of periodontal regeneration, and design and execution of large clinical trials in periodontology and implant dentistry. His scientific work has been cited 20,000 times and has an H-factor of 79. He has been engaged worldwide in the planning and delivery of advanced educational programs in the fields of periodontology and implant dentistry.
Referințe: https://www.mauriziotonetti.it/

Ioannis A. MAVROUDIS 
Dip.C CFM MD PhD FRCP CIC Consultant Neurologist and Honorary Senior Lecturer
Specializare: BIOLOGIE
Domenii de competență ştiinţifică: neuropatologie, comportament
Realizări științifice deosebite: 54 lucrari ISI, 1200 citari
Publicaţii importante: Elsevier, factor de impact 6, factor de impact 7 etc; Cărți publicate în edituri din țară și străinătate = 3; Articole în reviste cotate ISI = 54 ; Conferinte internationale publicate în volume = peste 100; Premii internaționale = 3
Referințe: CV


                                                  – PIOS OMAGIU CELOR CE S-AU STINS DIN VIAȚĂ –

Marioara GODEANU – Membru Titular Fondator AOSR
25 aprilie 1938, Deva – 19 august 2014, Bucureşti
A absolvit Facultatea de Biologie, specializarea Zoologie, la Universitatea Bucureşti, în 1961, şi a obţinut doctoratul în Biologie la Institutul de Științe Biologice Bucureşti, în anul 1973, cu teza „Fitocenozele acvatice şi palustre din Delta Dunării în condiţii naturale şi amenajate“. A fost conferenţiar în perioada 1991-1997, ulterior devenind profesor universitar. Între anii, este cercetător ştiinţific principal III [1977-1980], cercetător ştiinţific principal II [1980-1991], cercetător ştiinţific principal I (din 1991]. Printre activităţile de cercetare ale Mărioarei Godeanu se numără: tehnologii de cultivare şi valorificare a vegetaţiei din Delta Dunării, tehnologii de epurare a apelor uzate orăşeneşti şi industriale, structura şi funcţionarea ecosistemelor naturale şi a celor impurificate, cercetarea fenomenelor de graniţă energo-informaţionale în structurile vii şi nevii, efectul de piramidă, memoria apei.
Biografie
http://www.formula-as.ro/2011/960/lumea-romaneasca-24/stiinta-romaneasca-in-tara-minunilor-prof-univ-dr-marioara-godeanu-13498-print

Mircea CIUHRII – Membru Corespondent
13 august 1944, Moara de Piatră, jud. Bălţi, Rep. Moldova – 31 decembrie 2015, Bucureşti
A fost directorul general al Insect Farm SA.
Specializare: Virusologie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Baculovirusuri, biologia bacilovirusurilor şi virusurilor poliedrozei citoplasmatice, entomoterapia.
Referinţe: CV, http://www.insect-farm.ro/cv.html
Sursa foto: Formula AS

 

Vasile MORARIU – Membru Corespondent
25 septembrie 1943, Cluj-Napoca – 29 aprilie 2016, Cluj-Napoca
A fost cercetător la Institutul National de Cercetare şi Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare din Cluj-Napoca, specializat în Electroradiofizică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Investigarea proceselor biomoleculare şi celulare în câmpuri magnetice slabe; Dinamica neliniară a proteinelor şi sistemelor supramoleculare proteice natura apei anormale.
Referinţe: CV
http://www.ad-astra.ro/whoswho/view_profile.php?user_id=56&lang=roAlexander RODEWALD – Membru Titular, Germania
născut la 18 februarie 1943, Tulcea, județul interbelic Tulcea – 26 iulie 2017, Hamburg
Prof. univ. dr. rer. nat., Dr. Doc. med., Director al Institutului de biologie umană de la Universitatea din Hamburg, Germania s-a stins din viaţă la data de 26 iulie 2017 membru titular de origine română,
Domenii de competenţă ştiinţifică: Paleo-Antropologie, Antropologie populaţională şi fizică; Genetică umană, genetică moleculară, citogenetică, genetică biochimică, imunogenetică, genetica populaţională; Paleogenetică, Biologie evoluţionistă.
Referinţe: CV
Roger CHARLIER – Membru de Onoare, Belgia
Born in Antwerp, Belgium on November 10, 1921 – D. September 16, 2018 in Brussels, Belgium
Doctor în Litere si Stiinte Umane, Profesor universitar dr., Prof. de cercetare Florida Atlantic University. Director Executiv, Institutul pentru Dezvoltarea sistemelor riverane și estuarelor.
Domenii de competenţă ştiinţifică: oceanografie, geografie, geologie; Ştiinţe fizice şi matematice, Ştiinţele Pământului.
Referinte: CV

 Aurel ARDELEAN – Membru Titular
4 iulie 1939, Chişineu Criş, jud. Arad – D. 25 decembrie 2018, Arad
Profesor universitar şi Rector la Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad. Doctor în Ştiinţe Biologice, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca. Conducător ştiintific pentru teze de doctorat din domeniul Biologie. Membru corespondent al Academiei de Ştiinte Medicale din România.
Specializare: botanică.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Geobotanică, botanică farmaceutică, crearea unor metode de producere a Culturilor de Celule şi Ţesuturi vegetale, Studiul constituenţilor celulari la plante, prin utilizarea coloraţiei vitale.
Referinţe: CV
http://www.uoradea.ro/attachment/791672704232e82e41d0a31a6bc16159/c294f4bdfda0971f10a61983d0a790bc/cv+ardelean

Ion DEDIU – Membru Titular, Rep. Moldova
n. 24 iunie 1934, Rediul Mare, Dondușeni, Soroca, România – 4 noiembrie 2019, Chișinău
Profesor universitar catedra de Zoologie a Universităţii de Stat din Chişinău, şef-fondator şi profesor la Catedra Interuniversitară de Ecologie şi Protecţia Mediului, decan al facultăţii de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova; Profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei.
Domenii de competenţă ştiinţifică: ecologie, biosferologie, ecologia populatiilor, managementul medical al dezastrelor, protecţia mediului inconjurător.
Referinte: CV, http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_DediuAlexandru T. BOGDAN – Membru Corespondent al Academiei Române – Membru de Onoare al AOSR
19 mai 1941, București – 10 octombrie 2021, București
Director al Centrului de Studii si Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică Acad. David Davidescu.
Specializare: histofiziologia reproducţiei animalelor
Domenii de competenţă ştiinţifică: biologie şi biotehnologii aplicate în genetica, ameliorarea şi reproducţia animalelor.
Referinţe: CV, http://biodiversitate.ince.ro/bogdan.pdf
Sursa fotoGheorghe MENCINICOPSCHI – Membru Titular
1 mai 1949, Domnești AG – 19 octombrie 2022, București
Ex-Director Ştiinţific la Institutul de Cercetări Alimentare, Bucureşti; Profesor universitar la USAMV Bucureşti
Specializare: Biochimie
Domenii de competenţă ştiinţifică: Bioingineria preparatelor enzimatice microbiene, biotehnologii în prelucrarea produselor alimentare.
Referinţe: CV 
Sursa foto

 

 

Dumitru COJOCARU – Membru Asociat
15 mai 1951 – 18 martie 2023
Profesor univ. doctor, Laboratorul de Biochimie şi Biologie Moleculară, Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, din 2007 – prezent: conducător de doctorat în domeniul Biologie, specializarea Biochimie.
Domenii de competenţă ştiinţifică: Biochimie ■ Biocatalizatori ■ Chimie organică şi Biochimie ■ Biochimie anorganică ■ Enzimologie ■ Biochimia vitaminelor şi hormonilor ■ Metabolismul proteinelor ■ Metabolismul acizilor nucleici ■ Biochimia macromoleculelor informaţionale ■ Biotehnologii enzimatice. Contracte de cercetare ştiinţifică: ■ Testarea unor suporturi macromoleculare acrilice la purificarea şi imobilizarea enzimelor ■ Cercetări preliminare privind imobilizarea prin metode fizice a unor enzime de natură microbiană pe suporturi solide ■ Cercetări privind imobilizarea unor enzime microbiene prin legare covalentă ■ Studii de biotehnologie enzimatică privind imobilizarea unor enzime şi celule microbiene pe diferite suporturi în vederea obţinerii de biocatalizatori heterogeni cu implicaţii practice ■ Caracterizarea unor principii bioactive de origine vegetală şi fungică cu acţiune citostatică, imunomodulatoare, metabolică şi neurotropă şi valorificarea lor în alimentaţia funcţională ■ Cercetări avansate privind folosirea cerealelor şi deşeurilor cerealiere pentru obţinerea Bio-etanolului şi Bio-metanolului folosiţi ca resurse energetice alternative în cadrul Bioeconomiei (BIO-ECO) ■ Reconstrucţia ecologică prin procedee de microremediere a solurilor degradate de activităţile miniere (RECOSOL).
Referinţe: CV

Dragomir COPREAN – Membru Corespondent 
08.03.1946 – 16.05.2023
Prof. univ. dr. la Universitatea ”Ovidius” Constanţa, Facultatea de Ştiinţe, disciplina fiziologie animală. Specializare: biologie/fiziologie animală
Domenii de competenţă ştiinţifică: Studiul evoluţiei ontogenetice a muşchiului pectoral al găinii; Studiul efectului denervării muşchiului scheletic la vertebrate; Studii de farmacodinamie pentru unele medicemente; Studiul efectului terapeutic al unor produse vegetale; Metode biotehnologice pentru dirijarea producţiei la rumegatoarele mici; Studiul difereriţilor factori de stres asupra productivităţii la găină; Studiul toxicităţii acute şi subcronice pentru unele pesticide de producţie românească
Referinţe: CV
http://www.stiintele-naturii.ro/category/keywords/dragomir-coprean