ISAR AURELIAN

ISAR AURELIANMembru titular

CS I dr., matematician

Data şi locul naşterii: 30 noiembrie 1950, Giurgiu

 

Studii: Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti (1969 -1970); Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat din Sankt-Petersburg, Rusia (1970-1975), specialitatea: fizică teoretică; doctor în fizică cu teza Contribuţii la studiul unor sisteme cuantice deschise (1990).

Activitatea profesională: profesor de fizică la Liceul nr. 6, Bucureşti (1975-1979); fizician (1979-1990), cercetător ştiinţific (CS) (1990-1993), CS III (1993-1996), CS II (1996-2008), CS I (din 2008), Departamentul de fizică teoretică, Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Bucureşti-Măgurele. Profesor asociat, conducător de doctorat, Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti (din 2009). Şef al Departamentului de fizică teoretică, IFIN-HH (din 2009).

Activitatea ştiinţifică: Bursa DAAD de cercetare în Germania (1992, 1999, 2002). Stagii de cercetare la IUCN Dubna, Rusia (1981-1983, 1985, 1990, 1994); Universitatea Giessen, Germania (1989, 1991, 1995-1998, 2000, 2001, 2003, 2006). Seminarii ştiinţifice în străinătate: Institutul de Fizică Teoretică, Universitatea Giessen, Germania; Laboratorul de Fizică Teoretică, IUCN Dubna, Rusia; Imperial College, Londra, Anglia; ICTP Trieste, Italia. Director de proiect la Proiectele CERES-3/16 (2003-2005), CERES-4/158 (2004-2006), Proiectul CEEX-68 (2005-2008), Proiectul IDEI-497 (2009-2011), Proiectul Nucleu PN-09370102 (2009-2011) al Departamentului de fizică teoretică, IFIN-HH. Responsabil grant pentru două granturi MEC, Secţia fizică şi Secţia fizica informaţiei (1999-2001).

Activitatea didactică: cursuri şi seminarii de fizica teoretică la Facultatea de Matematică şi Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti (1984-1986, 1996-2000).

Domenii de studiu: fizica teoretică – disipare cuantică şi aplicaţii în fizica atomică şi nucleară şi optica cuantică; sisteme cuantice deschise; tunelare disipativă în sisteme cuantice deschise; deformare cuantică în sisteme deschise; decoerenţa cuantică şi tranziţia de la fizica cuantică la fizica clasică; entanglement-ul cuantic; teoria cuantică a informaţiei.

Publicaţii: autor a circa 80 de articole ştiinţifice, dintre care 30 publicaţii ISI (recenzate în Mathematical Reviews (27), Zentralblatt für Mathematik (13), baza de date Spires – hep-th (6)). Lucrările ştiinţifice publicate au impus şi consolidat noi direcţii de cercetare distincte în IFIN-HH: studiul fenomenelor cuantice disipative în cadrul teoriei sistemelor deschise bazate pe semigrupuri dinamice cuantice; aplicarea teoriei sistemelor cuantice deschise în studiul decoerenţei cuantice şi al tranziţiei de la comportatea cuantică la cea clasică; studiul dinamicii entanglement-ului cuantic (corelaţiilor cuantice) în sisteme cuantice deschise şi rolul acestuia în procesarea şi transmiterea informaţiei cuantice.

Afilieri: membru al American Mathematical Society, International Mathematical Union, International Society of Open Systems and Information Dynamics, Societatea Română de Fizică, Fundaţia Horia Hulubei. Referent al revistei (Math. Reviews, SUA, din anul 2000). Referent de specialitate la revistele ştiinţifice (cotate ISI): (Phys. Lett. A), (J. Phys. A: Math. Theor.), (J. Phys. B: Atomic), (Mol.), (Optical Phys.), (J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.), (Int. J. Theor. Phys.), (New J. Phys., Phys. Scripta), (Phys. Rev. B), (Rom. J. Phys. Membru al Advisory Board of Central – European Workshop on Quantum Optics, Turku, Finlanda, 2009).

Premii: Premiul pentru fizică Ştefan Procopiu al Academiei Române (1990).

Recunoaştere internaţională: peste 300 de citări în publicaţii ştiinţifice de specialitate (marea majoritate în reviste cotate ISI şi restul în monografii, teze de doctorat, proceedings-uri ale unor conferinţe internaţionale etc).

Referinţe: http://www.theory.nipne.ro/~isar

Enciclopedia personalităţilor din România, Hübners Who is Who, Elveţia, 2010.