Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEGen. Prof. univ. dr. Vasile Cândea, personalitate ilustră a medicinii românești, comemorat...

Gen. Prof. univ. dr. Vasile Cândea, personalitate ilustră a medicinii românești, comemorat la 90 de ani de la naștere

În data de 24 mai 2022, s-au împlinit 90 de ani de nașterea celui care a fost General Prof. univ. dr. Vasile Cândea, personalitate de prestigiu a chirurgiei cardiovasculare și a medicinii românești. Cu acest prilej, Academia Oamenilor de Știință din România a organizat o Sesiune de comemorare și omagiere a marelui medic chirurg și profesor, general cu patru stele al Armatei Române, care a plecat dintre noi la 14 ianuarie 2020, şi a realizat o medalie jubiliară.

Evenimentul a avut loc în Aula AOSR și s-a bucurat de o participare selectă, formată din membri ai corpului academic, somități ale lumii medicale, discipoli ai Profesorului Vasile Cândea, personalități ale educației, științei și cercetării. Din prezidiu au făcut parte prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, vicepreședinte, cercetător științific I dr. Doru-Sabin Delion, vicepreședinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific.

Amfitrionul manifestării, președintele Adrian Badea, a realizat, într-o Laudatio postumă, un portret complex al Profesorului Vasile Cândea, în datele esențiale ale vieții, activității și operei. Evocarea a reliefat ipostazele fundamentale ale activității și contribuției științifice ale celui comemorat: medic chirurg, cu rol de pionierat în domeniului chirurgiei cardiovasculare din România, profesor universitar, cercetător științific, savant și mentor, creator de școală medicală, întemeietor și manager de instituții, fondator și președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Născut în 24 mai 1932 în satul Lisa-Vânători, județul Teleorman, Vasile Cândea a absolvit Liceul Teoretic din Turnu-Măgurele (1951) și Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie din București (1957). A obținut titlul de doctor în medicină generală cu teza „Sistemul limfatic în șocul traumatic” în anul 1975. A fost medic de unitate la Timișoara, Constanța și București în intervalul 1952-1962 și medic principal de chirurgie generală la Spitalul Militar Central între 1962 și 1972. Începând cu 1973, timp de 14 ani, a fost șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Militar Central, iar, în perioada 1990-1995, Directorul Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei. Între 1995 și 2002, a fost Directorul General al Institutului de Boli Cardiovasculare „C. C. Iliescu” Fundeni. De asemenea, a fost președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară. A dezvoltat o prodigioasă activitate didactică în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, din București, unde a parcurs toate treptele evoluției, de la asistent (1972) la profesor universitar și conducător de doctorat (1993). Prin valoarea și calitatea actului didactic, prin performanțele medicale realizate, a fost un profesor apreciat și iubit de generații de studenți, un adevărat mentor pentru viitorii medici.

În legislatura 1996-2000 a fost deputat în Parlamentul României, membru în Comisia pentru Sănătate și Familie a Camerei Deputaților. A colaborat cu somități ale chirurgiei cardiovasculare pe plan mondial (Prof. Charles  Dubost, Dr. Marius Barnard, Prof. Armand Piwnica, Prof. Gösta Pettersson, Prof. Philippe Noirhomme) și a avut un rol de pionierat în acest domeniu de înaltă complexitate și dificultate în medicina românească. A avut contribuții esențiale în cercetarea științifică, a introdus tehnici și procedee noi în chirurgia cardiovasculară, a realizat cercetări clinice și experimentale în premieră în România în domenii precum: șocul traumatic, sistemul limfatic în șoc, explorarea limfografică a limfaticelor cervicale, a adus, de asemenea, contribuții originaleîn afecțiunile miocardului, plămânului, ficatului, pancreasului și sistemului imunitar, în timpul și după circulația extracorporală. A realizat, împreună cu Prof. Philippe Noirhomme (Spitalul St. Luc, Bruxelles), implantarea primei inimi artificiale autonome de tip NOVACOR din Sud-Estul Europei.

Este autorul unei opere științifice impresionante, compuse din tratate, monografii, studii și cercetări, al peste 750 de lucrări științifice prezentate la congrese și conferințe internaționale și publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate. A fost membru în comitetul de redacție al unor reviste de specialitate, fondator și redactor-șef al revistelor Annals of the Mediterranean Medical Entente, Romanian Journal of Cardiovascular Surgery, redactor-șef al revistei Archives of the Balkan Union, fondator și editor al Analelor Academiei Oamenilor de Știință din România, serie nouă. A fost membru al mai multor academii și societăți științifice din țară și din străinătate, Doctor Honoris Causa al unor universități de marcă, a primit o serie de premii și distincții, între care: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler (2002), Premiul „Dr. Gheorghe Marinescu” al Academiei Române, titlul „Omul anului 2000” al American Biographical Institute.

În acest cadru, al unei activități prodigioase pe tărâmul științei, cercetării și educației, Profesorul Vasile Cândea a avut o contribuție esențială pe plan academic: s-a implicat cu toate forțele în recuperarea statutului și în reconstrucția unei instituții de marcă a țării: Academia de Științe din România, devenită, în anul 2007, prin lege, Academia Oamenilor de Știință din România. Înființată în 1935 de marele medic și ministru al Instrucțiunii Publice, Dr. Constantin Angelescu, Academia de Științe din România, care a reunit încă de la început personalități de primă mărime ale științei românești și laureați ai Premiului Nobel, a fost desființată în anul 1948 de regimul comunist și înglobată în Academia Română, apoi transformată în Asociația Oamenilor de Știință. Reorganizată după 1990, instituția și-a recuperat numele de Academie în cadrul Congresului din mai 1996, când a devenit Academia Oamenilor de Știință din România. Actul de fondare al instituției l-a constituit Legea nr. 31/2007, prin care Academia Oamenilor de Știință din România a devenit instituție de interes public. În procesul renașterii Academiei înființate în 1935, Generalul Prof. univ. dr. Vasile Cândea a avut rolul fundamental, de fondator al instituției în România postcomunistă. A fost președintele Academiei Oamenilor de Știință din România până în anul 2016, iar, în continuare, până la sfârșitul vieții, președinte de onoare.

În cadrul Sesiunii, au luat cuvântul mai mulți participanți, care au evocat, din unghiuri și perspective diverse, personalitatea, activitatea și opera Profesorului Vasile Cândea. O amplă prezentare a vieții și operei Profesorului Vasile Cândea, de pe poziția fostului discipol, a făcut Gen. Prof. univ. dr. Ion Țintoiu, personalitate a medicinii românești, subliniind vocația, pasiunea, dăruirea și rigoarea cu care Profesorul a abordat domeniul său de specialitate. A fost un mare medic, un deschizător de drumuri, cu un aport fundamental în chirurgia inimii, prin studii, cercetări și prin activitatea medicală (peste 50.000 de intervenții chirurgicale), care a colaborat cu somități mondiale în domeniu și s-a bucurat de aprecierea și prietenia acestora.

Au avut intervenții substanțiale cu privire la Profesor, în cheia stilistică a prezentării științifice și a evocării dublate de emoție, personalități ale lumii medicale și academice: prof. univ. dr. Irinel Popescu, prof. univ. dr. Horațiu Moldovan, prof. univ. dr. Dan Mischianu, General maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniță-Radu, Comandant al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București. Despre Profesorul și Medicul Vasile Cândea au vorbit, de asemenea, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, președintele Secției Științe Chimice a AOSR, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, secretar științific al AOSR, prof. univ. dr. ing. Valentin Pau, vicepreședinte al Universității Titu Maiorescu din București. Au transmis mesaje dedicate omagierii Profesorului Cândea scriitorul Dinu Săraru, prof. univ. dr. Vasile Sârbu, președintele Secției Științe Medicale a AOSR, prof. dr. ing Ivan Cismaru, preşedintele filialei Braşov a AOSR,  prof. dr. Dan Zamfirescu, prof. dr.  Nicolae Gorun,  prof. dr. Gogu Gheorghiţă, preşedintele filialei Piatra Neamţ a AOSR, prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității Titu Maiorescu din București. Președintele Iosif Urs a subliniat faptul că Profesorul Vasile Cândea a fost unul dintre fondatorii Universității Titu Maiorescu și că, de pe poziția de Prorector, a contribuit la dezvoltarea acesteia sub auspiciile calității, performanței și competitivității. Profesorul Cândea a fost și va rămâne un mentor și un spirit tutelar al Universității, care acordă o atenție specială învățământului superior medical prin trei facultăți de profil (Medicină, Medicină Dentară, Farmacie), prin programe de rezidențiat și două școli doctorale. Comunitatea universitară maioresciană îi va păstra întotdeauna vie memoria cu respect și recunoștință.Din intervențiile vorbitorilor, au fost reliefate rolul de pionierat și contribuția excepțională ale marelui medic și om de știință la dezvoltarea chirurgiei cardiovasculare în România, activitatea de profesor pentru multe generații de studenți, calitatea de autoritate științifică și de mentor, aportul Profesorului la dezvoltarea unor instituții și la managementul acestora, dimensiunea umanistă a personalității sale, dorința structurală de a-i ajuta pe oameni, de a le face bine semenilor, capacitatea de a se dărui și dedica binelui celorlalți în cel mai profund spirit uman și creștin. Sesiunea de comemorare și omagiere a Profesorului Vasile Cândea a fost încheiată printr-o slujbă de pomenire oficiată de ÎPS Teodosie.

În final, președintele Adrian Badea a declarat: „Am organizat această manifestare ca un gest de conștiință și datorie morală, în semn de recunoștință și iubire pentru Marele nostru Profesor și Fondator, Generalul Vasile Cândea, care astăzi ar fi împlinit 90 de ani. A fost o personalitate ilustră a domeniului medical, a învățământului superior și cercetării științifice, un vizionar și un deschizător de drumuri, un nume emblematic al științei românești, care a făcut cinste țării. Renașterea Academiei Oamenilor de Știință din România i se datorează, în mare măsură, domniei sale, care a fost un garant în mediul academic al calității și seriozității instituției, fondate în 1935 tot de un mare medic al țării, profesorul și ministrul Constantin Angelescu. Profesorul Vasile Cândea rămâne o figură a panteonului științific românesc, un nume de prim rang al științelor medicale, un întemeietor și un constructor, un simbol al valorii, conștiinței, responsabilității și dăruirii, un model și un reper pentru generațiile prezente și viitoare.”

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA