Evaluarea performanțelor materiale adsorbante de CO2