Results of the 2022 AOSR-TEAMS Young Scientists Scientific Session

0
41

The winners of the research projects funded by the Romanian Academy of Scientists competition participated on 18 July 2022 in the Scientific Session presenting the results of the first phase research.

This event facilitated the direct acquaintance of the young researchers by the members of the Scientific Council of the AOSR, who evaluated the results presented. The presentations covered various fields of mathematics, physics, chemistry, biology, medicine, engineering, computer science, sociology, history and were distinguished by proposing concrete solutions to important problems of modern society.

These are attached as presentation files, which can be accessed HERE .

The research results will be translated into scientific papers published in leading international journals and patents.

Previous articleSlove Muscelene Symposium: Digital transformation – a strategic component of management
Next articleOWN BUSINESS THROUGH EUROPEAN FUNDS Conference
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11 din 1943 al ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Hans Fischer , Friedrich Bergius (chimisti germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR. Conform evaluării instituționale Scimago/ ELSEVIER , bazată pe vizibilitatea științifică internațională a membrilor săi, AOSR ocupă locul 22/Romania și 775/lume în clasamentul instituțiilor de cercetare și învățământ superior.