Conference “Alternative solutions and their benefits in maintaining oral hygiene”

0
226

Assistant Univ. Drd. Farah BECHIR – National Conference – THE VALENCES OF FEMINITY

The conference will take place online, on June 29, 2022, at 16.00 – Academy of Romanian Scientists, str. Ilfov, no. 3, sector 5, Bucharest

The increase of the incidence of the diseases of the oro-facial system and the bio-economic, respectively psychosocial impact required the appearance and development of the oro-dental prevention. Primary prevention is applied in order to prevent the occurrence of diseases. Secondary prevention is applied from the early stages of diseases, which are stopped from their evolution by applying curative therapies. Tertiary prevention includes all therapeutic procedures performed in order to rehabilitate the morpho-functional functions affected.

The preventive measures applied in order to reduce the prevalence of the diseases of the oro-facial system are correlated with the evaluation and reduction of the risk of carious lesions, by performing the correct oro-dental hygiene, respectively by achieving an adequate diet.

Currently, correctly applied preventive dentistry is the most effective method of maintaining oral health.

Previous articleThe Academy of Romanian Scientists celebrates National Flag Day
Next articleNational Conference INTERDISCIPLINARY INTERFERENCES IN DENTAL MEDICINE
Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11 din 1943 al ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Hans Fischer , Friedrich Bergius (chimisti germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR. Conform evaluării instituționale Scimago/ ELSEVIER , bazată pe vizibilitatea științifică internațională a membrilor săi, AOSR ocupă locul 22/Romania și 775/lume în clasamentul instituțiilor de cercetare și învățământ superior.