Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATEEducația de calitate, calea către performanță și competitivitate

Educația de calitate, calea către performanță și competitivitate

De Ziua Mondială a Educației, Academia Oamenilor de Știință din România le adresează tuturor profesorilor, de pe toate treptele sistemului educațional, mulțumiri și felicitări pentru activitatea de instruire și formare morală a elevilor și studenților și le urează un an școlar și universitar plin de succese, rezultate performante, bucurie și împlinire!

Trăim într-o epocă în care Cunoașterea este asumată programatic ca mijloc al dezvoltării pe toate planurile, ca factor al progresului și evoluției omului, societății și civilizației pe plan european și global. Educația, desfășurată progresiv și continuu, de-a lungul ciclurilor de învățământ, de la învățământul preșcolar până la cel universitar și mai departe, de-a lungul întregii vieți, în paradigma lifelong learning, constituie calea către Cunoaștere. În procesul dezvoltării personale și în progresul general al societății, educația de calitate, eficientă și performantă prezintă o importanță fundamentală. Rolul primordial în întregul proces îl are profesorul, de care depind, în mod nemijlocit, calitatea și eficiența educației, deschiderea acesteia spre rezultate performante și competitive.

Academia Oamenilor de Știință din România, formată din profesori și cercetători, plecând de la rolul central al celor de la catedră în procesul educațional, își exprimă respectul și recunoștința față de activitatea cadrelor didactice și solidaritatea cu aspirațiile acestora privind statutul și recunoașterea lor în societate. În același timp, într-o epocă a competiției acerbe și a progresului tehnologic fără precedent, AOSR  susține, prin toate programele și proiectele sale, calitatea, eficiența și excelența în educație. Educația de calitate depinde de profesorii de calitate, care, cu dedicație, competență, responsabilitate și dăruire, pregătesc în spiritul excelenței și performanței tinerele generații, participând astfel la edificarea României Europene, o țară dezvoltată și competitivă prin știință și cunoaștere.

La mulți ani Profesorilor țării!

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România

(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

București, 05.09.2023

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA