Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăIn memoriamDrum lin Prof. emerit Gheorghe Câmpeanu!

Drum lin Prof. emerit Gheorghe Câmpeanu!

– Gheorghe CÂMPEANU –
Membru titular, Profesor Emerit Dr. ing. chimist
1 octombrie 1936, Balta, judeţul Gorj – 25 iulie 2023, București

Cu profund regret, Academia Oamenilor de Știință din România anunță stingerea din viață a Profesorului Emerit dr. ing. GHEORGHE CÂMPEANU, membru titular al AOSR, remarcabilă personalitate științifică care a slujit peste 60 de ani Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară din Bucureşti. A activat la Facultatea de Biotehnologii ca profesor, conducător de doctorat, decan, membru în Consiliul Profesoral şi Senatul Universităţii, a fost creator de școală și preşedintele Centrului de Excelență de Biochimie Aplicată şi Biotehnologie – BIOTEHNOL.

Profesorul Câmpeanu a obținut titlul de Doctor în ştiinţe – chimie organică la Institutul Politehnic București în 1976 și a desfășurat stagii de lucru în Belgia, Franţa, Anglia, Portugalia, Grecia, Italia, Spania, Egipt etc., având ca specializări biotehnologiile industriale, agricole, medical-veterinare.

Conducător de doctorate [a îndrumat peste 70 de doctoranzi] și membru al unor comitete ştiinţifice de organizare a unor importante manifestări ştiinţifice internaționale, Gheorghe Câmpeanu a desfăşurat activităţi de cercetare fundamentală, aplicativă în domeniul biotehnologiilor, în învăţământul universitar și postuniversitar, a expus peste 200 de comunicări ştiinţifice la manifestări internaționale și a avut numeroase lucrări publicate în reviste cotate ISI.

Profesorul Gheorghe Câmpeanu a fost manager proiect în proiecte de colaborare cu Republica Populară Chineză în domeniul biotehnologiilor şi horticultură. A coordonat peste 35 de contracte de cercetare naţionale şi internaţionale: MCT, BIOTECH, CNFIS, CNCSIS, ANSTI, Banca Mondială, Tempus, PNCDI, CEEX, Proiecte Parteneriate şi Phare și a fost desemnat Expert evaluator pentru programe de cercetare naţionale – BIRD, CNCSIS, CNFIS, MEN. Membru în colegii de redacţie şi referent al unei reviste internaţionale [Romanian Biotechnological Letters], a publicat numeroase cărţi şi tratate de specialitate [16] şi un număr însemnat de articole [peste 270]; în literatura de specialitate din străinătate a publicat lucrări la edituri ştiinţifice din Franţa, Anglia, Rusia ş.a.

Afilieri: membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al unor organizaţii ştiinţifice şi profesionale precum: E.S.N.A., S.E.T.A.C., Academia de Ştiinţe din New York, Societatea Americană de Chimie; membru în Consiliul Consultativ al Secţiei 7 Biotehnologii din Ministerul Învăţământului, membru al Societăţii Române de Biochimie şi Biologie Moleculară, membru al Societăţii Române de Chimie.

Profesorul Emerit dr. Ing. Gheorghe Câmpeanu deţine 2 brevete de invenție în colaborare, privitoare la compoziţia materialelor plastice și a fost distins cu premiul I pentru centre de excelenţă 2002 din România, premiul I la Expoziţia internaţională de invenţii, cercetare ştiinţifică şi tehnologii noi Inventica 2006 – Ediţia X, Bucureşti, premiul I la Nagrada Arca Zagreb, iunie 2007, medalia de aur la Salonul internaţional de invenţii şi tehnologii noi Inventica 2007, Bucureşti, medalia de aur cu menţiune la The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation, Bruxelles.

Cu durere, Academia Oamenilor de Știință din România transmite condoleanțe familiei greu încercate!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA