DEZBATERILE AOSR – EDIŢIA A III-a – Buna guvernare şi rezilienţa faţă de ameninţările hibride

În data de 22 noiembrie 2017, în Sala de Marmură a Cercului Militar Naţional, a avut loc dezbaterea „BUNA GUVERNARE ŞI REZILIENȚA FAŢĂ DE AMENINȚĂRILE HIBRIDE – O PRIORITATE LA NIVEL NAŢIONAL”, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. La Dezbatere, au participat: reprezentanți ai Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului și ai Parlamentului României, responsabili ai vieții politice și factori de decizie, specialişti în domeniul ştiinţelor militare, experți în guvernanţă şi în politici de apărare, membri ai lumii academice, cercetători științifici, exponenți ai societății civile, cadre didactice universitare, studenți. Întâlnirea a întrunit astfel la masa dialogului de idei participanţi calificaţi, cu expertiză în domeniile puse în discuţie, autorităţi şi factori cu putere de decizie, ceea ce a creat condiţiile necesare unei manifestări cu un pronunţat caracter de specialitate. Dezbaterea a fost organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România prin Secţia Ştiinţe Militare.

Prin dezbaterea Buna guvernare, cale de creștere a rezilienței față de amenințările hibride, AOSR a lansat în mediul public, spre reflecţie, analiză şi acţiune calificată, o temă de importanţă excepţională pentru statul român şi pentru societatea românească în ansamblul ei. Importanţa temei se impune ca o evidenţă în zilele noastre, pe fondul evoluţiilor internaţionale, din Europa, Orientul Mijlociu, Extremul Orient şi din alte regiuni ale lumii, într-o epocă marcată de tensiuni, instabilitate, tendinţe secesioniste, conflicte îngheţate ori în plină desfăşurare, de fenomenul migraţiei, de războaie, de terorism sau de grave ameninţări la adresa securităţii statelor şi a păcii şi securităţii globale.

Mijloacele implicate în aceste fenomene critice comportă astăzi o mare diversitate în raport cu abordările tradiţionale – în sfera acestei diversităţi intrând şi procesele de influenţare, intoxicare informaţională, discreditare, manipulare etc. –, ceea ce conduce la concepte şi sintagme precum: „război hibrid”, „ameninţări hibride” etc. Noile strategii şi metode, varietatea mijloacelor care sunt folosite în procesele ofensive şi în actele de agresiune de astăzi reprezintă noi provocări la adresa statelor, a securităţii naţionale a acestora, a relaţiilor internaţionale şi a păcii. Pe fondul tuturor acestor evoluţii din lumea de azi, luând în calcul amplasarea geografică, vecinătatea unor zone de conflict, punctele cu potenţial conflictual, datele geo-strategice, istorice, politice şi economice care o definesc, România trebuie să-şi evalueze vulnerabilităţile şi ameninţările externe şi interne, în vederea creşterii rezilienţei în faţa potenţialelor riscuri şi a asigurării securităţii naţionale.

În aceste condiţii, rezilienţa şi securitatea naţională trebuie să fie, mai mult decât oricând, o prioritate absolută a oricărei guvernări, care reclamă strategii, iniţiative şi acţiuni sinergice la nivelul instituţiilor statului.

Într-un cadru general de largă acoperire tematică, dezbaterea Buna guvernare, cale de creștere a rezilienței față de amenințările hibride a acordat prioritate următoarelor puncte:
– Fizionomia agresiunilor hibride;
– Creșterea rezilienței naționale față de întreg spectrul amenințărilor;
– Componentele și direcțiile de acțiune specifice bunei guvernări;
– Relația dintre buna guvernare și reziliența națională;
– Reducerea vulnerabilităților sistemului social și creșterea rezilienței;
– Importanţa culturii de securitate pentru creşterea rezilienţei.

Manifestarea a fost deschisă de prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi iniţiatorul proiectului „Dezbaterile AOSR”, care a relevat importanţa temei în actualul cadru geopolitic, definit de tensiuni şi conflicte, într-o lume marcată de violenţă, agresiuni militare, războaie şi terorism. O importanţă cu totul aparte o prezintă tema şi realităţile definite de aceasta, în speţă ameninţările hibride, pentru România, aflată într-o zonă geografică şi geo-politică de mare sensibilitate, cu evoluţii care presupun o serie de riscuri şi vulnerabilităţi. Rezilienţa şi securitatea naţională, a subliniat profesorul Badea, trebuie, de aceea, să fie un obiectiv prioritar al instituţiilor statului, o preocupare permanentă a acestora în condiţiile instabilităţii regionale şi globale, ale diversificării mijloacelor de influenţare şi ale schimbării de paradigmă în materie de desfăşurare a relaţiilor internaţionale şi a conflictelor.

Discuţiile au fost moderate de Gen. (r) Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, preşedintele Secţiei Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cel care a propus tema dezbaterii şi a coordonat organizarea evenimentului. Dezbaterea a fost structurată în sesiuni alternative de prelegeri şi de dialog între participanţi, în cadrul cărora au fost formulate întrebări şi opinii.

Sesiunea de prelegeri a cuprins o serie de prezentări substanţiale susţinute de personalităţi cu funcţie de decizie în aparatul de stat şi de reprezentanţi ai autorităţii din domeniile implicate de tema întâlnirii:
– Ion Oprişor, Consilier prezidențial, Șeful Departamentului Securității Naționale – Administraţia Prezidențială;
– Roberta Alma Anastase, Deputat – Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor;
– Raed Arafat, Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Interne;
– General Nicolae-Ionel Ciucă, Șeful Statului Major al Apărării – Ministerul Apărării Naționale;
– Gen. mr. ing. Ionel Sorinel Vasilca, Director – Serviciul de Telecomunicații Speciale;
– Comisar-șef de poliție Cristian Stoica, Director, Direcția Imigrări – Inspectoratul General pentru Imigrări;
– Alexandru Cumpănașu – Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României;
– Conf. dr. Adi Mustaţă – Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” (Buna guvernare prin decizii bazate pe dovezi. Cazul economiei behavioriste);
– Conf. univ. dr. Aliodor Manolea (Modalități de creștere a rezilienței la amenințările hibride ale Transcendent Warfare – Războiul Transpersonal);
– Gen. prof. dr. Constantin Mincu, Membru titular AOSR (Buna guvernare și apărarea țării 1990-2017);
– Gen. prof. dr. Anghel Andreescu, Membru titular AOSR (Buna guvernare, soluția sigură de progres a 3 României);
– Col. dr. Eugen Siteanu, Membru corespondent AOSR (Buna guvernare și contracararea amenințărilor hibride);
– Col. dr. Anatol Munteanu, Membru asociat AOSR (Confruntări și războiul hibrid din Transnistria).

Intervenţiile participanţilor au analizat, de pe poziţii specifice, fenomenul ameninţărilor hibride, modul în care acestea implică securitatea şi stabilitatea României, au prezentat strategiile, măsurile şi iniţiativele puse în aplicare pentru contracararea ameninţărilor şi pentru asigurarea securităţii ţării şi au avansat o serie de propuneri în abordarea domeniului, la nivel conceptual, politic şi practic. Dincolo de diversitatea perspectivelor în analizarea fenomenului, opiniile exprimate au fost convergente în ideea necesităţii şi priorităţii creşterii rezilienţei faţă de ameninţările hibride prin intermediul bunei-guvernări, ea însăşi o necesitate la nivel naţional.

Prin faptul că a concentrat participarea unor decidenţi, experţi şi specialişti în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior de specialitate (Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) şi cercetători ştiinţifici, dezbaterea Buna guvernare, cale de creștere a rezilienței față de amenințările hibride s-a desfăşurat la un nivel academic şi de înaltă expertiză. Poziţiile, ideile, iniţiativele şi propunerile formulate în cadrul dezbaterii vor fi sintetizate într-un document final, care va cuprinde concluziile esenţiale ale întâlnirii şi care va fi remis instituţiilor statului. Comunicările prezentate vot fi publicate în revista ştiinţifică a Secţiei Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Manifestarea face parte din Proiectul „DEZBATERILE AOSR”, inițiat de Academia Oamenilor de Știință din România în anul 2017, prin care instituția își propune să realizeze o serie de întâlniri și discuții, având ca participanți responsabili politici, factori de decizie, reprezentanți ai mediilor academice și educaționale, oameni de știință, cercetători, experți, specialişti, studenți, membri ai societății civile etc., pe teme de interes prioritar pentru România de azi și pentru viitorul țării. Prin Proiectul „Dezbaterile AOSR”, instituția organizatoare intenționează să constituie o agora a personalităților vieții publice și academice, a reprezentanților societății românești în diversitatea ei, un spațiu al dialogului pe teme majore, al ideilor și soluțiilor și, nu în ultimul rând, un cadru al dialogului între generații. Obiectivul fundamental al Proiectului îl reprezintă realizarea unui for academic, științific, cultural și civic în cadrul căruia să fie identificate și promovate soluții pentru dezvoltarea și afirmarea României în Uniunea Europeană și în lume.