CRISTINEL MORTICI

CRISTINEL MORTICIMembru corespondent

Prof. univ. dr.

Data şi locul naşterii: 30 iulie 1968, Târgovişte

 

 

Educaţie: oct. 1988-oct. 1993 licenţiat în matematică, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică oct. 1994-oct. 1999: doctor în matematică. Teza cu titlul Metode topologice şi variaţionale pentru EDP, coordonator: prof. Silviu Sburlan, Institutul de Matematică Simion Stoilow din Bucureşti septembrie 2012: abilitare în matematică.

Experienţa profesională: oct. 1993-oct. 1996: preparator universitar; predare, cercetare oct. 1996-oct. 2000: asistent universitar la Universitatea Ovidius din Constanţa, educaţie şi cercetare oct. 2000-oct. 2003: lector universitar. În această perioadă, am fost şeful catedrei de matematică la Facultatea de Ştiinţe oct. 2003-oct. 2012: conferenţiar universitar; în perioada 2008-2012, am fost directorul Departamentului de ştiinţe al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte oct. 2012-prezent: profesor universitar abilitat; începând cu aprilie 2012, sunt decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, Universitatea Valahia din Târgovişte; predare, conducere, cercetare.

Proiecte de cercetare: oct. 2011-oct. 2014 – grant Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, CNCS – UEFISCDI, nr. PN-II-ID-PCE-2011-3-0087, cu numele Metode şi algoritmi în analiza asimptotică a funcţiei GAMA şi a funcţiilor înrudite cu aceasta şi aplicaţii.

Premii: ● 2012: Premiul Dimitrie Pompeiu al Academiei Române 2010: premiul de excelenţă pentru autorul cel mai citat în Carpathian Journal of Mathematics 2005: Premiul aniversar 110 ani de Gazeta Matematică.

Abilităţi sociale: foarte bine organizat ca persoană. Responsabilitate, respect de sine şi încredere în sine. Abilitate de a stabili şi menţine relaţii foarte bune de lucru cu oamenii. Ample capacităţi sociale şi facilităţi de a iniţia, de a comunica, de a interacţiona şi de a menţine relaţii sociale pozitive cu alte persoane în viaţa profesională şi extraprofesională. Competenţă de a educa, de a transfera şi competenţă creatoare, o varietate de tehnici, tehnologii, concepte inovatoare de a construi o bază de cunoştinţe, abilităţi şi metodologii, precum şi pentru a construi capacitatea de a dezvolta şi de a gestiona proiecte, precum şi capacitatea de a lucra cu echipe interdisciplinare.

Abilităţi de organizare: lucru excelent în cooperare cu alte persoane. Contribuţii la efortul de grup cu idei, sugestii. Soluţionarea diferenţelor în beneficiul echipei, asumarea răspunderii personale pentru realizarea obiectivelor. Participarea ca lider în organizarea de reuniuni de colaborare ştiinţifică. Abilităţi de conducător datorită experienţei obţinute prin participarea la comisiile profesionale. Pregătirea şi punerea în aplicare a cursurilor noi, moderne şi a programelor.

Abilităţi tehnice: Windows, Office, Latex, ScientificWork. Cunoştinte foarte bune de grafică pe calculator, ca Photoshop. Competenţe: limbi străine: engleza şi germana.

Referinţe: http://www.cristinelmortici.ro