Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăVALENŢELE FEMINITĂŢIIConferinţa CENTENARUL CREATIVITĂŢII

Conferinţa CENTENARUL CREATIVITĂŢII

VALENŢELE FEMINITĂŢII – 26 – 28 septembrie 2018

„CENTENARUL CREATIVITĂŢII – VALENŢELE FEMINITĂŢII” / „A CENTURY OF CREATIVITY- WOMEN VALENCES”

 Tipul manifestării: Conferinţă 

Ediţia manifestării: Prima ediţie  (staging.aosr.ro)

Clasificare : Conferinţă naţională, cu participare internaţională

Domeniul de evaluare: Conform ghidului privind „Finanţarea manifestărilor ştiinţifice a ANCS”, tematica manifestării  ştiinţifice „CENTENARUL CREATIVITĂŢII – VALENŢELE FEMINITĂŢII” se încadrează în priorităţile susţinute prin Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi este cuprinsă în următoarele domenii de evaluare:

  • Mediu
  • Sănătate
  • Agricultură, securitate şi siguranţă alimentară
  • Biotehnologii
  • Ştiinte socio-economice şi umaniste

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII:  Data 26 – 28.09.2018; Durata: 3 zile

Locaţie: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 54, Aula Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

PROGRAMUL CONFERINŢEI:

PREŞEDINTELE CONFERINŢEI
• General (r) prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA – Preşedintele de Onoare al Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, Preşedintele Fundaţiei SCIENTICA
VICEPREŞEDINŢI

• Prof. univ. dr. ing. Alexandru-Adrian BADEA – Președintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România
• Prof. univ. dr. Doru-Sabin DELION – Vicepreședintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
COMITETUL ŞTIINŢIFIC
• Prof.univ.dr. Titi PARASCHIV – Directorul Institutului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (ISCDI),
Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Prof. univ. dr. Natalia CUCU – Universitatea din București
• Academy Professor, Lee COWDEN – Westbrook University, Chairman of the Scientific Advisory
Board and Academy Professor, The Academy of Comprehensive Integrative Medicine, MD Integrative
Medicine & The Texas Medical Board
• Dr. Daniel BEILIN – Chairman of a non-profit research organization: Enderlein Research and
Education Inst, Vienna, Austria
• Dr. Helen WATT, MD – Chairman of ENT Facial Plastic Surgery a nutrition-based approach to healing
and health management, a nutrition-based approach to healing and health management, Arizona, SUA
• Dr. Martin LANDENBERGER – Chairman of Akademie für Bioimmuntherapie München, Germany
• Miguel TORIBIO-MATEAS – BSc Hons nutritional Medicine MSc Clinical Neuroscience Advanced
Nutrition, London, Marea Britanie
• Prof.univ. dr. Valentin PAU – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Prof.univ.dr. Sorin IVAN – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Prof. univ. dr. Camelia PAPUC – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
• Conf. univ. dr. Ligia ALEXANDRESCU – Universitatea Româno-Americană
• Lector univ. dr. Corina-Nicoleta PREDESCU – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară
• Prof. Dott. Med. Leonello MILANI, MD; PhD – Professor Honoris Causa of the Advanced Institute of
Health Studies in Rome, an Italian organization co-operating with the W.H.O. (2000) – Italy
• Andrea ALESSANDRINI – Associate Professor, Department of Physics, Informatics and Mathematics
University of Modena and Reggio Emilia, Researcher at INFM/CNR, Modena, Post-Doc at University of
Modena and Reggio Emilia, Post-Doc at University of Bologna – Italy
• Prof. Dr. med. Claus MUSS – International Society of Applied Preventive Medicine – Germany
• Dr. Meyerhofer INGELHEIM – Klinik für Anästhesiologie, Germany
• Dr. David HEFFERON – British Dental Association, Belfast, Irland
• Dr. Ioana Cristina GÂRLEA – Senior Postdoc, Universitatea Viena Austria
• Ing. Lăcrămioara Zapciu – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
SECRETARIATUL GENERAL
• Dr. ing. Mihai SINDILE – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Prof. univ. dr. ing. Dan POSTOLEA – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
COMITETUL DE ORGANIZARE
• Ing. Ec. Irina Cristina PASVANTU – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Ec. Cristina POPESCU – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Ec. Maria BOTEZATU – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Cons. Juridic Adriana GRIGUŢA – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Ing. Mihail CĂRUŢAŞU – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Ing. Bogdan Claudiu PASVANTU – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Şef lucrari dr. Corina Nicoleta PREDESCU – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti
• Lect. univ. dr. Oana-Elena BRÂNDA – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Lect. univ. dr. Crînguța-Irina PELEA – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Ing. Mariana-Gilda HENTEA – Fundaţia SCIENTICA
• Ing. Florin GODEANU – Fundaţia SCIENTICA
COMITETUL DE PROGRAM
• CS I dr. Dan TIBA – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
• Dr. Octaviana MARINCAŞ – Consilier Superior, Ministerul Cercetării şi Inovării
• C.S. II dr. fiz. Camelia PETRESCU – Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
• Prof.univ.dr.Luminiţa CHIVU – Institutul National de Cercetari Economice „C. Kiritescu” – Academia Romana
• Dr. Simona POP – Elite Commerce Corporation Vienna – Austria
• Prof.univ.dr.Cristina GÂRLEA,CS I – Centrul de studii si cercetari de biodiversitate agrosilvica “Acad. David Davidescu” -INCE- Academia Română
• Prof. univ. dr. Ion CUCUI – Universitatea Valahia Târgovişte
• Prof. univ. dr. Florin Emil Nicolae BADEA – Universitatea Valahia Târgovişte
• Prof.univ.dr.ing. Manole Stelian SERBULEA – Universitatea Tehnică de Construcții București
• Conf.univ.dr. Mihaela IONESCU – Clubul Romania UNESCO
• Dr. Corneliu IONESCU, CS I – Institutul de Economie Națională – INCE- Academia Română
• Prof.univ.dr. Nicolaie MANOLESCU – membru corespondent – Academia Romana”, Asociația profesională OHR
• Prof.univ.dr. Ana Maria ZĂGREAN – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
• Prof.univ.dr. Luiza SPIRU – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
• Prof.univ.dr. Carmen CHIFIRIUC – Universitatea din Bucureşti
• Prof.univ.dr. Ileana CONSTANTINESCU – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
• Prof.univ.dr. Ana Maria OPROIU – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
• Prof.univ.dr. Lucian RADU – Universitatea Politehnica Bucureşti
• Conf.univ.dr. Liliana BURLIBAŞA – Universitatea din Bucureşti
• Conf.univ.dr. Laura MATEESCU – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
• Conf.univ.dr. Carmen LITESCU – Universitatea Politehnica Bucureşti
• Dipl. Viorica CUCEREANU – Director Revista AKADEMOS, Chişinău, Republica Moldova
• Dipl. Rodica AVASILOAIE – Director Biblioteca Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice, Chişinău, Republica Moldova

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA