Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăEvenimenteCompetiția de proiecte „AOȘR-TEAMS-III” EDIȚIA 2024-2025

Competiția de proiecte „AOȘR-TEAMS-III” EDIȚIA 2024-2025

COMPETIȚIA DE PROIECTE DE CERCETARE A ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA DESTINATĂ TINERILOR CERCETĂTORI AOȘR-TEAMS-III” EDIȚIA 2024-2025 – „TRANSFORMAREA DIGITALĂ ÎN ȘTIINȚE

===== PACHET DE INFORMAȚII =====

 I. SCOPUL COMPETIȚIEI
Competiția stimulează participarea tinerilor în activitatea de cercetare din domenii de actualitate ale științei și tehnologiei.

Obiectivul principal constă în mărirea vizibilității științifice internaționale a tinerilor cercetători prin stimularea publicării rezultatelor științifice originale în reviste de largă circulație internațională cu factori de impact semnificativi, precum și a depunerii de brevete de invenție care să ateste procedurile tehnologice asociate.

Un alt obiectiv constă în stabilirea unor legături de colaborare științifică dintre tineri cercetători și membri ai Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR).

II. COMPONENȚA ECHIPEI DE CERCETARE
Echipa de cercetare va fi formată din cercetători științifici sau asistenți de cercetare, precum și cadre didactice universitare, doctoranzi sau alte persoane având titlul de doctor, cu vârsta de maxim 35 ani, iar Directorul echipei, având titlul de doctor, poate avea vârsta de maxim 40 de ani. Vârstele trebuie să fie împlinite după data de 01.03.2024. Echipa cuprinde directorul și cel puțin un membru.

Membrii echipei de cercetare nu pot aplica decât la un proiect. Membrii echipelor câștigătoare și finanțate la competiția precedentă AOȘR-TEAMS-II 2023-2024 nu pot depune proiect.

Fiecare lucrare aprobată va fi monitorizată de un membru al AOSR, care nu va fi retribuit pentru aceasta activitate. 

III. DURATA ȘI CONTRACTAREA PROIECTULUI
Durata proiectului este de maxim 20 de luni, începând de la data semnării contractului. Contractarea se va face pe baza cesiunii drepturilor de autor către AOȘR. Membrii proiectului vor menționa pe articolele publicate în baza rezultatelor obținute și afilierea suplimentară: „Academy of Romanian Scientists, Ilfov 3, 050044 Bucharest, Romania”

 IV. BUGETUL PROIECTULUI
Bugetul alocat pentru un proiect este de maxim 50 000 lei, împărțit pe doi ani.

Pentru detalii, accesați documentul atașat AICI

 

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA