Academia Oamenilor de Știință din România

Acasă Blog Pagina 2

Conexiuni stomatologice @ Medicină, Artă, Cultură

0

Program: 27 martie 2024, orele 18:00 – 20:00
Profesor Emerit dr. Alexandru ROTARU

Conferința internațională de Drept al tehnologiilor financiare, spațiului cibernetic și inteligenței artificiale

0

Societatea de Științe Juridice și Administrative în parteneriat cu Academia Oamenilor de Știință din România organizează în data de 22 martie 2024 a IV-a ediție a CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE DE DREPT AL TEHNOLOGIILOR FINANCIARE, SPAȚIULUI CIBERNETIC ȘI INTELIGENȚEI ARTIFICIALE.
Conferința va avea loc online pe Zoom.

CONFERINȚĂ INDEXATĂ ÎN CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS) DIN 2021

 SECŢIUNI:

 • I. Dreptul tehnologiilor financiare. Pentru tematica orientativă click aici.
 • II. Dreptul spațiului cibernetic și al inteligenței artificiale. Pentru tematica orientativă click aici.

  Inovația tehnologică este motorul remodelării economiei și transformării dreptului. Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează implicațiile juridice ale utilizării inteligenței artificiale și a dezvoltărilor recente din industria serviciilor financiare sub impactul noilor tehnologii digitale. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul tehnologiilor financiare, spațiului cibernetic și inteligenței artificiale, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului intern în aceste domenii.

  La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.
  Organizatorii Conferinţei îi invită pe toţi cei interesaţi să participe în cadrul uneia din cele două secţiuni să completeze formularul de participare până la data de 14 martie 2024.
  Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară. Pentru detalii click aici. 
  Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din publicațiile Conferinței. Pentru detalii despre publicațiile Conferinței click aici
  Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii click aici.

Invitați în studioul tv Realitatea Plus – Doina Banciu și Dumitru Popescu despre digitalizarea României

Prof.univ.dr.ing. Doina Banciu, Vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR) și prof.univ.dr.ing. Dumitru Popescu, Președintele secției Știința și Tehnologia Informației – AOSR, invitați în studioul Realitatea Plus pentru a dezbate tematica digitalizării în societatea românească.

Urmăriți emisiunea AICI

Conferința internațională „Impactul tehnologiilor emergente şi disruptive asupra securităţii globale”

0

Secţia de Ştiinţe Militare a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România împreună cu Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu organizează la sediul acestei instituţii, în zilele de 14 şi 15 martie 2024, cea de-a treia ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Impactul Tehnologiilor Emergente Şi Disruptive Asupra Securităţii Globale”.

Această manifestare ştiinţifică, ajunsă la cea de-a treia ediţie, reuneşte specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice, cadre didactice universitare, alţi specialişti militari şi civili, preocupaţi de studierea oportunităţilor tehnologiilor emergente şi disruptive şi experimentarea acestora. Evenimentul este accesibil şi studenţilor Academiei Foreţelor Terestre.

Sistemele care au la bază tehnologii emergente schimbă mediul global de securitate, oferind atât oportunități pentru dezvoltarea și bunăstarea societății, mediului guvernamental, academic și de afaceri, cât și provocări la adresa securității societății și individului, din perspectiva unor noi amenințări mai sofisticate și distructive.

În domeniul militar, noile tehnologii alterează caracterul conflictului, acumulează o importanță strategică din ce în ce mai mare și devin domenii cheie ale competiției globale, în special în domeniul inteligenţei artificiale.

Comunicările ce vor fi susţinute în cadrul conferinţei vor fi publicate prin grija organizatorilor.

Arta de a ne bucura de artă

Invitație la prelegerea

Arta de a ne bucura de artă din cadrul Conferinței Naționale ,,Valențele feminității”, derulată sub egida Academiei Oamenilor de Știință din România, susținută de Conf. univ. dr. Mariana Cîmpeanu

Luată ca formă transcedentală de comunicare, arta, sub toate formele ei de exprimare, însoțește omul în evoluție. Trăiri umane, evenimente, concepte sau atitudini pot fi transformate în imagine artistică. Prin opera lui, artistul transmite nu numai propriul mesaj, dar și date concrete despre rolul și locul artei în societate. Religia, filosofia, știința, viața socială sau politică reprezintă doar câteva aspecte pe care le putem surprinde voit sau nu în actul artistic.

Opera de artă este rezultatul procesului unei activități creatoare, care precede la rândul ei o serie de reacții subiective asupra noastră, ajutându-ne să reflectăm asupra realității, a cunoașterii și autocunoașterii. Chiar dacă astăzi arta are tendința de a deveni scop în sine ea nu și-a pierdut încă celelalte roluri dobândite în timp (estetic, educativ, de comunicare, catharctic, terapeutic, comercial, de tezaurizare, …).

13 martie 2024, ora 16.00
Sediul Academiei Oamenilor de Știință din România          
București, Str. Ilfov, Nr. 3                         

Feminitatea în știință și cultură

Articol publicat pe dcnews.ro

Citiți articolul integral AICI

Valențele feminității, evidențiate într-un eveniment organizat de Academia Oamenilor de Știință din România

Articol publicat pe agerpres.ro

„Valenţele Feminităţii. Conferinţa Ştiinţă şi Cultură”, un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, la care au fost invitate personalităţi din lumea medicală, culturală, academică şi media, s-a desfăşurat miercuri la sediul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Comandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti, general maior medic conf. univ. dr. Florentina Ioniţă, a afirmat că nu regretă alegerea unei profesii „care era eminamente a bărbaţilor”.

Citiți articolul integral AICI

Conferința „ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ”

Academia Oamenilor de Știință din România organizează pe 6 martie 2024, ora 15:00, Conferința ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, moderată de către Prof.univ.dr.ing. Doina Banciu – Vicepreședinte AOSR și CS II dr. ing. Camelia Petrescu. Conferința are loc la sediul AOSR din Str. Ilfov nr. 3, București.

AOSR deplânge plecarea dintre noi a scriitorului Dinu Săraru

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă adânca tristețe și regretul profund pentru încetarea din viață a marelui scriitor și om de cultură Dinu Săraru (30.01.1932-2.03.2024).

Prin plecarea dintre noi a lui Dinu Săraru, literatura română, cultura și spiritualitatea românească pierd o mare personalitate, care a marcat și influențat destinul lumii noastre, în a doua jumătate a secolului XX și în primele decenii ale secolului XXI printr-o operă, implicare și dăruire exemplare.

Dinu Săraru a fost un mare scriitor, autor al unei opere prodigioase, care constituie un capitol substanțial al istoriei literaturii române contemporane, un manager cultural de excepție, în calitate de director general al Teatrului Mic, al Teatrului Foarte Mic și, ulterior, al Teatrului Național, un promotor al culturii autentice, dincolo de ideologii conjuncturale, al culturii, spiritualității și valorilor identitare românești într-o lume aflată la răscrucea tuturor curentelor, influențelor și evoluțiilor imprevizibile.

Dinu Săraru a fost un mare scriitor al secolelor XX și XXI, membru al unei generații glorioase de scriitori români, un autor care s-a concentrat, cu un curaj ieșit din comun și cu talent scriitoricesc unic, pe transformările sociale și politice de la jumătatea secolului trecut, care au dus la distrugerea lumii tradiționale românești, pe problemele țărănimii, confruntate cu perspectiva tragică a disoluției și dispariției,  pe temele unei societăți în derivă, angrenate într-o tragică luptă pentru supraviețuire, sub presiunea unui regim politic dezumanizant. Odată cu întoarcerea la democrația postdecembristă, pe fondul schimbărilor haotice și anarhice, al confuziei valorilor și a luptei pentru îmbogățire, cu sfidarea oricăror norme, legale ori morale, marele scriitor s-a transformat într-un critic redutabil, prin conștiința sa limpede, spiritul critic inflexibil și condeiul fără rival, al falimentului moral, al corupției politice și economice, al dezumanizării sub imperiul banului, îmbogățirii și promiscuității. Dinu Săraru a fost o conștiință critică a societății, un spirit lucid guvernat de valorile autentice ale omului și democrației, un promotor al aspirațiilor și idealurilor neamului românesc.

Ca director general al Teatrului Mic, într-o perioada dificilă pentru societatea românească, în plin regim comunist, Dinu Săraru a reușit să facă din instituție un templu al culturii autentice, unul dintre cele mai importante puncte pe harta culturii, prin promovarea valorii autentice, sfidând, deseori, rigorile cenzurii, asumându-și riscuri, pledând pentru excelență în artă, fără limitări, fără constrângeri, sub semnul înalt al libertății spiritului. Prin tot ce a făcut la Teatrul Mic, Dinu Săraru a fost unul dintre cei mai mari manageri culturali din perioada contemporană a României. Opera sa managerială și artistică a continuat, după Revoluție, prin mandatul de director general al Teatrului Național, unde marele scriitor și-a adus o importantă contribuție în dezvoltarea acestei instituții-etalon a culturii românești.

După căderea comunismului, Dinu Săraru a fost o prezență activă și o voce importantă a spațiului public și cultural românesc prin opera sa literară, prin activitatea sa gazetărească intensă, prin care și-a manifestat spiritul critic și rolul de observator lucid al evoluțiilor dintr-o lume aflată într-o nesfârșită și chinuitoare tranziție. A inițiat și a condus revista Clipa, publicație importantă și substanțială, care a devenit un reper jurnalistic în spațiul mediatic și în societatea noastră. A înființat Fundația Națională pentru Civilizatie Rurală „Niște Țărani”, prin care a promovat valorile spirituale, culturale și morale ale lumii tradiționale românești, greu încercate de schimbările, deseori tragice, impuse de istorie. Dinu Săraru a fost și a rămas o conștiință vie a lumii românești, într-o perioadă în care societatea noastră a avut o nevoie acută de repere și modele autentice.

Scriitorul Dinu Săraru a fost membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România. Prin dispariția sa, AOSR pierde o personalitate excepțională, un model și un reper unic.

Academia Oamenilor de Știință din România își exprimă tristețea față de trecerea din această lume a Marelui Scriitor și Marelui Om DINU SĂRARU, ilustră personalitate a culturii și societății românești și recunoștință față de opera, implicarea, activitatea și prietenia Domniei Sale, care au onorat și vor onora întotdeauna instituția și pe toți cei care au avut privilegiul și bucuria de a-l fi cunoscut și a-i fi fost în preajmă.

În aceste clipe de adâncă tristețe, Academia Oamenilor de Știință din România transmite condoleanțe familiei îndoliate și rămâne alături de aceasta în fața grelei încercări a despărțirii de marele scriitor Dinu Săraru.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l așeze între cei drepti!

Consiliul Științific al AOSR