Academia Oamenilor de Știință din România

AcasăCOMUNICATECercetarea științifică, educația academică, inovarea, dezvoltarea, susținerea tinerilor – priorități ale Academiei...

Cercetarea științifică, educația academică, inovarea, dezvoltarea, susținerea tinerilor – priorități ale Academiei Oamenilor de Știință din România pentru intervalul 2020-2024

În data de 26 mai 2020, la încheierea mandatului 2016-2020, a avut loc Adunarea Generală a Academiei Oamenilor de Știință din România. Dată fiind starea de alertă generată de pandemie, evenimentul a avut loc online, în sistem de videoconferință. Ordinea de zi a cuprins: prezentarea Raportului științific al AOSR pentru anul 2019, a Raportului financiar pe anul 2019, prezentarea de către candidatul la funcția de președinte a Planului managerial, discuții, vot secret pentru alegerea Prezidiului AOSR și a noilor membri titulari, de onoare și corespondenți.

Activitatea științifică a AOSR din anul 2019 a cuprins proiecte de cercetare științifică, Conferinţa Naţională Ştiinţifică de Primăvară 2019, Conferinţa naţională ştiinţifică de toamnă 2019, Dezbaterile AOSR, Seria de conferinţe lunare „Valenţele Feminităţii”, acordarea Premiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pe anul 2017, studii, cercetări și comunicări științifice realizate de către membrii AOSR și prezentate fie în cadrul manifestărilor instituției, fie la alte evenimente de marcă pe plan național și internațional. Programul de cercetare-dezvoltare al AOSR în anul 2019 a constat din 23 de proiecte de cercetare desfășurate prin secții, care s-au concretizat prin peste 40 de articole cotate ISI sau indexate în alte baze știinţifice internationale.

Recunoașterea acestei activități ştiinţifice este confirmată de prestigiosul clasament internațional SCIMAGO- Elsevier, care evaluează la nivel mondial universităţile şi instituţiile de cercetare şi care situează AOSR pe locul 8 în rândul instituțiilor de cercetare din România. De menționat că, în acest clasament internațional, în primele 800 de poziții în lume, din structurile academice, apar doar Academia Română (locul 676) și AOSR (locul 794), cu toate că AOSR a beneficiat în fiecare an doar de sume cuprinse între 2-3% din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea academiilor înființate prin lege, iar în acest an nu are nicio finanţare bugetară. Raportul integral poate fi consultat aici: https://www.aosr.ro/wp-content/uploads/RAPORT%20AOSR%202020%20SITE%20(1)_compressed.pdf

În cadrul Adunării Generale, candidatul la funcția de președinte al AOSR, prof. univ. dr. ing. Adrian Badea – președinte în mandatul 2016-2020 – și-a prezentat Planul Managerial pentru perioada 2020-2024. Noul Plan este structurat pe nouă direcții prioritare de acțiune: Viaţa ştiinţifică; Difuzarea cunoştintelor; Resursele umane; Sprijinirea şi atragerea tinerilor către ştiinţă; Expertiza ştiinţifică; Partenariate/colaborari; Internaţionalizare; Baza materială; Management. Planul prevede dezvoltarea activității științifice, esențială pentru o instituție precum AOSR, prin conferințe științifice proprii, conferințe naționale și internaționale, dezbateri științifice, planuri de cercetare la nivelul secțiilor, dezvoltarea și diversificarea activității Institutului de Cercetări Avansate, Interdisciplinare Constantin Angelescu (ICAI), prin promovarea unor parteneriate între acesta și alte unități de cercetare (universități, institute de cercetare, agenți economici, structuri ale administrației locale si centrale), creşterea vizibilităţii ştiinţifice a tuturor membrilor Academiei prin mărirea numărului de publicaţii ştiinţifice, în special în reviste de prestigiu.

Un punct important al Planului Managerial îl reprezintă relația cu tinerii și preocuparea asigurării unei educații de calitate pentru aceștia. În acest sens, se prevede că este necesară o reformare a predării ştiinţelor încă din primii ani de şcoală, în liceu şi apoi în universităţi. Sunt schițate următoarele linii de acțiune pentru AOSR: implicarea şi luarea de poziţie publică la întocmirea curriculei şcolare de către MEC pentru învăţământul preuniversitar, dar şi la perfecţionarea tehnologiei didactice; continuarea şi dezvoltarea cercului de „Creativitate” pentru studenţi prin extinderea lui şi la filialele din ţară, mai ales acolo unde există o tradiţie recunoscută (Iaşi, Timişoara, Brasov, Cluj); organizarea unor întâlniri/conferinţe în şcoli şi universităţi pentru popularizarea unor domenii ştiinţifice în care AOSR are o reală expertiză; instituirea unui „Premiu de Creativitate” pentru tineri (elevi sau studenţi), care va fi acordat anual împreună cu Fundaţia Scientica; realizarea unor resurse pedagogice on-line pentru elevi si studenti, în colaborare şi cu alte universităţi partenere. AOSR dorește să se adreseze cu prioritate elevilor din mediul rural, unde calitatea predării disciplinelor stiintifice lasă de dorit în multe cazuri, iar şansele de pregătire universitară a acestei populaţii şcolare, care a reprezentat în istoria modernă a României un izvor esenţial de oameni de ştiintă, au scăzut îngrijorator. O altă temă de preocupare, la acest capitol, pentru AOSR o reprezintă exodul tinerilor, exodul inteligenței, pe care instituția intenționeze s-o abordeze în următorul interval într-o serie de manifestări.

La capitolul priorități manageriale intră și dezvoltarea de către AOSR a unor parteneriate cu universităţi, institute şi centre de cercetare de prestigiu. În același cadru se înscrie internaţionalizarea activităţii AOSR, esenţială pentru creşterea prestigiului şi vizibilităţii instituției. Câteva dintre măsurile prevăzute la această secțiune: strângerea legăturilor cu membrii de onoare ai AOSR din străinatate (cca 100 de membri); valorificarea partenariatului semnat cu Academia de Ştiinţe din Shanghai; creşterea numărului de partenariate bilaterale prin contactarea altor Academii de Ştiinţe din lume; transformarea filialei AOSR din New York în filiala AOSR din SUA,  înfiinţarea de filiale în alte ţări; strângerea legăturilor cu filiala AOSR din Chișinău, care are membri de reală valoare stiintifică; iniţierea unor demersuri pentru participarea AOSR la reţelele internaţionale în domeniul ştiinţei.  Planul Managerial pentru mandatul 2020-2024 poate fi consultat aici: https://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2020/05/Plan-Managerial-ACADEMIA-OAMENILOR-DE-STIINTA-DIN-ROMANIA-2020-mai.pdf

În cadrul Adunării Generale, a fost votată noua conducere a AOSR pentru mandatul 2020-2024 și au fost primiți noi membri. Votul a fost exprimat online, pe o platformă special creată, de înaltă securitate, o realizare tehnologică de top. Sistemul de vot electronic construit a asigurat caracterul confidential si anonim al votului, fiecare membru avand un token propriu transmis online de sistem pentru a putea avea acces la sistemul de vot. AOSR este prima Academie din Romania care a implementat acest sistem modern de votare. În urma votului, a fost reales ca președinte al AOSR prof. univ. dr. ing. Adrian Badea. Noul prezidiu științific al AOSR este compus din: prof. univ. dr. ing. Adrian Badea – președintele AOSR, prof. univ. dr. ing. Doina Banciu – vicepreședinte, c.s. I Doru-Sabin Delion – vicepreședinte, prof. univ. dr. ing. Petru Andea – secretar ştiinţific. Au fost primiți în AOSR noi membri la mai multe categorii: membri de onoare, membri titulari, membri corespondenți. Ca membri titulari au intrat în rândurile instituției personalități ale educației academice și științei românești: Vasile Drăgan, Adrian Olimpiu Petrușel, Ioana Demetrescu, Gheorghe Onișoru, Anton Hadăr, Sorin Rugină, Grigore Tinică.

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Academiei Oamenilor de Știință din România
(Contact: comunicare.aosr@gmail.com)

Documente

AOSR – VIZIBILITATE INTERNAȚIONALĂ

MEMBRI

RAPORT AOSR

CĂRȚI MEMBRI AOSR

MANIFESTĂRI AOSR

AGORA