Centrul de cercetari avansate al AOSR (CCA-AOSR)

Statut CCA-AOSR

Raport de autoevaluare AOSR

Evaluare ISI a AOSR

Proiecte derulate de CCA

Structura de conducere

Director: Prof. Dr. George Darie
Contabil Sef: Maria Botezatu
Secretar stiintific: CS1 Dr. Doru Sabin Delion

– blogul AOSR pentru Centrul de “Cercetari Avansate”