Books Published

Cărți publicate

Detalii

978-606-8636-02-3
Analiză dimensională, similitudine și modelare

.

Detalii

978-606-8636-03-0
978-606-8636-04-7
978-606-8636-05-4
978-606-8636-06-1
Dietoterapia dislipidemiilor în practica medicală
vol. I, II, III
. . .
Detalii 978-606-8371-92-4978-606-8371-93-1
978-606-8371-94-8Tratat de tehnică a masajului terapeutic și kinetoterapia complementară
vol. I – II
ediția a-II-a
Detalii
978-606-8371-95-5Cei opt mareșali ai României
Detalii
978-606-8371-96-2Exercices et problèmes de thermomécanique  et  comportement des matériaux
Detalii

978-606-8371-97-9

Plante obișnuite, plante sacre –  smochinul și alte specii înrudite

Detalii

978-606-8371-98-6

Secvențe

Detalii
978-606-8371-85-6

Abordari specifice instrumentelor financiare în piaţa de fuziuni şi achiziţii de întreprinderi
Detalii
978-606-8371-86-3Etiopatologia operei de artă
Detalii978-606-8371-87-0978-606-8371-88-7
978-606-8371-89-4Tratat de tehnică a masajului terapeutic și kinetoterapia complementarăvol. I – II
Detalii
978-606-8371-90-0Logica viului şi a morţii în gândirea lui Eminescu
Detalii

978-606-8371-91-7

Personalităţi ale biologiei româneşti şi universale

Detalii
978-606-8371-76-4Ştiinţa conducerii
Remember  Emil   Mihuleac
24 iunie 1915  –  17 octombrie 2001
Detalii

978-606-8371-77-1
Moartea celulară programată şi mecanismele ei
Detalii

978-606-8371-78-8
Imunologie clinică
Detalii

978-606-8371-79-5
978-606-8371-80-1
978-606-8371-81-8
Ghid de interpretare a imaginilor CT și RMN -Atlas de anatomie secțională
vol. I – II
Detalii

978-606-8371-82-5

978-606-8371-83-2
978-606-8371-84-9

Tratat de tehnică a masajului terapeutic

vol. I – II

Detalii
image192978-606-8371-68-9


Homocromie, mimetism şi antropomorfism
Detalii

image194978-606-8371-69-6

978-606-8371-70-2
978-606-8371-71-9
978-606-8371-72-6

Advancing of the cardiovascular surgery published in the romanian scientific press 2002 – 2012,
vol. I, II, III

Detalii

image196978-606-8371-73-3
Proceedings RSEEC 2012 sections A, B, C, D
Detalii978-606-8371-74-0

Proceedings RSEEC 2012 section E
Detalii

978-606-8371-75-0
Intelligence şi  management strategic  modern
Detalii
image182978-606-8371-62-7Agricultura României în primi ani de tranziţie de la economia centralizată la economia de piaţă
Detalii
image184978-606-92723-6-7978-606-8371-63-4Enciclopedia Francmasoneriei Universale, vol. I, litera A
Detalii
image186
978-606-8371-59-7Mărul între realitate şi simbol
Detaliihttp://aos.ro/editura/wp-content/uploads/2013/02/image188.jpg978-606-8371-65-8978-606-8371-66-5Anatomie chirurgicală şi operatorie Vol. III – Abdomenul Detalii
image190978-606-8371-67-2Angajarea şi răspunderea macroeconomică în România
Detaliiimage172978-606-8371-57-3Utilaje şi echipamente moderne în metalurgia extractivă şi prelucrarea la cald a materialelor metalice Detalii
image174978-606-8371-58-0Tehnici informaţionale şi de comunicare –avansaţi
Detalii
image176
978-606-8371-59-7Introducere în tehnologii multimedia
Detalii
image178978-606-8371-60-3Sisteme de generare a energiei electrice
Detalii
image180978-606-8371-61-0Eco-Bio-Diplomaţia
Detalii
978-606-8371-52-8Mentenanţa mijloacelor de transport
Detalii
978-606-8371-53-5Transportul mărfurilor speciale
Detalii
image166
978-606-8371-54-2Materiale metalice performante feroase si neferoase
Detalii
image168978-606-8371-55-9Tehnici performante de prelucrări la cald a materialelor metalice
Detalii
image170978-606-8371-56-6Materii prime si materiale folosite în metalurgia extractivă şi procesarea materialelor metalice
Detalii
image152978-606-8371-47-4Metode moderne de detectare a defectelor
Detalii
image154978-606-8371-48-1Roboti industriali, sisteme si tehnologii de fabricaţie robotizată
Detalii
image156
978-606-8371-49-1Noutăţi în tehnologia materialelor
Detalii
978-606-8371-50-4Sisteme de transport
Detalii
image160978-606-8371-51-1Maşini de ridicat şi utilaje de construcţii şi transport
Detalii
978-606-8371-42-9Componentele sistemelor mecanice şi micromecanice
Detalii
image144978-606-8371-43-6Mecatronică aplicată
Detalii
image146978-606-8371-44-3Metode moderne de diagnosticare a echipamentelor mecanice
Detalii
image148978-606-8371-45-0Metrologie şi control dimensional
Detalii
image150978-606-8371-46-7Proiectare asistata 2D si 3D a maşinilor şi sistemelor de producţie
Detalii
image132978-606-8371-37-5Aparate şi echipamente electrice moderne
Detalii
image134978-606-8371-38-2Proiectarea asistată de calculator în ingineria electrică
Detalii
image136978-606-8371-39-9Maşini şi acţionări electrice
Detalii
image138978-606-8371-40-5Fabricaţie asistată şi programarea MUCN
Detalii
image152978-606-8371-41-2Mecanica materialelor
Detalii
image122978-606-8371-32-0Controlul de calitate în metalurgia extractiva şi procesarea materialelor metalice
Detalii
image124978-606-8371-33-7Arhitecturi de reţele şi internet
Detalii
image126978-606-8371-34-4Circuite logice programabile – aplicaţii în automatizări
Detalii
image128978-606-8371-35-1Electrotehnică aplicată
Detalii
image130978-606-8371-36-8

Sisteme de măsurare şi achiziţii de date
Detalii
978-606-8371-27-6Programarea aplicaţiilor pentru conducere în timp real
Detalii
image114978-606-8371-28-3Elemente de ecologie
Detalii
978-606-8371-29-0Logistica transporturilor
Detalii
image118978-606-8371-30-6Metode de evaluare a impactului asupra mediului
Detalii
image120978-606-8371-31-3Realizarea de aplicaţii multimedia on-line utilizând software dedicat
Detalii

978-606-8371-22-1Surse regenerabile
Detalii

978-606-8371-23-1Modelare şi simulare
Detalii
978-606-8371-24-5Automate programabile şi microprogramare
Detalii
image108978-606-8371-25-2Automatizări industriale şi conducere de proces
Detalii
image110978-606-8371-26-9Sisteme ierarhizate şi distribuite
Detalii
image094978-606-8371-17-7Măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice
Detalii
978-606-8371-18-4Obţinerea şi caracterizarea straturilor compozite de interes pentru fuziunea nucleară
Detalii
image098978-606-8371-19-1Thermomecanique et modelisation du comportement des materiaux
Detalii
image100978-606-8371-20-7Proceedings of International Conference on condition monitoring, diagnosis and maintenance CMDM 2011
Detalii
image102978-606-8371-21 -4Rețele electrice
Detalii
978-606-8371-12-2
Tehnici de determinare a calităţii aerului
Detalii
image086978-606-8371-13-9Baze de date on-line
Detalii
image088978-606-8371-14-6Programarea calculatoarelor numerice
Detalii
image090978-606-8371-15-3Reţele locale de calculatoare
Detalii
image092978-606-8371-16 -0
Agenţi energetici
Detalii
image074978-606-8371-07-8Tehnologii chimice generale organice
Detalii
image076978-606-8371-08-5Tehnologia materialelor
Detalii
978-606-8371-09-2Tehnologii de sinteză organică fină
Detalii
image080978-606-8371-10-8Protecţia resurselor naturale
Detalii
image082978-606-8371-11-5Procese antropice şi impact generat asupra mediului
Detalii
image064978-606-8371-02-3Proiectarea asistată de calculator a circuitelor imprimate
Detalii
image066978-606-8371-03-0Programul SPICE de simulare a circuitelor electronice
Detalii
978-606-8371-04-7Microcontrolere – arhitectură şi aplicaţii
Detalii
978-606-8371-05-4Biotehnologii şi valorificarea produselor naturale
Detalii
978-606-8371-06-1Chimia şi protecţia mediului
Detalii
978-606-92723-7-4We live on a sick planet– Despair and Hope
Detalii
978-606-92723-8-1Psihopedagogia comunicării
Detalii
978-606-92723-9-8Managementul calităţii în educaţie-Management de proiect-Dezvoltare profesională şi managementul carierei-Marketing educaţional
Detalii
978-606-8371-00-9Tehnici informaţionale şi de comunicare – începători
Detalii
978-606-8371-01-6Politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionaleComunicare interculturală europeană
Detalii
image044978-606-92723-1-2Amintirile unui învăţător român de pe malul Nistrului
Detalii
978-606-92723-2-9Industria (semi)privată pentru securitate
Detalii
image048978-606-92723-3-6Puncte cardinale îndepărtate Helsinki – Tokyo – CanberraNote ale unui fost ambasador al României
Detalii
image050978-606-92723-4-3Reforma reformei care a produs in 20 de ani dezindustrializarea şi un deficit de comerţ exterior de 157 miliarde de dolari
Detalii
http://aos.ro/editura/wp-content/uploads/2013/02/image052.jpg978-606-92723-3-6Istoria Dunării
Detalii
image034978-606-92500-6-8Informaţia statistică şi agricultura– evenimente, fapte, oameni – abordare istorică
Detalii
image036978-606-92500-7-5Măsuri complexe de stopare a crizei şi soluţii de reabilitare a economiei naţionale
Detalii
image0388-606-92500-8-2Together… for security
Detalii
image040978-606-92500-9-9Trăim pe o planetă bolnavă– Disperare și speranță
Detalii
image042978-606-92723-0-5Pe urmele evoluţiei
Detalii
image026978-606-92500-0-6Patrie, Oştire, Eroism
Cuvinte de învăţătură – Culegere de texte româneşti şi străine
Detalii
image028978-606-92500-1-3

Caracterizarea filmelor compozite combinatoriale obţinute prin metoda arcului termoionic în vid
Detalii
image028978-606-92500-2-0Fizică nucleară: probleme pentru elevi şi studenţi
Detalii
978-606-92500-3-7Un om între oameni.
In Memoriam Martin Bercovici
Detalii
image032978-606-92500-4-4
978-606-92500-5-1Universul Oamenilor de Ştiinţă Români.Vol. 1. Ştiinţe Inginereşti
Detalii
image016978-606-92161-5-6Condiţionări logistice în epoca globalizării
Detalii
image018978-606-92161-6-3Împreună …  pentru securitate
Detalii
image020978-606-92161-7-0Al Doilea Război Mondial cea mai mare conflagraţie a secolului XX
Detalii
image022978-606-92161-8-7New approach in machining: Turning and drilling application
Detalii
image024978-606-92161-9-4Evoluţia prin asocierea şi într-ajutorarea organismelor  –  Evolution Through Association and The Mutual Aid
Detalii
 alt=
978-606-92161-0-1Metode avansate de gradient conjugat pentru optimizare fără restricţii
Detalii
image008
978-606-92161-1-8Fizica şi tehnologia celulelor solare si sistemelor fotovoltaice
Detalii
image010978-606-92161-2-5Analiza sistemelor de depozitare finală a deşeurilor radioactive în rocă de granit
Detalii
image012978-606-92161-3-2Enciclopedia francmasoneriei universale – Lit. B1
Detalii image014978-606-92161-4-9Scurtă Istorie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România