Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1956 – 1996)

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1956 – 1996)

Înfiinţarea ASOCIAŢIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA (AOS) – 1956

Pornind de la realitatea creată prin integrarea Academiei de Ştiinţe din România în Academia Republicii Populare Române şi ţinând seama că în ţările dezvoltate din punct de vedere ştiinţific şi industrial se consideră ca fiind firesc şi normal ca într-un stat să existe mai multe academii sau societăţi ştiinţifice de consacrare a oamenilor de ştiinţă, Preşedintele Academiei Române din acel timp, academicianul Traian Săvulescu, a organizat la 23 martie 1956 şedinţa de constituire a Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOS), ca un gest reparator faţă de desfiinţarea ASR în 1948.

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România a fost înfiinţată, ca persoană juridică, prin HCM nr. 1012/30 mai 1956 cu scopul de a sprijini coordonarea muncii ştiinţifice pe plan naţional şi reprezentarea acestei cercetări pe plan internaţional. AOS era constituită din membri colectivi – organizaţii cu caracter ştiinţific – şi membri individuali, oameni de ştiinţă de prestigiu, care au aderat la statutul asociaţiei.

Conducerea AOS

Organul suprem de conducere al AOS era adunarea generală a delegaţilor cu drept  de vot, iar organul de conducere în intervalul dintre adunări generale era un comitet de conducere. În urma şedinţei de constituire, a fost ales comitetul de conducere al AOS, format din Preşedintele Academiei Române, academician Traian Săvulescu, Preşedinte, academicienii Ştefan Bălan şi Mihail Ralea, Vicepreşedinţi, şi academicienii Gheorghe Macovei, Grigore Moisil, Gheorghe Murgeanu şi Constantin Budeanu, membri.

În 1968, în funcţia de Preşedinte a fost ales academicianul Athanasie Joja (1968-1973), iar din 1973 până în decembrie 1994, Preşedintele AOS a fost academicianul Nicolaie Teodorescu.

La adunarea generală din 9 decembrie 1994, academicianul Nicolae Teodorescu a devenit Preşedinte de onoare, iar Preşedinte AOS a fost ales Grl. Prof. Univ. Dr. Vasile Cândea, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale. În continuare, activitatea proprie a AOS a cunoscut noi valori pe linia trasată după 1989.

Activitatea AOS

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România a avut ca prim obiectiv al activităţii (începând din anul 1956) reprezentarea  oamenilor de ştiinţă, a tuturor cercetătorilor ştiinţifici români în organizaţiile internaţionale neguvernamentale (UNESCO, Mişcarea Pugwash, Federaţia Mondială a Oamenilor de Ştiinţă etc).

Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România a organizat conferinţe, dezbateri, expoziţii, vizite de documentare în ţară şi peste hotare şi a participat prin membrii săi colectivi sau individuali la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Prin modul în care AOS şi-a îndeplinit acest obiectiv (participarea la acţiunile privind viaţa ştiinţifică şi relaţiile ştiinţei cu societatea contemporană desfăşurate de aceste organizaţii internaţionale), România a fost apreciată pentru valoarea delegaţiilor şi contribuţiile acestora.

După 1989, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România şi-a reorganizat profund activitatea, iar după adunarea generală din octombrie 1990, conducerea AOS a început o migăloasă şi constantă muncă de reconstituire, de reaşezare pe făgaşurile proprii a obiectivelor ştiinţifice de interes general care îi stăteau în faţă.